Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 14

Yezu Me Yantika Kukumisa Bantu Balongoki

Yezu Me Yantika Kukumisa Bantu Balongoki

YOANE 1:29-51

  • BALONGOKI YA NTETE YA YEZU

Na nima ya kusala bilumbu 40 na ntoto ya zelo na zelo mpi na ntwala ya kuvutuka na Galilea, Yezu vutukaka na Yoane, muntu yina botikaka yandi. Ntangu Yezu vandaka kukwisa, Yoane songaka yandi musapi mpi zabisaka bantu yina vandaka pana nde: “Tala, Mwana-Dimeme ya Nzambi yina ke katula disumu ya nsi-ntoto! Yai muntu yina mono tubaka sambu na yandi nde: ‘Muntu mosi ke kwisa na nima na mono, yandi me lutaka na ntwala na mono, sambu yandi vandaka na luzingu na ntwala na mono.’” (Yoane 1:29, 30) Ata Yoane vandaka mbuta ya Yezu, yandi zabaka nde Yezu zingaka na zulu na ntwala na yandi bonso muntu ya kimpeve.

Mwa bamposo na ntwala, ntangu Yezu kwisaka kubaka mbotika, ziku Yoane vandaka kundima kibeni ve nde Yezu vandaka Mesia. Yoane tubaka nde: “Ata mono, mono zabaka yandi ve, kansi mono kwisaka kubotika bantu na masa sambu yandi monana na Izraele.”—Yoane 1:31.

Yoane landaka kuzabisa bawi na yandi mambu yina salamaka ntangu yandi botikaka Yezu. Yandi tubaka nde: “Mono monaka mpeve ke kulumuka bonso pizio katuka na zulu, mpi yo telamaka na zulu na yandi. Ata mono, mono zabaka yandi ve, kansi Muntu yina tindaka mono na kubotika bantu na masa songaka mono nde: ‘Konso muntu yina nge ta mona mpeve ke kwisa kukulumuka mpi ke telama na zulu na yandi, yandi yina muntu ke botikaka na mpeve santu.’ Mono monaka yo, mpi mono taka kimbangi nde muntu yai kele Mwana ya Nzambi.”—Yoane 1:32-34.

Na kilumbu yina landaka, Yoane vandaka ti balongoki na yandi zole mpi monaka diaka Yezu ke kwisa. Yandi tubaka nde: “Tala, Mwana-Dimeme ya Nzambi!” (Yoane 1:36) Yo yina, balongoki zole ya Yoane mbotiki landaka Yezu. Zina ya longoki mosi kele Andre. Ziku, longoki yina ya nkaka muntu sonikaka disolo yai. Zina na yandi Yoane. Sambu Yoane yai vandaka mwana ya Salome, yo ke monana nde yandi vandaka kisoni ya Yezu. Ziku Salome kele mpangi ya Maria. Zina ya bakala na yandi Zebedeo.

Ntangu Yezu balukaka, yandi monaka Andre ti Yoane ke landa yandi mpi yandi yulaka bo nde: “Beno ke sosa inki?”

Bo yulaka yandi nde: “Rabi, nge ke zingaka na wapi?”

Yezu tubaka nde: “Beno kwisa, mpi beno ta mona.”—Yoane 1:37-39.

Beto me kuma pene-pene ya ngunga ya iya na nima ya midi, Andre ti Yoane me bikala ti Yezu kilumbu yina ya mvimba. Andre kele na kiese ya mingi; yo yina yandi me kwenda kubinga mpangi na yandi Simoni, yina bo vandaka kubinga mpi Piere. Yandi me zabisa Piere nde: “Beto me mona Mesia.” (Yoane 1:41) Andre me nata Piere na Yezu. Mambu yina salamaka na nima ke monisa nde Yoane mpi kwendaka kusosa mpangi na yandi Yakobo, ebuna yandi nataka yandi na Yezu. Kansi, ntangu Yoane sonikaka evanzile na yandi, yandi tubilaka ve mambu yai ya yandi salaka.

Na kilumbu yina landaka, Yezu monaka Filipo, muntu ya Betsaida. Betsaida vandaka pene-pene ya  nordi ya dibungu ya Nzadi-Mungwa ya Galilea; yo kele mpi mbanza ya Andre ti Piere. Yezu bingaka Filipo mpi zabisaka yandi nde: “Landa mono.” —Yoane 1:43.

Na nima, Filipo monaka Natanaele, yina bo vandaka kubinga mpi Bartelemi; yandi zabisaka yandi nde: “Beto me mona muntu yina Moize, na Nsiku, mpi Bambikudi sonikaka sambu na yandi nde: Yezu, mwana ya Yozefi, muntu ya Nazareti.” Natanaele vandaka kutula ntembe, yo yina yandi tubaka nde: “Keti kima mosi ya mbote lenda basika na Nazareti?”

Filipo siamisaka yandi nde: “Kwisa mpi tala.” Ntangu Yezu monaka Natanaele ke kwisa, yandi tubaka nde: “Tala, muntu ya Izraele ya kieleka yina kele ve ti luvunu ata fioti.”

Natanaele yulaka yandi nde: “Inki mutindu nge me zaba mono?”

Yezu tubaka nde: “Na ntwala nde Filipo kubinga nge, ntangu nge vandaka na nsi ya nti ya bafige, mono monaka nge.”

Natanaele yitukaka mpi tubaka nde: “Rabi, nge kele Mwana ya Nzambi, nge kele Ntotila ya Izraele.”

Yezu yulaka yandi nde: “Keti nge me kwikila sambu mono me songa nge nde mono monaka nge na nsi ya nti ya bafige? Nge ta mona mambu ya nene kuluta yai.” Na nima, Yezu silaka nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, beno ta mona zulu me kanguka mpi bawanzio ya Nzambi ke tombuka mpi ke kulumuka na Mwana ya muntu.” —Yoane 1:45-51.

Ntangu fioti na nima ya mambu yai, Yezu ti balongoki na yandi ya mpa katukaka na Muwanda ya Yordani mpi kwendaka na Galilea.