Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 125

Bo Me Nata Yezu na Ana mpi na Nima na Kaifa

Bo Me Nata Yezu na Ana mpi na Nima na Kaifa

MATAYO 26:57-68 MARKO 14:53-65 LUKA 22:54, 63-65 YOANE 18:13, 14, 19-24

  • BO ME NATA YEZU NA ANA YINA VANDAKA NTETE NGANGA-NZAMBI YA NENE

  • SANEDRENI ME SAMBISA YEZU NA MUTINDU YINA KE WAKANA VE TI NSIKU

Bo me kanga Yezu bansinga bonso muntu ya nku mpi me nata yandi na Ana. Yandi vandaka nganga-nzambi ya nene ntangu Yezu vandaka leke mpi yitukisaka balongi na tempelo. (Luka 2:42, 47) Bana ya nkaka ya Ana kumaka mpi banganga-nzambi ya nene; ntangu yai bokilo na yandi Kaifa muntu kele nganga-nzambi ya nene.

Ntangu Yezu kele na nzo ya Ana, Kaifa me baka ntangu ya kuvukisa Sanedreni ya mvimba. Tribinale yai kele ti bantu 71; na kati na bo, beto lenda tanga nganga-nzambi ya nene mpi bantu yina vandaka ntete banganga-nzambi ya nene.

Ana me yula Yezu “mambu ya me tala balongoki na yandi mpi mambu ya me tala malongi na yandi.” Yezu me tuba kaka nde: “Mono vandaka kutuba na nsi-ntoto na meso ya bantu yonso. Mono vandaka kulonga ntangu yonso na sinagoga mpi na tempelo, kisika Bayuda yonso ke vukanaka, mpi mono tubaka ata kima mosi ve na kinsweki. Sambu na nki nge ke yula mono? Yula bantu yina waka mambu yina mono tubilaka bo.”—Yoane 18:19-21.

Polisi mosi yina telamaka pana me bula Yezu mbata na luse mpi me songa yandi nde: “Keti yina mutindu nge ke pesa mfumu ya banganga-nzambi mvutu?” Kansi, sambu Yezu me zaba nde yandi me sala ve diambu ya mbi, yandi me yula polisi yina nde: “Kana mono me tuba diambu mosi ya mbi, ta kimbangi sambu na diambu yina ya mbi; kansi kana diambu ya mono me tuba kele ya mbote, sambu na nki nge me bula mono?” (Yoane 18:22, 23) Na nima,  Ana me lomba nde bo nata Yezu na bokilo na yandi Kaifa.

Ntangu yai, bantu yonso ya Sanedreni me vukana, disongidila nganga-nzambi ya nene, bankuluntu ya bantu, mpi bansekudi. Bo me vukana na nzo ya Kaifa. Nsiku ke pesa bo ve nswa ya kusambisa muntu na mpimpa ya Paki, kansi diambu yai me kanga bo ve nzila na kusala yonso sambu na kulungisa lukanu na bo ya mbi.

Bantu yai kele kibeni ti bangindu ya mbi. Ntangu Yezu futumunaka Lazare, Sanedreni bakaka lukanu nde Yezu fwete fwa. (Yoane 11:47-53) Diaka, bilumbu me katuka kuluta, bamfumu ya mabundu wakanaka sambu na kukanga Yezu mpi kufwa yandi. (Matayo 26:3, 4) Ya kieleka, na ntwala nde bo sambisa Yezu, bo me zengilaka yandi dezia nkanu ya lufwa.

Katula kuvukana na mutindu yina ke wakana ve ti nsiku, bamfumu ya banganga-nzambi mpi bantu ya nkaka ya Sanedreni ke sosa bambangi yina ta tuba mambu ya luvunu yina lenda bwisa Yezu. Bo me mona bambangi mingi, kansi mambu yina bo ke tuba me swaswana. Na nsuka, bambangi zole me kwisa mpi me tuba nde: “Beto waka yandi ke tuba nde, ‘Mono ta bwisa tempelo yai ya bo tungaka na maboko, mpi na bilumbu tatu mono ta tunga ya nkaka yina bantu me tunga ve na maboko.’” (Marko 14:58) Kansi, ata mambu yina bambangi yai ke tuba ke wakana mpenza ve.

Kaifa me yula Yezu nde: “Nge ke vutula ve ata kima mosi? Bantu yai ke funda nge sambu na nki?” (Marko 14:60) Yezu me vanda pima na diambu ya luvunu yina bambangi me tuba ya ke wakana ve. Yo yina, nganga-nzambi ya nene Kaifa me sadila mayele ya nkaka.

Kaifa me zaba nde Bayuda ke waka makasi kana muntu me tuba nde yandi kele mwana ya Nzambi. Na bilumbu me luta, ntangu Yezu bingaka Nzambi tata na yandi, Bayuda sosaka kufwa yandi sambu bo tubaka nde yandi ke “kudikumisa kiteso mosi ti Nzambi.” (Yoane 5:17, 18; 10:31-39) Sambu Kaifa me zaba diambu yina, yandi me yula Yezu ti mayele ya mbi nde: “Mono ke lomba nge na kudia ndefi na zina ya Nzambi ya moyo na kusonga beto kana nge kele Kristu, Mwana ya Nzambi!” (Matayo 26:63) Ya kieleka, Yezu me zaba nde yandi kele mwana ya Nzambi. (Yoane 3:18; 5:25; 11:4) Kana yandi tuba yo ve ntangu yai, yo ta monana bonso nde yandi ke buya nde yandi kele ve mwana ya Nzambi mpi Kristu. Yo yina, Yezu me tuba nde: “Yo ke mono, mpi beno ta mona Mwana ya muntu me vanda na diboko ya kitata ya ngolo mpi ke kwisa na matuti ya zulu.”—Marko 14:62.

Ntangu Kaifa me wa mpidina, yandi me pasula bilele na yandi na makasi yonso mpi me tuba nde: “Yandi me vweza! Inki mfunu ya kusosa diaka bambangi? Beno me wa mutindu yandi me vweza. Inki kele dibanza na beno?” Bantu ya Sanedreni me baka lukanu yai ya kukonda lunungu: “Yandi fwete fwa.”—Matayo 26:65, 66.

Na mbala mosi, bo me yantika kuseka Yezu mpi kubula yandi makofi. Bankaka me bula yandi bambata na luse mpi me losila yandi mate. Na nima, bo me fika luse na yandi mpi me bula yandi mbata, ebuna bo me yula yandi ti kuvweza nde: “Bikula! Nani me bula nge?” (Luka 22:64) Tala mutindu bo me sadila mwana ya Nzambi mambu na nku yonso mpi me sambisa yandi na mpimpa, diambu yina ke wakana ve ti nsiku.