Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 53

Mfumu Yina Lenda Yala Bima ya Lugangu

Mfumu Yina Lenda Yala Bima ya Lugangu

MATAYO 14:22-36 MARKO 6:45-56 YOANE 6:14-25

  • BANTU KE ZOLA KUTULA YEZU NTOTILA

  • YEZU ME TAMBULA NA ZULU YA MASA MPI ME LEMBIKA MUPEPE

Ngolo yina Yezu me monisa mutindu yandi me disa mafunda ya bantu me yitukisa kibeni bantu. Bo me tuba nde, “ya kieleka yai Mbikudi yina zolaka kukwisa na nsi-ntoto,” disongidila Mesia mpi bo me tuba nde yandi ta vanda kibeni mfumu mosi ya mbote. (Yoane 6:14; Kulonga 18:18) Yo yina, bantu me baka bangidika sambu na kukanga Yezu mpi kutula yandi ntotila.

Kansi, Yezu me bakisa mambu yina bantu ke kana kusala. Yandi me lomba bantu na kukwenda mpi me songa balongoki na yandi nde bo vutuka na maswa. Bo ke kwenda na wapi? Bo ke kwenda na Betsaida mpi na nima na Kapernaumi. Kansi, Yezu me kwenda yandi mosi na ngumba sambu na kusamba na mpimpa yina.

Ngonda ke pesa nsemo na yo mpi kubika fioti suka kutana, Yezu ke mona maswa yina na ntama. Bitembo ya nzadi-mungwa ke kuma mingi sambu na mupepe ya ngolo, mpi bantumwa ‘ke nwana na kuluka nkayi sambu mupepe ke katuka na ndambu yina bo ke kwenda.’ (Marko 6:48) Yezu me kulumuka na ngumba mpi yandi me yantika kutambula na zulu ya bitembo yina sambu na kukwenda kisika bo kele. Tii ntangu yai, ‘bo me sabula maswa kiteso ya bakilometre tanu to sambanu.’ (Yoane 6:19) Balongoki me mona bonso nde Yezu ke zola kuluta bo, bo me wa boma mpi me tuba na ndinga ya ngolo nde: “Yo kele mbona-meso!”—Marko 6:49.

Sambu na kukatula bo boma, Yezu me tubila bo nde: “Beno vanda kikesa! Yo kele mono; beno wa boma ve.” Kansi, Piere me tuba nde: “Mfumu, kana yo kele nge, songa mono na kukwisa na zulu ya masa tii na kisika nge kele.” Yezu me songa yandi nde: “Kwisa!” Yo yina, Piere me basika na maswa mpi me yantika kutambula na zulu ya masa sambu na kukwenda kisika Yezu kele. Kansi ntangu yandi me tala mupepe yina ya ngolo, yandi me wa boma mpi me yantika kudinda. Yandi me tuba na ndinga ya ngolo nde: “Mfumu, gulusa mono!” Yezu me tandula diboko, yandi me simba Piere mpi me songa yandi nde: “Nge muntu ya kele na lukwikilu ya fioti, sambu na nki nge me bika nde keti-keti kununga nge?”—Matayo 14:27-31.

Piere ti Yezu me kota na maswa, mpi mupepe me lembama. Balongoki me yituka. Keti bo fwete yituka? Kana bo bakisaka “ntendula ya mampa,” kimangu yina Yezu me katuka kusala ntama mingi ve ntangu yandi me disa mafunda ya bantu, bo zolaka kuyituka ve mutindu yandi me tambula na zulu ya masa mpi me lembika mupepe. Ntangu yai, bo me fukama na ntwala na yandi mpi me tuba nde: “Ya kieleka, nge kele Mwana ya Nzambi.”—Marko 6:52; Matayo 14:33.

Ntangu fioti na nima, Yezu ti bantumwa na yandi me kuma na ntoto ya Genezareti. Yo kele ntoto mosi ya kitoko, ya kukonda bangumba mpi yo ke butaka mbuma mingi, yo kele na sudi ya Kapernaumi. Bo me kanga maswa na dibungu mpi bo me basika. Bantu ya bwala yina me zaba nde yo kele Yezu, yo yina bo ti bantu ya babwala ya nziunga me nata bambefo sambu yandi belula bo. Ntangu bambefo ke simba kaka nsongi ya lele na yandi ya zulu, bo ke beluka kibeni.

Kimvuka ya bantu yina monaka ntangu Yezu disaka mafunda ya bantu na mutindu ya kuyituka me wa nde yandi me kwenda. Yo yina, ntangu bamaswa yina me katuka na Tiberiade me kuma, bo me kota sambu na kukwenda na Kapernaumi sambu bo mona Yezu. Ntangu bo me kuma, bo me yula yandi nde: “Rabi, nki ntangu nge kumaka awa?” (Yoane 6:25) Mutindu beto ta mona yo, Yezu kele ti bikuma ya mbote ya kunganina bo.