Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 56

Inki Kibeni Ke Kumisaka Muntu Mvindu?

Inki Kibeni Ke Kumisaka Muntu Mvindu?

MATAYO 15:1-20 MARKO 7:1-23 YOANE 7:1

  • YEZU KE MONISA NDE BANSIKU YA BANTU KELE MBI

Paki ya mvu 32 ya ntangu na beto me kuma pene-pene, mpi Yezu ke longa mingi na Galilea. Ziku, na nima yandi fwete kwenda na Yeruzalemi sambu na Paki mutindu Nsiku ya Nzambi vandaka kulomba. Kansi, yandi fwete kwenda na mayele yonso sambu Bayuda ke sosa kufwa yandi. (Yoane 7:1) Na nima ya Paki, yandi ta vutuka na Galilea.

Ziku Yezu kele na Kapernaumi ntangu Bafarize mpi bansekudi yina me katuka na Yeruzalemi me kwisa kumona yandi. Sambu na nki bo me sala nzietelo yai? Bo ke sosa bikuma ya kufunda Yezu nde yandi ke vweza Nzambi. Bo me yula yandi nde: “Sambu na nki balongoki na nge ke zitisaka ve bansiku ya bantu ya ntangu ya ntama? Mu mbandu, bo ke yobisaka ve maboko na ntwala ya kudia.” (Matayo 15:2) Nzambi zabisaka ve bansadi na yandi na kulanda nsiku yai ya ‘kuyobisa maboko na bo tii na kinkoso.’ (Marko 7:3) Kansi, Bafarize ke mona nde kana muntu me sala ve mutindu yina, yandi me sala disumu mosi ya nene.

Na kisika ya kupesa mbala mosi mvutu na diambu yina bo ke fundila yandi, Yezu me monisa mutindu bo ke fwa Nsiku ya Nzambi na nku yonso. Yandi me yula bo nde: “Sambu na nki beno ke zitisaka ve nsiku ya Nzambi sambu na bansiku na beno? Mu mbandu, Nzambi tubaka nde, ‘Kumisa tata na nge ti mama na nge,’ mpi ‘Muntu yina ke finga tata na yandi to mama na yandi, bika bo fwa yandi.’ Kansi beno, beno ke tuba nde, ‘Konso muntu yina ke tuba na tata na yandi to na mama na yandi nde: “Konso kima ya mono kele na yo yina nge lenda bakila mambote kele dikabu ya mono me pesaka na Nzambi,” yandi fwete kumisa ve tata na yandi ata fioti.’”—Matayo 15:3-6; Kubasika 20:12; 21:17.

Bafarize ke tubaka nde mbongo, ntoto to konso kima yina muntu me pesa Nzambi bonso dikabu kele ya tempelo, yo yina yandi lenda sadila yo ve sambu na kima ya nkaka. Kansi, dikabu yina muntu me pesa ke bikalaka kaka ya yandi. Mu mbandu, mwana lenda tuba nde mbongo na yandi to ntoto na yandi kele “korban,” disongidila dikabu yina yandi me pesaka na Nzambi to na tempelo, bonso nde dikabu yina fwete kwenda ntete-ntete na tempelo. Mbongo yina to ntoto yina kele kaka ya mwana yina, kansi yandi ke tuba nde yandi lenda sadila yo ve sambu na kusadisa bibuti na yandi ya me kuma minunu mpi ya kele na mfunu ya lusadisu. Kana yandi sala mpidina, yandi ke buya kulungisa mukumba na yandi ya kusadisa bo.—Marko 7:11.

Yezu me wa kibeni makasi mutindu bo ke sadila Nsiku ya Nzambi na mutindu ya mbi, yo yina yandi me tubila bo nde: “Beno me kumisaka ndinga ya Nzambi kukonda mfunu sambu na bansiku na beno. Beno bantu ya luvunu, Yezaya vandaka ti kikuma ya mbote ya kubikula sambu na beno ntangu yandi tubaka nde: ‘Bantu yai ke kumisa mono kaka na bikobo, kansi bantima na bo kele ntama kibeni ti mono. Bo ke landa na kusambila mono sambu na mpamba, sambu malongi na bo kele bansiku ya bantu.’” Bafarize me mona ve kima ya kutuba mutindu Yezu me monisa pwelele luvunu na bo. Ebuna, yandi me binga kimvuka ya bantu na kukwisa pene-pene na yandi mpi yandi me songa bo nde: “Beno wa mpi beno bakisa ntendula ya diambu yai: Kima ke kumisaka muntu mvindu kele ve kima yina ke kotaka na munoko na yandi, kansi kima ke kumisaka yandi mvindu kele mambu yina ke basikaka na munoko na yandi.”—Matayo 15:6-11; Yezaya 29:13.

Na nima ntangu bo kele na nzo, balongoki me yula Yezu nde: “Keti nge me zaba nde Bafarize bulaka sakuba ntangu bo waka mambu yina nge tubaka?” Yandi me songa bo nde: “Konso nti yina Tata na mono ya kele na zulu kunaka ve, bo ta tumuna yo. Beno bika bo. Bo kele bantwadisi yina kele meso ya kufwa. Ebuna kana kifwa-meso ke twadisa kifwa-meso, bo zole ta bwa na dibulu.”—Matayo 15:12-14.

Ziku Yezu me yituka ntangu Piere me lomba yandi na kutendudila bo mambu yina ke kumisaka muntu mvindu. Yezu me songa bo nde: “Keti beno me zaba ve nde konso kima yina ke kotaka na munoko ke lutaka na divumu mpi ke kwendaka na  kabine? Kansi, mambu yina ke basikaka na munoko ke katukaka na ntima, mpi yo yina mambu ya ke kumisaka muntu mvindu. Mu mbandu, bangindu ya mbi, kufwa bantu, bizumba, pite, kuyiba, kimbangi ya luvunu, mpi kuvweza ke katukaka na ntima. Yai mambu yina ke kumisaka muntu mvindu; kansi kudia kukonda kuyobisa maboko ke kumisaka ve muntu mvindu.”—Matayo 15:17-20.

Yezu ke siamisa ve bantu na kuvanda mvindu to na kuyobisa ve maboko kana bo ke zola kulamba to kudia. Kansi, yandi ke bedisa luvunu ya bamfumu ya mabundu yina ke sosaka kusadila bansiku ya bantu na kisika ya kusadila bansiku ya lunungu ya Nzambi. Ya kieleka, mambu yina ke kumisaka muntu mvindu kele mambu ya mbi yina ke katukaka na ntima na yandi.