Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Index ya Bambandu

Index ya Bambandu

Bantalu ke songa bakapu.

Balobi-Bantu 22

Bamine 100

bampika ke vingila kuvutuka ya mfumu 78

bamwense kumi 112

bana na zandu 39

bandeke ti bintuntu ya lisi 35

bankeni na ntoto ya mutindu na mutindu 43

bantu ya ke salaka bilanga me fwa mwana ya nkwa-bilanga 106

bantu ya ke salaka bilanga ya ke fwaka bantu 106

bantu me buya kukwenda na nkinsi 83

bantu yina ke sala na kilanga ya vinu 97

bantu zole ya ke ti bamfuka 40

batalanta 113

ble ti matiti ya mbi 43

bo me futa bantu ya kisalu denari mosi 97

bo me tinda bana zole na bilanga ya vinu 106

bo me zwa drakime 85

bukondi 43

dimeme yina vilaka 63

diyaka ya ntalu mingi 43

drakime yina vilaka 85

fondasio ya nzo 35

kalaki ya mpaku mpi Mufarize 94

kapita ya kukonda lunungu 87

kapita ya kwikama 78

kielo ya fioti 35

kima ya kubundudila ntoto 65

Kimfumu ke bonso nkeni ya mutarde 43

kimvwama ya bo me bumba na bilanga 43

kubinga bansukami na nkinsi 83

kupona kisika ya kuluta lukumu 83

kutunga lele ya mpa na lele ya ntama 28

kutunga nzo-zulu 84

kuyungula mbembele, kumina shamo 109

levire ya Bafarize 58

levire ya bo me vukisa ti fufu 43

lukwikilu ya ke bonso nkeni ya mutarde 89

luzolo ya tata ya kupesa 35

mameme ti bankombo 114

mayaka na ntwala ya bangulu 35

mbuma ya ble me fwa, mpi me buta diaka 103

mpeve ya mbi me vutuka 42

mpika ya kwikama mpi ya mayele 111

mpika ya me buya kulolula 64

mpika ya me katuka na bilanga 89

mufwidi ti zuzi 94

mungwa ya ntoto 35

munoko ya sindani 96

muntu ya ke kuna 43

muntu ya ke kuna yina me lala 43

Musamaria ya mbote 73

mvwama ti Lazare 88

mvwana yina me tunga banzo ya kubumbila bima 77

mwa-dititi na disu ya mpangi 35

mwana yina vilaka 86

nduku ya ke dindamana 74

Ngungudi ya Mbote 80

nkinsi ya makwela ya ntotila 107

nsusu ke vukisaka bana na yandi 110

nti ya bafige 79

nti ya vinu ya kieleka 120

ntotila ke yindula kunwana bitumba 84

ntotila me katula mfuka ya mingi 64

nzo ya bo me tunga na matadi 35

shamo na munoko ya sindani 96

vinu ya mpa, mabungu ya vinu ya ntama 28

INDEX YA BALUPANGU

“Kilumbu ya Kukumisa Bo Bunkete . . . Lungaka” 6

Banzietelo ya Kiese 10

Bantu ya Samaria Vandaka Banani? 19

Muntu ya Kele ti Demo 23

Bambandu na Yina Me Tala Kubuya Madia 28

Yezu Ke Vutukila Malongi Ntangu Yandi Ke Longa 35

Mutoki na Yandi Me Kuma Bonso Matonsi ya Menga 123

Kilanga ya Menga 127

Kubula Fimbu 129

“Na Zulu ya Nti” 132