Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 100

Mbandu ya Bamine Kumi

Mbandu ya Bamine Kumi

LUKA 19:11-28

  • YEZU ME PESA MBANDU YA BAMINE KUMI

Yezu ke kwenda na Yeruzalemi, kansi yo ke monana nde yandi kele kaka na nzo ya Zasheo ti balongoki na yandi. Bo ke kwikila nde ntama mingi ve Nzambi ta tula ‘Kimfumu na yandi’ mpi Yezu ta vanda Ntotila. (Luka 19:11) Bo ke bakisa ve mbote diambu yai kaka mutindu bo vandaka ve kubakisa nde Yezu fwete fwa. Yo yina, yandi me pesa bo mbandu mosi sambu na kusadisa bo na kubakisa nde Kimfumu ya Nzambi ta kwisa ve na bilumbu yina.

Yandi me tuba nde: “Muntu mosi yina butukaka na dibuta ya kintotila kwendaka na insi mosi ya ntama sambu na kubaka kiyeka ya kintotila mpi kuvutuka.” (Luka 19:12) Nzietelo yai ta baka bilumbu mingi. Yo kele pwelele nde, Yezu kele ‘muntu yina butukaka na dibuta ya kintotila’ yina ta sala nzietelo “na insi mosi ya ntama,” disongidila na zulu kisika tata na yandi ta pesa yandi kiyeka ya kintotila.

Na mbandu yina, na ntwala nde ‘muntu yina butukaka na dibuta ya kintotila’ kukwenda, yandi me binga bampika na yandi kumi mpi me pesa konso mpika mine mosi ya kibende mpi me zabisa bo nde: “Beno sala mumbongo ti bima yai tii kuna mono ta kwisa.” (Luka 19:13) Mine kele mbongo ya kibende ya mfunu mingi. Mine mosi vandaka lufutu yina bo vandaka kupesa nsadi-bilanga sambu na bangonda tatu ya kisalu.

Ziku, balongoki me bakisa nde bo me fwanana ti bampika kumi yina Yezu me tubila na mbandu yai, sambu na mbandu ya nkaka Yezu fwanisaka bo ti bantu ya ke katulaka bima na bilanga. (Matayo 9:35-38) Ya kieleka, yandi lombaka bo ve na kukatula bambuma na bilanga. Kansi, kukatula bima na bilanga ke tendula nde bo fwete sadisa bantu ya nkaka na kukuma balongoki yina ta zwa kisika na Kimfumu ya Nzambi. Balongoki fwete sadila bima yina bo kele ti yo sambu nde bantu ya nkaka mingi kukuma bantu yina ta yala na Kimfumu.

Inki malongi ya nkaka Yezu me basisa na mbandu yai? Yandi me tuba nde bantu ya insi “vandaka kumenga [muntu yina butukaka na dibuta ya kintotila] mpi bo tindaka kimvuka ya mimonisi sambu na kulanda yandi mpi kutuba nde, ‘Beto ke zola ve nde muntu yai kukuma ntotila na beto.’” (Luka 19:14) Balongoki me zaba nde Bayuda ke zolaka Yezu ve, nkutu bankaka ke sosa kufwa yandi. Ntangu Yezu ta fwa mpi ta mata na zulu, Bayuda mingi ta monisa mutindu yina bo vandaka kutadila yandi ntangu bo ta niokula balongoki na yandi. Bambeni yai me monisa pwelele nde bo ke zola ve nde Yezu kukuma Ntotila.—Yoane 19:15, 16; Bisalu 4:13-18; 5:40.

Inki mutindu bampika kumi me sadila bamine na bo tii ntangu yina ‘muntu yina butukaka na dibuta ya kintotila’ me baka “kiyeka ya kintotila” mpi me vutuka? Yezu me tuba nde: “Nsuka-nsuka ntangu yandi vutukaka na nima ya kubaka kiyeka ya kintotila, yandi bingaka bampika yina yandi pesaka mbongo, sambu na kuzaba mbongo yina bo bakaka na kisalu na bo ya mumbongo. Mpika ya ntete kwisaka mpi tubaka nde, ‘Mfumu, mine na nge butaka bamine kumi.’ Yandi tubilaka yandi nde, ‘Nge me sala mbote, mpika ya mbote! Sambu nge me kudimonisa ya kwikama na diambu ya fioti kibeni, yala bambanza kumi.’ Ebuna mpika ya zole kwisaka mpi tubaka nde, ‘Mfumu, mine na nge butaka bamine tanu.’ Yandi tubilaka mpi mpika yai nde, ‘Nge mpi, yala bambanza tanu.’”—Luka 19:15-19.

Kana balongoki me bakisa nde bo kele bonso bampika yina sadilaka mbote mbongo na bo sambu na kukumisa bantu mingi ya nkaka balongoki, bo lenda vanda ti kivuvu nde Yezu ta wa kiese. Diaka, bo lenda tula ntima nde bo ta baka balusakumunu sambu na kikesa na bo. Ya kieleka, balongoki yonso kele ve ti luzingu ya mutindu mosi, mabaku ya mutindu mosi to makuki ya mutindu mosi. Kansi, Yezu yina me baka “kiyeka ya kintotila” ke mona bikesa ya masonga yina bo ke sala sambu na kukumisa bantu ya nkaka balongoki mpi yandi ta sakumuna yo.—Matayo 28:19, 20.

Na nsuka, Yezu me tubila diambu mosi ya kuswaswana: “Kansi mpika ya nkaka kwisaka mpi tubaka nde, ‘Mfumu, mine na nge yo yai; mono bumbaka yo na lele. Mono vandaka kuwa nge boma sambu nge kele makambu ngolo; nge ke bakaka bima yina nge bumbisaka ve, mpi nge ke katulaka bima yina nge kunaka ve.’ Yandi tubilaka yandi nde, ‘Mpika ya mbi, mono ke sambisa nge na mambu yina nge mosi me tuba. Nge zabaka nde mono kele makambu ngolo, mono ke bakaka bima yina mono bumbisaka ve  mpi mono ke katulaka bima yina mono kunaka ve, mpidina ve? Ebuna, sambu na nki nge tulaka ve mbongo na mono na banki? Mpi ntangu mono zolaka kuvutuka, mono zolaka kubaka yo ti mbongo ya nkaka na zulu.’ Ebuna yandi tubilaka bantu yina telamaka pana nde, ‘Beno botula yandi mine yina mpi beno pesa yo na muntu yina kele ti bamine kumi.’”—Luka 19:20-24.

Sambu mpika yai salaka ve kisalu sambu na kukumisa mingi kimvwama ya kimfumu ya mfumu na yandi, bo me botula yandi mine yina. Bantumwa ke mona na ntwala mutindu bo ta yala ti Yezu na Kimfumu ya Nzambi. Ntembe kele ve nde, mambu yina Yezu me songa mpika yai ya nsuka me sadisa balongoki na kubakisa nde kana bo kele ve kikesa, bo ta zwa ve kisika na Kimfumu ya Nzambi.

Mambu yina Yezu me tuba fwete pusa balongoki na yandi ya kwikama na kusala diaka bikesa ya mingi. Na nsuka, yandi me tuba nde: “Mono ke tubila beno nde, konso muntu yina kele ti bima, bo ta yika yandi bima mingi, kansi muntu yina kele ve na bima, bo ta katula yandi ata bima yina yandi kele na yo.” Yandi me tuba diaka nde bambeni na yandi, yina ke zola ve nde yandi “kuma ntotila na bo” ta fwa. Ntangu Yezu me manisa kutuba mambu yai, yandi me vutukila nzietelo na yandi sambu na kukwenda na Yeruzalemi.—Luka 19:26-28.