Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 138

Kristu Kele na Diboko ya Kitata ya Nzambi

Kristu Kele na Diboko ya Kitata ya Nzambi

BISALU 7:56

  • YEZU ME VANDA NA DIBOKO YA KITATA YA NZAMBI

  • SAULE ME KUMA LONGOKI

  • BETO KELE TI BIKUMA YA KUWA KIESE

Yezu me mata na zulu mpi bilumbu kumi na nima, mpeve santu me tiamuka na kilumbu ya Pantekoti; diambu yai me monisa nde Yezu kele kibeni na zulu. Ntama mingi ve diambu ya nkaka mpi ta monisa nde Yezu kele kibeni na zulu. Ntangu fioti na ntwala nde bo ta Etiene matadi sambu yandi vandaka kuta kimbangi na kwikama yonso, yandi tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Tala, mono ke mona zulu me kanguka mpi Mwana ya muntu me telama na diboko ya kitata ya Nzambi.”—Bisalu 7:56.

Yezu kele ti tata na yandi na zulu, kansi yandi fwete vingila nsiku mosi ya siki-siki yina Ndinga ya Nzambi tubilaka. Na ngolo ya mpeve, Davidi sonikaka nde: “Yehowa tubilaka Mfumu na mono [Yezu] nde: ‘Vanda na diboko na mono ya kitata tii kuna mono ta tula bambeni na nge bonso kazune sambu na makulu na nge.’” Kana nsungi yina Yezu fwete vingila me lunga, yandi ‘ta kwenda kuyala na kati ya bambeni na yandi mpi ta bedisa bo.’ (Nkunga 110:1, 2) Kansi, inki Yezu ke sala na zulu ntangu yandi ke vingila ntangu yina yandi ta nwanisa bambeni na yandi?

Dibundu ya Bukristu me kanguka na Pantekoti ya mvu 33 ya ntangu na beto. Banda na zulu, Yezu me yantika kuyala balongoki na yandi yina bo me tulaka mafuta. (Bakolosai 1:13) Yandi me twadisa bo na kisalu ya kusamuna mpi me yidika bo sambu na mukumba yina bo ta lungisa na bilumbu ke kwisa. Inki mukumba? Bantu yina ta bikala ya kwikama tii na lufwa ta futumuka mpi ta yala ti Yezu bonso bantotila na Kimfumu na yandi.

Mbandu ya kuluta nene ya muntu mosi yina ta yala bonso ntotila kele Saule; yandi me zabanaka mbote-mbote na zina ya Polo, zina na yandi ya bantu ya Roma. Yandi kele Muyuda mpi yandi kele kikesa mingi sambu na Nsiku ya Nzambi, kansi yandi ke landa lutwadisu ya mbi ya bamfumu ya dibundu ya Bayuda yo yina yandi me ndima nde bo ta Etiene matadi. Na nima, sambu Saule ‘ke zola kaka kupesa balongoki ya Mfumu boma mpi ke sosa kaka kufwa bo’ yandi me kwenda na Damasi. Kaifa, nganga-nzambi ya nene, muntu me pesa yandi nswa ya kukanga balongoki ya Yezu mpi kuvutula bo na Yeruzalemi. (Bisalu 7:58; 9:1) Kansi ntangu Saule ke kwenda na Damasi, nsemo mosi me sema na nziunga na yandi mpi yandi me bwa na ntoto.

Ndinga mosi ya me katuka na zulu me tuba nde: “Saule, Saule, sambu na nki nge ke monisa mono  mpasi?” Yandi me yula nde: “Mfumu, nge nani?” Ndinga yango me tuba nde: “Mono kele Yezu, yina nge ke monisa mpasi.”—Bisalu 9:4, 5.

Yezu me songa Saule na kukota na Damasi mpi kuvingila bansiku ya nkaka, kansi bo fwete nata yandi na mbanza sambu nsemo yina yandi monaka na kimangu me fwa yandi meso. Na mbona-meso ya nkaka, Yezu me monana na Ananiasi; yandi kele longoki ya Yezu mpi yandi ke zingaka na Damasi. Yezu me zabisa Ananiasi na kukwenda na bala-bala mosi buna sambu na kukutana ti Saule. Yandi me wa boma, kansi Yezu me pesa yandi kikesa nde: “Muntu yai kele dibungu ya mono me sola sambu na kunata zina na mono na makanda, na bantotila, mpi na bana ya Izraele.” Saule me yantika diaka kumona, mpi kuna na Damasi yandi me yantika “kulonga na basinagoga mambu ya me tala Yezu, nde yandi kele Mwana ya Nzambi.”—Bisalu 9:15, 20.

Ti lusadisu ya Yezu, Polo mpi bansamuni ya nkaka me landa kusala kisalu ya kusamuna yina Yezu yantikaka. Nzambi me sakumuna kibeni kisalu na bo. Bamvula 25 na nima ya ntangu yina Yezu monanaka na yandi na nzila ya Damasi, Polo sonikaka nde bo ‘me longa nsangu ya mbote na lugangu ya mvimba yina kele na nsi ya zulu.’—Bakolosai 1:23.

Bamvula mingi na nima, Yezu me pesa Yoane, ntumwa yina yandi vandaka kuzola mingi bambona-meso mingi; yo kele na Biblia na mukanda ya Kusonga. Nkutu na nsadisa ya bambona-meso yai, Yoane bikalaka na luzingu sambu na kumona kuvutuka ya Yezu na kiyeka ya Kimfumu. (Yoane 21:22) “Na nzila ya mpeve santu, [Yoane] kumaka na kilumbu ya Mfumu.” (Kusonga 1:10) Inki ntangu yo ta yantika?

Kulonguka mbote-mbote bambikudulu ya Biblia me monisa nde “kilumbu ya Mfumu” me yantika na ntangu na beto. Na 1914, Mvita ya Ntete ya Ntoto ya Mvimba salamaka. Banda ntangu yina, bitumba, maladi, nzala, kunikana ya ntoto, mpi mambu ya nkaka yina ke salama mingi kuluta ke monisa nde “kidimbu” yina Yezu pesaka bantumwa na yandi na yina me tala “kukala” na yandi mpi “nsuka” ke lungana na ntoto ya mvimba. (Matayo 24:3, 7, 8, 14) Kisalu ya kusamuna nsangu ya mbote ya Kimfumu ke salama ntangu yai; yo ke salama kaka ve na kimfumu ya Roma kansi na ntoto ya mvimba.

Na ngolo ya mpeve, Yoane me monisa ntendula ya mambu yai; yandi me tuba nde: “Ntangu yai luguluku, ngolo, mpi Kimfumu ya Nzambi na beto mpi kiyeka ya Kristu na yandi me kwisa.” (Kusonga 12:10) Kimfumu ya Nzambi ya kele na zulu, yina Yezu samunaka na ntoto ya mvimba, kele kibeni kieleka.

Yo kele nsangu ya mbote kibeni sambu na balongoki yonso ya kwikama ya Yezu. Bo lenda tula dikebi na mambu yai Yoane tubaka: “Yo yina, zulu mpi beno bantu yina ke zingaka kuna, beno vanda na kiese! Kansi mawa na ntoto mpi na nzadi-mungwa, sambu Diabulu me kulumuka kuna na beno, yandi kele ti makasi ya ngolo, sambu yandi me zaba nde yandi kele ti ntangu fioti.”—Kusonga 12:12.

Na mutindu yina, Yezu kele diaka ve ya kuvanda na diboko ya kitata ya Nzambi sambu na kuvingila. Yandi ke yala bonso Ntotila mpi kubika fioti, yandi ta fwa bambeni na yandi yonso. (Baebreo 10:12, 13) Ebuna, inki mambu ya kiese ke vingila beto?