Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 30

Yezu Kele Mwana ya Nzambi

Yezu Kele Mwana ya Nzambi

YOANE 5:17-47

  • NZAMBI KELE TATA YA YEZU

  • LUSILU YA LUFUTUMUKU

Ntangu Bayuda ya nkaka me songa Yezu nde yandi me fwa nsiku ya Kisabatu mutindu yandi me belula mbefo mosi, yandi me zabisa bo nde: “Tata na mono ke landa kusala tii ntangu yai, mpi mono ke landa kusala.”—Yoane 5:17.

Mambu yina Yezu ke sala ke fwa ve nsiku ya Nzambi na yina me tala Kisabatu. Ntangu yandi ke samuna mpi ke belula bambefo, yandi ke landa mbandu ya Nzambi ya kusala mambu ya mbote. Yo yina, Yezu me landa kusala mambu ya mbote konso kilumbu. Kansi, mvutu yina yandi me pesa bambeni na yandi me pesa bo makasi mingi kuluta yo yina bo ke sosa kufwa yandi. Sambu na nki?

Katula mabanza ya mbi yina bo kele ti yo nde Yezu ke fwa nsiku mutindu yandi ke belula bambefo na Kisabatu, bo me wa makasi mingi sambu yandi me tuba nde yandi kele mwana ya Nzambi. Bo ke mona nde Yezu ke vweza mutindu yandi ke tuba nde Nzambi kele tata na yandi; sambu na bo ntangu Yezu ke tuba nde Yehowa kele tata na yandi, yo ke monisa bonso nde yandi kele kiteso mosi ti Nzambi. Kansi Yezu ke wa bo ve boma mpi yandi me pesa bo diaka mvutu ya ke monisa nde yandi kele kibeni mwana ya Nzambi. Yandi me tuba nde: “Tata ke zolaka Mwana mpi ke songaka yandi mambu yonso yina yandi mosi ke salaka.”—Yoane 5:20.

Tata kele Mupesi ya Luzingu mpi yandi me monisaka yo na ntangu ya ntama mutindu yandi pesaka bantu ngolo ya kufutumuna bafwa. Yezu me tuba diaka nde: “Mutindu Tata ke tedimisaka bafwa mpi ke pesaka bo luzingu, Mwana mpi ke pesaka luzingu na konso muntu yina yandi me zola.” (Yoane 5:21) Bangogo yai kele mfunu kibeni mpi yo ke pesa kivuvu sambu na bilumbu ke kwisa. Ata bubu yai, mwana ke futumuna bafwa na mutindu ya kimpeve. Yo yina, Yezu me tuba nde: “Mono ke tubila beno nde, muntu yina ke wa ndinga na mono mpi ke kwikila na Muntu yina tindaka mono, yandi kele na luzingu ya mvula na mvula, mpi bo ta sambisa yandi ve kansi yandi me katuka na lufwa mpi me kuma na luzingu.”—Yoane 5:24.

Ata disolo mosi ve ke monisa nde Yezu futumunaka dezia muntu mosi yina fwaka, kansi yandi ke zabisa bambeni na yandi nde lufutumuku yina ta salama mpenza. Yandi me tuba nde: “Ntangu ke kwisa ntangu bantu yonso yina kele na maziamu ya kuyibuka ta wa ndinga na yandi mpi bo ta basika.”—Yoane 5:28, 29.

Yezu kele ti mukumba mosi ya nene kibeni mpi yandi me monisa pwelele nde Nzambi me luta yandi. Yandi me tuba nde: “Mono lenda sala ve ata kima mosi na mabanza na mono mosi. . . . Mono ke sosaka ve luzolo na mono mosi, kansi luzolo ya muntu yina tindaka mono.” (Yoane 5:30) Kansi, Yezu me tubila mukumba ya nene yina yandi kele ti yo na lukanu ya Nzambi; yandi me lungisa yo ntete ve ntangu yai na meso ya bantu. Ata mpidina, bambeni ya Yezu me mona mambu mingi na yina me tala mambu yai. Yezu me yibusa bo nde: “Beno tindaka bantu na Yoane [Mbotiki], mpi yandi taka kimbangi sambu na kieleka.”—Yoane 5:33.

Ziku bambeni ya Yezu waka mambu yai kiteso ya bamvula zole me luta; Yoane zabisaka bamfumu ya dibundu ya Bayuda mambu ya me tala muntu yina ta kwisa na nima na yandi, disongidila muntu yina Bayuda bingaka nde “Mbikudi” mpi “Kristu.” (Yoane 1:20-25) Yezu me yibusa bambeni na yandi luzitu yina bo vandaka na yo sambu na Yoane yina kele ntangu yai na boloko; yandi me songa bo nde: “Sambu na ntangu fioti beno vandaka ya kuyilama na kumona kiese mingi na nsemo na yandi.” (Yoane 5:35) Kansi, Yezu me ta kimbangi ya ngolo kuluta Yoane.

“Bisalu yina mono ke sala [mu mbandu, kubelula bambefo mutindu yandi me katuka kusala yo], yo ke ta kimbangi nde Tata tindaka mono.” Katula yo, Yezu tubaka diaka nde: “Tata yina tindaka mono, yandi mosi taka kimbangi sambu na mono.” (Yoane 5:36, 37) Mu mbandu ntangu Yezu bakaka mbotika, Nzambi taka kimbangi sambu na yandi.—Matayo 3:17.

Ya kieleka, bambeni ya Yezu vandaka ve ti kikuma ya kubuya nde yandi kele mwana ya Nzambi. Bo vandaka kutuba nde bo ke longukaka Masonuku mbote-mbote, kansi Masonuku yango ke monisa pwelele nde Yezu kele mwana ya Nzambi. Sambu na kusukisa, Yezu zabisaka bo nde: “Kana beno kwikilaka Moize beno zolaka kukwikila mono, sambu yandi sonikaka mambu ya me tala mono. Kansi kana beno ke kwikila ve mambu yina yandi sonikaka, inki mutindu beno ta kwikila mambu yina mono ke tuba?”—Yoane 5:46, 47.