Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 40

Dilongi na Yina Me Tala Kulolula

Dilongi na Yina Me Tala Kulolula

LUKA 7:36-50

  • NKENTO MOSI YA MASUMU ME TULA MAFUTA NA MAKULU YA YEZU

  • YEZU ME PESA MBANDU YA MUNTU YA MFUKA SAMBU NA KUTUBILA MFUNU YA KULOLULA

Bantu me wa malongi ya Yezu mpi me mona mambu yina yandi me sala. Bankaka me balula ntima, kansi bankaka me buya. Diambu yai me monana pwelele na nzo mosi na Galilea. Mufarize mosi, zina na yandi Simoni, me bingisa Yezu na nzo na yandi sambu na kudia mpi ziku sambu na kuzaba mbote-mbote muntu yina ke sala mambu yina ya kuyituka. Mbala ya nkaka, Yezu me mona nde yo kele dibaku mosi ya mbote sambu na kulonga bantu yina kele pana; yandi me ndima kukwenda kudia kaka mutindu yandi ndimaka kukwenda kudia ti bakalaki ya mpaku mpi bansumuki.

Kansi, bo me yamba Yezu mbote ve mutindu bo ke yambaka banzenza. Sambu banzila ya Palestine vandaka ti pusiere mingi, kana muntu me lwata sandale makulu na yandi vandaka kukuma tiya mpi mvindu. Yo yina kana bantu me yamba munzenza, bo vandaka ti kikalulu ya kuyobisa yandi makulu ti masa ya madidi sambu na kumonisa kikalulu ya kuyamba. Kansi muntu yina me yamba Yezu me sala ve mutindu yina. Yandi me pesa yandi mpi ve beze mutindu bo vandaka kusala yo. Bo vandaka diaka ti kikalulu ya kutula munzenza mafuta na nsuki sambu na kumonisila yandi mawete mpi kikalulu ya kuyamba banzenza. Kansi, yandi me sala ve mpidina sambu na Yezu. Ebuna, inki mutindu yandi me yamba Yezu kibeni?

Banzenza me vanda na mesa mpi me yantika kudia. Ntangu bo ke dia, nkento mosi me kota malembe-malembe, kansi bo me bingisa yandi ve. Yandi me “zabanaka na mbanza nde yandi kele nsumuki.” (Luka 7:37) Bantu yonso ya kukonda kukuka kele bantu ya masumu, kansi yo ke monana nde nkento yai kele ti luzingu ya mansoni, ziku yandi kele ndumba. Mbala ya nkaka, yandi me waka malongi ya Yezu, mu mbandu ntangu Yezu tubaka nde, ‘bantu yonso ya ke nata kilo ya mingi, kukwisa na yandi sambu bo baka kikesa.’ (Matayo 11:28, 29) Ziku, mambu yina Yezu tubaka mpi salaka me pusa nkento yai na kukwisa kusosa yandi.

Yezu me vanda na mesa mpi nkento yina me kwisa na nima na yandi mpi me fukama na makulu ya Yezu. Mansanga ke basika na meso na yandi mpi yo ke bwa na makulu ya Yezu, ebuna yandi ke kusula yo ti nsuki na yandi. Yandi ke pesa makulu ya Yezu beze na mawete yonso mpi ke tula yo mafuta ya nsudi ya kitoko yina yandi me nata. Simoni ke tala yandi ti makasi mpi ke kuditubila nde: “Kana ya kieleka muntu yai vandaka mbikudi, yandi zolaka kuzaba kana nkento yina ke simba yandi kele nani mpi kana yandi kele nkento ya nki mutindu, nde yandi kele nsumuki.”—Luka 7:39.

Yezu me bakisa mambu yina Simoni ke yindula mpi me songa yandi nde: “Simoni, mono kele ti diambu mosi ya kusonga nge.” Simoni me tuba nde: “Longi, tuba!” Ebuna Yezu me tuba nde: “Bantu zole vandaka na mfuka ya muntu mosi ya ke defisaka mbongo; mosi vandaka ti mfuka ya badenari 500, kansi ya nkaka ya badenari 50. Sambu bo vandaka ve ata ti kima ya kufuta yandi, yandi lolulaka bo zole na ntima ya mvimba. Ebuna, nani na kati na bo ta zola yandi mingi?” Ziku, Simoni ke tula ve dikebi mpi yandi me tuba nde: “Mono ke yindula nde yo kele muntu yina yandi lolulaka mfuka ya mingi.”—Luka 7:40-43.

Yezu me ndima mvutu na yandi. Na nima, yandi me tala nkento yango mpi me tubila Simoni nde: “Keti nge ke mona nkento yai? Mono me kota na nzo na nge; nge me pesa mono ve masa sambu na makulu na mono. Kansi nkento yai me podisa makulu na mono ti mansanga na yandi mpi me kusula yo ti nsuki na yandi. Nge me pesa mono beze ve, kansi nkento yai, katuka ntangu yina mono kotaka awa, yandi me yambula ve kupesa makulu na mono beze na mawete yonso. Nge me tula ve mafuta na ntu na mono, kansi nkento yai me tula mafuta ya nsudi ya kitoko na makulu na mono.” Yezu me mona nde nkento yai me sala diambu yina ke monisa nde yandi me yambula luzingu na yandi ya mansoni mpi me balula kibeni ntima. Yo yina na nsuka, yandi me tuba nde: “Mono ke tubila nge nde, ata masumu na yandi kele mingi, yo me lolulama sambu yandi me zola mingi. Kansi muntu yina bo me lolula yandi fioti, ke zolaka fioti.”—Luka 7:44-47.

Yezu ke tuba ve nde kusala mansoni kele mbote. Kansi, yandi me wila bantu yina me sala masumu ya nene mawa mpi na nima bo me wa mawa sambu na mambu ya mbi yina bo salaka mpi me kwisa na Kristu sambu yandi pesa bo kikesa. Nkento yina me baka kibeni kikesa ntangu Yezu me tubila yandi nde: “Masumu na nge me lolulama. . . . Lukwikilu na nge me gulusa nge; kwenda na ngemba.”—Luka 7:48, 50.