Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 129

Pilate Me Tuba nde: “Beno Tala! Muntu!”

Pilate Me Tuba nde: “Beno Tala! Muntu!”

MATAYO 27:15-17, 20-30 MARKO 15:6-19 LUKA 23:18-25 YOANE 18:39–19:5

  • PILATE KE SOSA KUYAMBULA YEZU

  • BAYUDA KE LOMBA NDE BO YAMBULA BARABASI

  • BO KE SEKA YEZU MPI KE MONISA YANDI MPASI

Pilate me songa kimvuka ya bantu yina ke sosa lufwa ya Yezu nde: “Mono me mona ve bikuma ya ke ndimisa mambu ya beno ke fundila yandi. Ya kieleka, Erode mpi monaka yo ve.” (Luka 23:14, 15) Ntangu yai sambu na kuyambula Yezu, Pilate me sadila mayele ya nkaka. Yandi me songa bantu nde: “Beno ke vandaka ti kikalulu nde mono basisila beno muntu mosi na Paki. Yo yina, keti beno ke zola nde mono basisila beno Ntotila ya Bayuda?”—Yoane 18:39.

Pilate me zaba nde muntu mosi kele na boloko zina na yandi Barabasi; yandi me zabanaka nde yandi kele muyibi, yandi ke pusaka bantu na kukolama na bamfumu, mpi yandi ke fwaka bantu. Yo yina, Pilate me yula nde: “Beno ke zola nde mono basisila beno nani, Barabasi to Yezu yina bo ke bingaka Kristu?” Bamfumu ya banganga-nzambi me pusa bantu na kulomba nde bo yambula Barabasi kansi Yezu ve. Pilate me yula bo diaka nde: “Na kati na bo zole, beno ke zola nde mono basisila beno nani?” Kimvuka ya bantu me tuba na ndinga ya ngolo nde: “Barabasi.”—Matayo 27:17, 21.

Pilate me lemba nitu mpi me yula nde: “Ebuna, inki mono fwete sala sambu na Yezu, yina bo ke bingaka Kristu?” Bantu me tuba na ndinga ya ngolo nde: “Na zulu ya nti!” (Matayo 27:22) Bo ke wa ve nsoni mutindu bo ke lomba lufwa ya muntu yina me sala mbi ve. Pilate me bondila bo nde: “Sambu na nki? Inki diambu ya mbi muntu yai salaka? Mono me mona ve ata kima mosi ya ke lomba nde bo fwa yandi; yo yina, mono ta pesa yandi ndola mpi mono ta yambula yandi.”—Luka 23:22.

Pilate me sala yonso sambu na kuyambula Yezu, kansi kimvuka ya bantu yina ke wa makasi me tuba na ndinga ya ngolo kuluta nde: “Na zulu ya nti!” (Matayo 27:23) Bamfumu ya mabundu me pusa kimvuka yai ya bantu na kuwa makasi ya mingi yo yina bo ke zola nde menga kubasika. Yo kele ve menga ya muntu mosi ya nku to ya muntu yina ke fwaka bantu. Kansi, yo kele menga ya muntu yina me sala mbi ve, yina bo yambaka bonso ntotila na Yeruzalemi bilumbu tanu me luta. Kana balongoki ya Yezu kele pana, yo fwete vanda nde bo me vanda pima mpi ke zola ve nde bantu kumona bo.

Pilate me mona nde mambu yonso yina yandi ke sala ke simba ve. Kimvuka ya bantu ke tula makelele ya mingi, yo yina yandi me baka masa mpi me yobisa maboko na meso na bo. Yandi me songa bo nde: “Mono kele ve ti mfuka ya menga ya muntu yai. Yo kele mambu na beno mosi.” Ata mpidina, bantu yai me soba ve ngindu na bo. Nkutu, bo me tuba nde: “Menga na yandi kuvanda na zulu ya ntu na beto mpi ya bana na beto.”—Matayo 27:24, 25.

Guvernere me pona kusepedisa bantu yai na kisika ya kusala mambu yina yandi me zaba nde yo kele mbote. Yo yina na kuwakana ti diambu yina kimvuka ya bantu ke lomba, Pilate me yambudila bo  Barabasi. Yandi me lomba nde bo katula Yezu bilele mpi bo bula yandi fimbu.

Ntangu basoda me manisa kubula Yezu ngolo mutindu yina, bo me kotisa yandi na nzo ya guvernere. Basoda me vukana mpi me yantika diaka kuvweza yandi. Bo me tunga mpu ya kimfumu ya bansende mpi me lwatisa yandi yo na ntu. Basoda me tula lukengi na diboko na yandi ya kitata mpi me lwatisa yandi kazaka ya mbwaki ya ngolo, bonso yina bamfumu ke lwataka. Bo ke vweza yandi nde: “Mbote, Ntotila ya Bayuda!” (Matayo 27:28, 29) Diaka, bo me losila Yezu mate mpi me bula yandi bambata na luse. Na nima, bo me baka lukengi ya ngolo yina bo pesaka yandi mpi me yantika kubula yandi yo na ntu; bo me baka “mpu ya kimfumu” ya bansende yina bo salaka sambu na kuvweza yandi mpi me kotisa yo ngolo na mpusu ya ntu na yandi.

Mutindu Yezu me tanina lukumu na yandi mpi me monisa kikesa na ntwala ya bampasi yina yonso me yitukisa Pilate, yo yina yandi me sosa diaka mpila ya kukatuka na mfuka ya menga na yandi. Yandi me tuba nde: “Tala! Mono me natila beno yandi na nganda sambu beno zaba nde mono me mona ve ata diambu mosi ya mbi na yandi.” Ziku, Pilate me yindula nde kana yandi basisa Yezu na nganda ntangu yai mpi bimvuka ya bantu kumona mutindu yandi me lwala mpi menga ke basika yandi, bo ta soba ngindu na bo. Yezu me telama na ntwala ya kimvuka yai ya bantu ya kukonda mawa mpi Pilate me tuba nde: “Beno tala! Muntu!”—Yoane 19:4, 5.

Ata bo me bula Yezu mpi yandi me lwala-lwala, yandi me tanina kibeni lukumu na yandi mpi me vanda kaka pima; nkutu yo fwete vanda nde Pilate me bakisa yo sambu mambu yina yandi me tuba ke monisa nde yandi ke zitisa Yezu mpi ke wila yandi mawa.