Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 34

Yezu Me Pona Bantumwa Kumi na Zole

Yezu Me Pona Bantumwa Kumi na Zole

Kiteso ya mvula mosi ti ndambu me luta banda Yoane Mbotiki bingaka Yezu Mwana-Dimeme ya Nzambi. Ntangu Yezu me yantika kisalu na yandi ya kulonga, bantu mingi ya ntima-masonga me kuma balongoki na yandi, mu mbandu Andre, Simoni Piere, Yoane, mbala ya nkaka mpi Yakobo (mpangi ya Yoane), Filipo, mpi Bartelemi (yina bo vandaka kubinga mpi Natanaele). Na nima, bantu mingi ya nkaka kumaka mpi balongoki ya Kristu.—Yoane 1:45-47.

Ntangu yai Yezu ke zola kupona bantumwa na yandi. Bo ta vanda banduku na yandi ya ngolo mpi yandi ta pesa bo formasio. Kansi na ntwala ya kupona bo, Yezu me kwenda na ngumba ziku na lweka ya Nzadi ya Galilea pene-pene ya Kapernaumi. Yandi me samba mpimpa ya mvimba, ntembe kele ve nde yandi me lomba Nzambi na kupesa yandi mayele mpi lusakumunu. Na kilumbu ya me landa, yandi me binga balongoki na yandi mpi me pona bantumwa 12.

Yezu me pona bantumwa sambanu yina beto me tanga bazina na bo na paragrafe ya ntete; diaka yandi me pona Matayo yina vandaka na biro ya bo ke futaka mpaku. Bantumwa tanu ya nkaka yina yandi me pona kele Yudasi (yina bo vandaka kubinga Tadeo mpi “mwana ya Yakobo”), Simoni muntu ya Kanana, Toma, Yakobo mwana ya Alfeo, mpi Yudasi Iskariote.—Matayo 10:2-4; Luka 6:16.

Ntangu yai, bantumwa 12 me sala banzietelo ti Yezu mpi yandi me zaba bo mbote-mbote. Mingi na kati na bo kele bampangi na yandi ya kinsuni. Yakobo ti Yoane kele bampangi mpi bo zole kele bisoni ya Yezu. Bantu ya nkaka ke yindulaka nde Alfeo vandaka mpangi ya Yozefi, tata yina sansaka Yezu; kana yo kele mpidina yo ke tendula nde Yakobo mwana ya Alfeo kele kisoni ya Yezu.

Ntembe kele ve nde, Yezu me zaba mbote bazina ya bantumwa na yandi. Kansi, keti nge me zaba bazina na bo? Sambu na kusadisa nge na kuzaba yo, simba nde kuvandaka ti bantumwa zole na zina ya Simoni, zole ya nkaka na zina ya Yakobo mpi zole diaka na zina ya Yudasi. Simoni (Piere) vandaka mpangi ya Andre, mpi Yakobo (mwana ya Zebedeo) vandaka mpangi ya Yoane. Yina mutindu nge lenda zaba bazina ya bantumwa nana. Bantumwa iya yina me bikala kele kalaki ya mpaku (Matayo), muntu yina tulaka ntembe (Toma), muntu yina Yezu bingaka na nsi ya nti (Natanaele), mpi nduku ya Natanaele (Filipo).

Bantumwa 11 ya Yezu kele bantu ya Galilea, distrike yina Yezu butukaka. Natanaele kele muntu ya Kana. Filipo, Piere, mpi Andre kele bantu ya Betsaida. Kansi na nima, Piere ti Andre kwendaka kuzinga na Kapernaumi, ziku kisika yina Matayo vandaka kuzinga. Yakobo ti Yoane vandaka kuzinga na Kapernaumi to pene-pene na yo, mpi bo vandaka kusala kisalu ya kuloba bambisi. Yo ke monana nde Yudasi Iskariote yina yekulaka Yezu vandaka muntu ya Yudea.