Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 124

Yudasi Me Teka Kristu mpi Bo Me Kanga Kristu

Yudasi Me Teka Kristu mpi Bo Me Kanga Kristu

MATAYO 26:47-56 MARKO 14:43-52 LUKA 22:47-53 YOANE 18:2-12

  • YUDASI ME TEKA YEZU NA KILANGA MOSI

  • PIERE ME ZENGA MUNTU MOSI DIKUTU

  • BO ME KANGA YEZU

Midi ya mpimpa me luta. Banganga-nzambi me ndima kupesa Yudasi mbongo 30 ya bibende sambu yandi tekila bo Yezu. Yo yina, Yudasi ke nata kimvuka ya nene ya bamfumu ya banganga-nzambi ti Bafarize sambu bo ke sosa Yezu. Bo kele ti kimvuka ya basoda ya Roma mpi komanda mosi.

Ziku ntangu Yezu kulaka yandi na madia ya Paki, Yudasi kwendaka mbala mosi na bamfumu ya banganga-nzambi. (Yoane 13:27) Bamfumu yai vukanaka ti bapolisi na bo mpi kimvuka ya basoda. Ziku, Yudasi nataka bo ntete na suku yina Yezu ti bantumwa na yandi diaka Paki. Kansi ntangu yai, kimvuka yai me sabuka Muwanda ya Kidroni mpi ke kwenda na kilanga mosi. Bo kele ti binwaninu, minda mpi banti ya ke pela sambu bo ke zola kumona Yezu.

Ntangu Yudasi ke kwenda ti kimvuka yai na Ngumba ya Banti ya Olive, yandi ke zaba kibeni kisika yina bo lenda mona Yezu. Na mposo ya me luta, ntangu Yezu ti bantumwa na yandi vandaka kusala nzietelo na Betania mpi na Yeruzalemi, mbala mingi bo vandaka kupema na kilanga ya Getsemane. Kansi ntangu yai, beto kele na mpimpa mpi ziku Yezu kele na nsi ya banti ya Olive na kati ya kilanga. Ebuna, inki mutindu basoda yina mbala ya nkaka me monaka ntete ve Yezu ta zaba yandi? Sambu na kusadisa bo, Yudasi me pesa bo kidimbu mosi. Yandi me tuba nde: “Muntu yina mono ta pesa beze, yandi yina; beno kanga yandi, mpi beno kengila yandi mbote-mbote ntangu beno ke nata yandi.”—Marko 14:44.

Ntangu Yudasi ke nata kimvuka ya bantu na kilanga, yandi me mona Yezu ti bantumwa na yandi mpi me kwenda na ntwala na yandi. Yudasi me tuba nde: “Mbote, Rabi!” mpi yandi me pesa Yezu beze na mawete yonso. Ebuna Yezu me yula Yudasi nde: “Mpangi, sambu na nki nge kele awa?” (Matayo 26:49, 50) Yezu yandi mosi me pesa mvutu nde: “Yudasi, keti nge ke teka Mwana ya muntu na beze?” (Luka 22:48) Na nima Yezu me yambula kusolula Yudasi, muntu yina me teka yandi.

Ntangu yai, Yezu me kwenda na bantu yina me simba minda ti banti ya ke pela mpi me yula nde: “Beno ke sosa nani?” Bantu me tuba nde: “Yezu muntu ya Nazareti.” Yezu me songa bo na kikesa yonso nde: “Mono yandi yai.” (Yoane 18:4, 5) Sambu bo zabaka ve nki zolaka kusalama, bo me bwa na ntoto.

Na kisika nde Yezu kutina sambu bo kele na mpimpa, yandi me yula bo diaka kana bo ke sosa nani. Bo me tuba diaka nde: “Yezu muntu ya Nazareti.” Yandi me songa bo na mawete yonso nde: “Mono me tubila beno nde mono yandi yai. Yo yina, kana beno ke sosa mono, beno bikisa bantu yai bo kwenda.” Ata na ntangu yai ya mpasi, Yezu ke yibuka mambu yina yandi tubaka nde yandi ta vidisa ve ata muntu mosi. (Yoane 6:39; 17:12) Yezu me tanina bantumwa na yandi ya kwikama mpi ata mosi ve me vila “katula kaka mwana ya lufwa,” disongidila Yudasi. (Yoane 18:7-9) Yo yina, ntangu yai yandi ke lomba nde bo bikisa balongoki na yandi ya kwikama bo kwenda.

Ntangu basoda me telama mpi me pusana kisika Yezu kele, bantumwa me bakisa mambu ya ke zola kusalama. Bo me yula nde: “Mfumu, keti beto fwete bula bo ti mbele ya bitumba?” (Luka 22:49) Na ntwala nde Yezu kupesa mvutu, Piere me baka mbele mosi na kati ya bambele zole ya bitumba yina bantumwa kele ti yo. Yandi me bula Malkusi, mpika ya nganga-nzambi ya nene mpi me zenga yandi dikutu ya kitata.

Yezu me simba dikutu ya Malkusi mpi me belula mputa yina. Na nima, Yezu me pesa dilongi mosi ya mfunu mpi me songa Piere nde: “Vutula mbele na nge ya bitumba na kisika na yo, sambu bantu yonso yina ke bakaka mbele ya bitumba ta fwa na mbele ya bitumba.” Yezu me ndima nde bo kanga yandi sambu yandi me tuba nde: “Inki mutindu Masonuku yina ke tuba nde yo fwete salama mutindu yai, ta lungana?” (Matayo 26:52, 54) Yandi me tuba diaka nde: “Keti mono fwete nwa ve dikopa yina Tata me pesa mono?” (Yoane 18:11) Yezu me ndima luzolo ya Nzambi sambu na yandi ata yo ke lomba nde yandi fwa.

 Yezu me yula bantu yina nde: “Keti beno me basika sambu na kukanga mono ti bambele ya bitumba mpi banti bonso nde beno me kwisa kukanga muyibi? Konso kilumbu, mono vandaka kuvanda na tempelo mono ke longa, kansi beno kangaka mono ve. Kansi mambu yai yonso me salama sambu mambu yina bambikudi sonikaka kulungana.”—Matayo 26:55, 56.

Kimvuka ya basoda, komanda ya basoda ti bapolisi ya Bayuda me simba Yezu mpi me kanga yandi bansinga. Ntangu bantumwa me mona mutindu yina, bo me tina. Kansi, “leke mosi ya bakala” ziku longoki Marko, me bikala na kati ya kimvuka ya bantu sambu na kulanda Yezu. (Marko 14:51) Bo me zaba nde yandi vandaka ti Yezu mpi bo me sosa kukanga yandi, yo yina yandi me yambula lele ya lino yina yandi lwataka mpi me tina.