Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 127

Sanedreni Me Sambisa Yezu mpi na Nima Bo Me Nata Yandi na Pilate

Sanedreni Me Sambisa Yezu mpi na Nima Bo Me Nata Yandi na Pilate

MATAYO 27:1-11 MARKO 15:1 LUKA 22:66–23:3 YOANE 18:28-35

  • SANEDRENI KE SAMBISA YEZU NA SUKA

  • YUDASI ISKARIOTE ME KWENDA KUDIKANGA NSINGA NA NKINGU

  • BO ME TINDA YEZU NA PILATE SAMBU YANDI ZENGILA YANDI NKANU YA LUFWA

Suka me yantika kutana ntangu Piere me buya Yezu sambu na mbala ya tatu nde yandi me zaba yandi ve. Bantu ya Sanedreni me manisa kusambisa Yezu mpi kuseka yandi; na nima bo me panzana. Beto me kuma na Kitanu na suka mpi bo me vukana diaka; ziku bo ke zola kuyidika diambu ya mbi yina bo salaka mutindu bo fwaka nsiku ntangu bo sambisaka Yezu na mpimpa. Bo me lomba nde bo nata Yezu na ntwala na bo.

Tribinale me yula diaka Yezu nde: “Kana nge kele Kristu, songa beto.” Yezu me tuba nde: “Ata mono songa beno, beno ta kwikila yo ve ata fioti. Diaka, kana mono yula beno, beno ta pesa ve mvutu.” Ata mpidina, Yezu me songa bo na kikesa yonso nde yandi kele muntu yina Biblia tubilaka na ntwala na Daniele 7:13. Yandi me tuba nde: “Katuka ntangu yai Mwana ya muntu ta vanda na diboko ya kitata ya ngolo ya Nzambi.”—Luka 22:67-69; Matayo 26:63.

Kansi, Sanedreni me yula yandi diaka nde: “Keti nge kele Mwana ya Nzambi?” Yezu me tuba nde: “Beno mosi bantu ke tuba nde mono kele Mwana ya Nzambi.” Bo me mona nde diambu yai ke pesa bo nswa ya kufwa Yezu sambu yandi me vweza. Bo me yula nde: “Keti beto kele diaka ti mfunu ya kimbangi ya nkaka?” (Luka 22:70, 71; Marko 14:64) Yo yina, bo me kanga Yezu bansinga mpi me nata yandi na Ponse Pilate, Guvernere ya Roma.

Ziku Yudasi Iskariote me mona mutindu bo ke nata Yezu na Pilate. Ntangu yandi me bakisa nde bo me zengila Yezu nkanu ya lufwa, yandi me wa mpasi na ntima mpi me mona nde kivuvu kele diaka ve. Kansi, na kisika nde yandi sosa Nzambi mpi kubalula ntima na masonga yonso, yandi me kwenda kuvutula mbongo yina 30 ya bibende. Yandi me songa bamfumu ya banganga-nzambi nde: “Mono salaka disumu ntangu mono tekaka muntu yina me sala mbi ve.” Kansi, bo me songa yandi na nku yonso nde: “Yo me tala beto na nki? Yo me tala nge mosi!”—Matayo 27:4.

Yudasi me losa mbongo yina 30 ya bibende na tempelo mpi na nima yandi me sala diambu ya nkaka ya mbi; yandi me kwenda kudifwa. Ntangu Yudasi ke zola kudikangisa nsinga na nkingu, yo ke monana nde lutangu ya nti yina yandi me kanga nsinga me zengana. Yandi me bwa na zulu ya matadi yina kele na nsi mpi nitu na yandi me pasuka na kati-kati.—Bisalu 1:17, 18.

 Beto kele na suka mpi bo me nata Yezu na nzo ya Ponse Pilate. Kansi, Bayuda yina ke nata yandi me buya kukota. Bo ke yindula nde kana bo vukana ti Bantu ya Makanda bo ta kuma mvindu. Yo ta sala nde bo dia ve madia ya Nisani 15, kilumbu ya ntete ya Nkinsi ya Mampa ya Kukonda Levire, yina bo ke tadilaka mpi bonso nsungi ya Paki.

Pilate me basika na nganda mpi me yula bo nde: “Sambu na nki diambu beno ke funda muntu yai?” Bo me songa yandi nde: “Kana muntu yai vandaka ve muntu ya mbi, beto zolaka ve kupesa yandi na maboko na nge.” Ziku Pilate me mona bonso nde bo ke sosa kupusa yandi, yo yina yandi me songa bo nde: “Beno baka yandi beno mosi mpi beno sambisa yandi na kulanda nsiku na beno.” Bayuda me monisa nde bo kele ti ngindu ya kufwa Yezu, bo me tuba nde: “Nsiku ke pesa beto ve nswa ya kufwa muntu.”—Yoane 18:29-31.

Ya kieleka, yo ta basisa mavwanga kana bo fwa Yezu na nkinsi ya Paki. Kansi, kana bo pusa bantu ya Roma na kuzengila Yezu nkanu ya lufwa sambu na diambu mosi ya me tala luyalu sambu nsiku ke pesa bo nswa, Bayuda yai ta vanda ve na foti.

Bamfumu ya mabundu me songa ve Pilate nde bo me zengila Yezu nkanu ya lufwa sambu yandi me vweza Nzambi. Ntangu yai, bo me tuba mambu ya nkaka ya luvunu; bo me funda yandi nde: “Beto monaka muntu yai [1] ke tula mavwanga na dikanda na beto, [2] yandi ke buyisa bantu na kufuta mpaku na Kaisali, mpi [3] yandi ke tuba nde yandi mosi kele Kristu, ntotila.”—Luka 23:2.

Sambu Pilate kele mumonisi ya bantu ya Roma, yo me fwana nde yandi kudiyangisa sambu na diambu yina bo me funda Yezu nde yandi ke tuba nde yandi kele ntotila. Yo yina, Pilate me kota diaka na nzo, me binga Yezu mpi me yula yandi nde: “Keti nge kele Ntotila ya Bayuda?” Na kutuba ya nkaka, ‘Keti nge me fwa nsiku ya luyalu mpi nge ke kudibinga ntotila na kisika ya Kaisali?’ Ziku sambu na kuzaba mambu yina Pilate me wa sambu na yandi, Yezu me yula yandi nde: “Keti nge ke yula yo na mabanza na nge mosi, to keti bantu ya nkaka tubilaka nge mambu na mono?”—Yoane 18:33, 34.

Pilate me sala bonso nde yandi me zaba ve mambu ya me tala Yezu kansi yandi ke zola kuzaba yo; yandi me yula Yezu nde: “Mono kele ve Muyuda, mpidina ve?” Yandi me tuba diaka nde: “Dikanda na nge mosi mpi bamfumu ya banganga-nzambi pesaka nge na maboko na mono. Nge salaka inki?”—Yoane 18:35.

Yezu ke sosa ve kusoba disolo ya ke tubila diambu yai ya mfunu, disongidila kuvanda ntotila. Yandi me pesa mvutu na mutindu yina me yitukisa kibeni Guvernere Pilate.