Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 84

Kuvanda Longoki Kele Mukumba Mosi ya Nene

Kuvanda Longoki Kele Mukumba Mosi ya Nene

LUKA 14:25-35

  • MAMBU YINA YO KE LOMBAKA SAMBU NA KUVANDA LONGOKI

Yezu me katuka kulonga malongi ya mfunu ntangu yandi vandaka kudia na nzo ya mfumu mosi ya Bafarize. Ntangu yandi ke kwenda na Yeruzalemi, bimvuka ya nene ya bantu ke kwenda ti yandi. Sambu na nki? Keti bo ke zola kibeni kuvanda balongoki na yandi, ata yo ke lomba bo na kusala konso diambu yina?

Ntangu bo ke kwenda, Yezu me songa bo diambu mosi yina lenda pesa bankaka mpasi; yandi me tuba nde: “Kana muntu ke kwisa na mono mpi ke menga ve tata na yandi, mama na yandi, nkento na yandi, bana na yandi, mpi bampangi na yandi ya babakala ti ya bankento, ee, ata luzingu na yandi mosi, yandi lenda vanda ve longoki na mono.” (Luka 14:26) Kansi, inki yandi ke zola kutuba?

Yezu ke tuba ve nde bantu yonso yina ke kuma balongoki na yandi fwete menga bantu ya mabuta na bo. Kansi, yandi ke tuba nde bo fwete zola Yezu mingi kuluta bantu ya mabuta na bo mpi bo fwete vanda ve bonso muntu yina Yezu tubilaka na mbandu ya madia ya nkokila, yina buyaka emvitasio mosi ya mfunu kaka sambu yandi katukaka kukwela. (Luka 14:20) Biblia ke tuba sambu na Yakobi nkaka ya Bayuda nde, yandi vandaka “kumenga” Lea mpi kuzola Rashele; yo ke tendula nde Yakobi vandaka kuzola Rashele mingi kuluta Lea, mpangi ya Rashele.—Kuyantika 29:31; noti na nsi ya lutiti.

Simba nde, Yezu ke tuba nde longoki fwete menga “ata luzingu na yandi mosi,” to moyo na yandi. Yo ke tendula nde longoki ya kieleka fwete zola Yezu kuluta mutindu yandi ke zolaka luzingu na yandi mosi, nkutu yandi lenda ndima kuvidisa luzingu na yandi kana yo ke lomba mpidina. Yo kele pwelele nde, kukuma longoki ya Kristu kele mukumba mosi ya nene. Yo kele ve diambu mosi ya kubaka na nsaka, kukonda kuyindula mbote-mbote.

Kana muntu me kuma longoki yandi lenda mona bampasi mpi kukutana ti mbangika, sambu Yezu tubaka nde: “Muntu yina ke nata ve nti na yandi ya mpasi mpi ke landa mono ve lenda vanda ve longoki na mono.” (Luka 14:27) Yo kele pwelele nde, longoki ya kieleka ya Yezu fwete ndima kunata nsoni ya nene bonso yina Yezu nataka. Nkutu Yezu yandi mosi tubaka nde, yandi ta fwa na maboko ya bambeni na yandi.

Yo yina, bimvuka ya bantu yina ke sala nzietelo ti Yezu fwete bakisa mbote-mbote kana kukuma longoki ya Kristu ke tendula nki. Yezu me monisa mfunu ya diambu yango na mbandu yina yandi me pesa. Yandi me tuba nde: “Mu mbandu, nani na kati na beno kana yandi ke zola kutunga nzo-zulu, yandi ke vandaka ntete ve sambu na kutadila mbongo yina yo ta lomba mpi kutala kana yandi kele ti mbongo ya me fwana sambu na kumanisa yo? Kana ve, yandi lenda tula fondasio kansi kukuka ve kumanisa yo.” (Luka 14:28, 29) Yo yina, na ntwala ya kukuma balongoki ya Yezu, bantu yina ke kwenda ti yandi na Yeruzalemi fwete baka lukanu ya ngolo sambu na kulungisa mukumba yina mbote-mbote. Sambu na kumonisa mfunu ya diambu yina, Yezu me pesa mbandu ya nkaka nde:

“Nki ntotila yina ke kwenda kunwana ti ntotila ya nkaka ke vandaka ntete ve sambu na kusala lukutakanu mpi kutala kana ti basoda 10 000 yandi ta kuka kunwana ti ntotila yina ke kwisa kunwanisa yandi ti basoda 20 000? Ya kieleka, kana yandi mona nde yandi  ta kuka ve, ntangu ntotila yina ya nkaka kele ntete ntama, yandi ta tinda kimvuka ya mimonisi mpi ta sosa ngemba.” Sambu na kumonisa dibanza yina yandi ke tubila, Yezu me tuba diaka nde: “Mutindu mosi, beno lenda ndima nde, muntu mosi ve na kati na beno yina ke yambula ve bima na yandi yonso lenda vanda longoki na mono.”—Luka 14:31-33.

Ya kieleka, Yezu ke tuba ve mambu yai kaka sambu na bimvuka ya bantu yina ke sala nzietelo ti yandi. Konso muntu yina ke longuka mambu ya Kristu, fwete ndima kusala mambu yina Yezu me katuka kutuba. Yo ke tendula nde kana muntu ke zola kukuma longoki ya Yezu, yandi fwete vanda ya kuyilama sambu na kutambika konso kima yina yandi kele na yo mu mbandu, bima na yandi, ata luzingu na yandi. Yo kele diambu mosi ya ke lomba kuyindula mpi kusamba sambu na yo.

Ntangu yai, Yezu me tubila diambu yina yandi tubaka na Disolo na yandi na Zulu ya Ngumba nde balongoki na yandi kele “mungwa ya ntoto.” (Matayo 5:13) Yandi ke zola kutuba nde kaka mutindu mungwa ke taninaka bima sambu yo beba ve, balongoki na yandi kele ti bupusi ya mbote na zulu ya bantu, bo ke taninaka bantu na mambu yina lenda bebisa kimpeve na bo mpi bikalulu na bo ya mbote. Ntangu yai, sambu kisalu ya Yezu ke kuma na nsuka, yandi me tuba nde: “Ya kieleka, mungwa ke vandaka mbote. Kansi, kana mungwa kuvidisa ntomo na yo, bo ta pesa yo ntomo ti nki?” (Luka 14:34) Balongoki na yandi me zaba nde mungwa kele mfunu, kansi kana yo me beba, disongidila yo me vukana ti bima ya mvindu ya kele na ntoto, bo lenda sadila yo diaka ve.

Yo yina, Yezu ke monisa nde ata bantu yina me kumaka balongoki na yandi fwete bika ve lukanu na bo ya kuvanda balongoki na yandi. Kana bo sala mpidina, bo ta vanda diaka ve mfunu kaka bonso mungwa yina me vidisa ntomo na yo. Nsi-ntoto lenda seka bo. Diambu ya kuluta mbi kele nde, bo ta fwana ve na meso ya Nzambi mpi nkutu bo ta fingisa zina na yandi. Yezu me monisa nde beto fwete buya nde diambu yai kukumina beto, yo yina yandi me tuba nde: “Bika muntu yina kele ti makutu ya kuwa, kuwa.”—Luka 14:35.