Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 135

Yezu Me Futumuka mpi Me Monana na Bantu Mingi

Yezu Me Futumuka mpi Me Monana na Bantu Mingi

LUKA 24:13-49 YOANE 20:19-29

  • YEZU ME MONANA NA NZILA YA EMAUSI

  • YANDI ME TENDUDILA BALONGOKI NA YANDI MASONUKU MBALA NA MBALA

  • TOMA ME YAMBULA KUTULA NTEMBE

Beto kele na Lumingu Nisani 16, mpi balongoki kele na mawa. Bo ke bakisa ve sambu na nki maziamu me bikala ya mpamba. (Matayo 28:9, 10; Luka 24:11) Na nima ya midi ya kilumbu yina, Kleopasi ti longoki ya nkaka me katuka na Yeruzalemi mpi ke kwenda na Emausi; yo kele na kiteso ya bakilometre 11 katuka na Yeruzalemi.

Ntangu bo ke tambula, bo ke tubila mambu yina me katuka kusalama. Na nima, munzenza mosi me kutana ti bo. Yandi me yula bo nde: “Inki mambu yai beno ke solula na ntangu beno ke tambula?” Kleopasi me yula yandi nde: “Keti nge kele munzenza mpi nge ke zingaka nge mosi na Yeruzalemi, yo yina nge me zaba ve mambu yina me katuka kubwa kuna na bilumbu yai?” Yandi me yula bo nde: “Inki mambu?”—Luka 24:17-19.

Bo me tuba nde: “Mambu ya Yezu muntu ya Nazareti. . . . Beto vandaka kutula kivuvu nde muntu yai vandaka muntu yina ta gulusa Izraele.”—Luka 24:19-21.

Kleopasi ti nduku na yandi me yantika kutela muntu yango mambu yina me salama kilumbu yina. Bo me tuba nde bankento ya nkaka kwendaka na maziamu yina bo zikaka Yezu kansi bo monaka yo ya mpamba, mpi bankento yango monaka na meso na bo mosi diambu mosi ya kuyituka, bawanzio basikilaka bo mpi songaka bo nde Yezu kele na luzingu. Kleopasi ti nduku na yandi me tuba diaka nde, bantu ya nkaka mpi kwendaka na maziamu mpi “monaka yo mutindu bankento yina tubaka.”—Luka 24:24.

Yo kele pwelele nde, balongoki yai zole ke bakisa ve ntendula ya mambu yina me salama. Munzenza yina me sungika ngindu ya mbi yina vandaka kupesa bo mpasi na ntima; yandi me tuba ti kiyeka yonso nde: “O bantu ya kukonda mayele mpi yina ntima na bo ke kwikilaka ve nswalu mambu yonso yina bambikudi tubaka! Keti yo vandaka ve mfunu nde Kristu kukutana ti mambu yai mpi kukota na nkembo na yandi?” (Luka 24:25, 26) Ebuna, yandi me tendudila bo baverse mingi ya Masonuku ya vandaka kutubila Kristu.

Nsuka-nsuka, bo tatu me kuma pene-pene ya Emausi. Balongoki yina zole ke zola kuzaba mambu mingi, yo yina bo me bondila munzenza yina nde: “Bikala ti beto, sambu nkokila me bwa mpi mpimpa ke zola kubwa.” Yandi me ndima kubikala mpi bo me yidika kima ya kudia. Ntangu munzenza yina me sala kisambu, me zenga dimpa, mpi me pesa bo yo, bo me zaba nde yo kele Yezu; kansi na mbala mosi yandi me vila. (Luka 24:29-31) Ntangu yai, bo me ndima kibeni nde Yezu kele na luzingu.

Balongoki yai zole me wa kiese mingi sambu na mambu yina bo me kutana ti yo mpi me tuba nde: “Keti bantima na beto vandaka kupela ve ntangu yandi vandaka kusolula ti beto na nzila, ntangu yandi vandaka kutendudila beto Masonuku mbote-mbote?” (Luka 24:32) Bo me vutuka nswalu na Yeruzalemi mpi me kuta bantumwa ti balongoki ya nkaka kuna. Na ntwala nde Kleopasi ti nduku na yandi kutubila mambu yina bo me kutana ti yo, bo me wa bankaka ke tuba nde: “Ya kieleka Mfumu futumukaka, mpi yandi monanaka na Simoni!” (Luka 24:34) Na nima, balongoki yai zole me tuba mutindu Yezu me monana na bo. Ya kieleka, bo mpi me mona kibeni Yezu.

Yezu me basikila bo na nzo yina bo kele ebuna bo yonso me yituka. Yo kele diambu ya kuyituka sambu bo kangaka bakielo sambu bo vandaka kuwa boma ya Bayuda. Ata mpidina, Yezu me telama na kati-kati na bo. Yandi me tubila bo na mawete yonso nde: “Ngemba kuvanda na beno.” Kansi bo me wa boma. Kaka mutindu yo salamaka na mbala me luta, bo ke ‘yindula nde bo me mona mpeve.’—Luka 24:36, 37; Matayo 14:25-27.

Sambu na kumonisa nde yandi kele ve mpeve mosi buna to kima mosi ya bo ke yindula, kansi yandi kele kibeni ti nitu ya kinsuni, Yezu me songa bo maboko ti makulu na yandi mpi me tuba nde: “Sambu na nki beno me kuma kisaka-saka, mpi sambu na nki beno kele na keti-keti na bantima na beno? Beno tala maboko na mono ti makulu na mono, yo kele mono kibeni; beno simba mono mpi beno tala, sambu mpeve ke vandaka ve ti nsuni mpi mikwa mutindu beno ke mona mono kele na yo.” (Luka 24:36-39) Bo me wa kiese mingi mpi me yituka, kansi bo kele ti mwa baketi-keti sambu na kundima.

Sambu na kusadisa bantumwa na kubakisa nde yo kele kibeni yandi, Yezu me yula bo nde: “Keti beno kele  ti kima ya kudia awa?” Bo me pesa yandi kitini ya mbisi ya masa ya kuyoka, ebuna yandi me baka yo mpi me dia. Na nima, yandi me tuba nde: “Yai mambu ya mono songaka beno ntangu mono vandaka ntete ti beno [na ntwala nde mono fwa], nde mambu yonso yina bo me sonikaka sambu na mono na Nsiku ya Moize, na Bambikudi, mpi na Bankunga fwete lungana.”—Luka 24:41-44.

Yezu sadisaka Kleopasi ti nduku na yandi na kubakisa Masonuku mpi ntangu yai yandi me sadisa balongoki yonso yina me vukana awa; yandi me tuba nde: “Bo me sonikaka nde: Kristu ta mona mpasi mpi ta telama na kati ya bafwa na kilumbu ya tatu, mpi na zina na yandi, bo ta samuna na makanda yonso—yantika na Yeruzalemi nde bantu fwete balula ntima sambu bo lolula masumu na bo. Beno fwete vanda bambangi ya mambu yai.”—Luka 24:46-48.

Sambu na kikuma mosi buna, ntumwa Toma kele ve pana. Na bilumbu yina me landa, balongoki ya nkaka me zabisa yandi na kiese yonso nde: “Beto me mona Mfumu!” Kansi, Toma me tuba nde: “Kana mono mona ve kidimbu ya minsonso na maboko na yandi mpi kana mono tula ve musapi na mono na kidimbu ya minsonso mpi mono tula ve diboko na mono na mpanzi na yandi, mono ta kwikila ve ata fioti.”—Yoane 20:25.

Bilumbu nana na nima, balongoki me vukana diaka na nzo mosi mpi bakielo kele ya kukanga kansi ntangu yai Toma kele ti bo. Yezu me basika na nitu ya kinsuni mpi me telama na kati-kati na bo, ebuna yandi me pesa bo mbote nde: “Ngemba kuvanda na beno.” Yandi me tala Toma mpi me tuba nde: “Tula musapi na nge awa, mpi tala maboko na mono, baka diboko na nge, tula yo na mpanzi na mono, mpi bika kutula ntembe kansi kwikila.” Toma me yituka mpi me tuba nde: “Mfumu na mono mpi Nzambi na mono!” (Yoane 20:26-28) Ya kieleka ntangu yai, Toma me ndima kibeni nde Yezu kele na luzingu, yandi kele kigangwa ya kimpeve mpi mumonisi ya Yehowa Nzambi.

Yezu me songa Toma nde: “Keti nge me kwikila sambu nge me mona mono? Kiese na bantu yina ke mona ve kansi ke kwikila.”—Yoane 20:29.