Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 130

Pilate Me Pesa Yezu na Bantu mpi Bo Me Kwenda Kufwa Yandi

Pilate Me Pesa Yezu na Bantu mpi Bo Me Kwenda Kufwa Yandi

MATAYO 27:31, 32 MARKO 15:20, 21 LUKA 23:24-31 YOANE 19:6-17

  • PILATE KE SOSA KUYAMBULA YEZU

  • BO ME ZENGILA YEZU NKANU YA LUFWA MPI ME KWENDA KUFWA YANDI

Bo me monisa Yezu mpasi ya ngolo kibeni mpi me vweza yandi, ata mpidina bikesa yina Pilate me sala sambu na kuyambula Yezu me pusa ve bamfumu ya banganga-nzambi ti bantu na bo na kusoba ngindu na bo. Bo ke zola ve nde ata diambu mosi kukanga bo nzila ya kusala nde Yezu kufwa. Bo ke landa kutuba na ndinga ya ngolo nde: “Na zulu ya nti! Na zulu ya nti!” Pilate me songa bo nde: “Beno baka yandi beno mosi mpi beno fwa yandi, sambu mono me mona ve ata diambu mosi ya mbi na yandi.”—Yoane 19:6.

Bayuda me kuka ve kundimisa Pilate nde Yezu fwete fwa sambu yandi me zitisa ve nsiku mosi buna na mambu ya luyalu. Kansi, keti yandi me fwa nsiku mosi na mambu ya lusambu? Bo me vutukila diambu yina bo fundilaka Yezu ntangu Sanedreni sambisaka yandi nde yandi vwezaka Nzambi. Bo me tuba nde: “Beto kele na nsiku mosi, mpi na kutadila nsiku yina yandi fwete fwa, sambu yandi me kudikumisa mwana ya Nzambi.” (Yoane 19:7) Yo kele diambu ya mpa sambu na Pilate.

Pilate me kota diaka na nzo na yandi mpi ke sosa mutindu ya kuyambula muntu yai ya me lwala ngolo sambu bo me bula yandi mingi, mpi yina nkento na yandi mosi Pilate lalaka ndosi sambu na yandi. (Matayo 27:19) Inki beto lenda tuba sambu na diambu ya mpa yina Bayuda ke fundila Yezu nde yandi kele “mwana ya Nzambi”? Pilate me zaba nde Yezu kele muntu ya Galilea. (Luka 23:5-7) Kansi, yandi me yula Yezu nde: “Nge kele muntu ya wapi?” (Yoane 19:9) Keti ziku Pilate ke kudiyula kana Yezu zingaka ntete na zulu na ntwala ya kukwisa na ntoto, to nde yandi kele nzambi?

Pilate waka na Yezu yandi mosi nde yandi kele ntotila kansi Kimfumu na yandi kele ve ya nsi-ntoto yai. Yezu kele diaka ve ti mfunu ya kutubila mambu yina yandi tubaka na ntwala, yo yina yandi me vanda pima. Sambu na lulendo na yandi, Pilate me wa makasi mutindu Yezu me buya kupesa yandi mvutu; yandi me songa Yezu nde: “Keti nge ke buya kutubila mono? Keti nge me zaba ve nde mono kele ti kiyeka ya kubikisa nge mpi mono kele ti kiyeka ya kufwa nge?”—Yoane 19:10.

Yezu me songa yandi kaka nde: “Nge zolaka kuvanda ve ti kiyeka ata fioti na zulu na mono kana bo pesaka nge yo ve na zulu. Yo yina muntu yina pesaka mono na maboko na nge me sala disumu ya nene kuluta.” (Yoane 19:11) Ntembe kele ve nde, Yezu ke tubila kaka ve muntu mosi. Kansi, yandi ke tuba nde Kaifa, bantu na yandi, mpi Yudasi Iskariote me sala kifu ya nene kuluta Pilate.

Mambu yina Yezu ke sala mpi ke tuba me yitukisa Pilate mpi yandi me wa boma ya mingi sambu yandi ke yindula nde Yezu kele nzambi, yo yina yandi me sosa diaka mutindu ya kuyambula Yezu. Kansi, Bayuda me sala diambu ya nkaka yina me pesa Pilate boma ya mingi. Bo me bangisa yandi nde: “Kana nge bikisa muntu yai, nge kele ve nduku ya Kaisali. Konso muntu yina ke kudikumisaka ntotila kele mbeni ya Kaisali.”—Yoane 19:12.

Guvernere me basisa diaka Yezu na nganda, me vanda na kisika ya kusambisa mpi me songa bantu nde: “Beno tala! Ntotila na beno!” Kansi, Bayuda me soba ve ngindu na bo. Bo me tuba na ndinga ya ngolo nde: “Katula yandi! Katula yandi! Na zulu ya nti!” Pilate me bondila bo nde: “Keti mono fwete fwa ntotila na beno?” Bayuda ke zola diaka ve luyalu ya Baroma, ata mpidina bamfumu ya banganga-nzambi ke tuba na ndinga ya ngolo nde: “Beto kele ve ti ntotila ya nkaka katula Kaisali.”—Yoane 19:14, 15.

Sambu Bayuda ke landa kulomba Pilate na kupesa nswa nde bo fwa Yezu, Pilate me pesa bo yandi sambu bo kwenda kufwa yandi. Basoda me katula Yezu kazaka ya mbwaki ya ngolo mpi me lwatisa yandi bilele na yandi ya zulu. Ntangu bo ke kwenda, bo me pesa Yezu nti na yandi ya mpasi sambu yandi nata yo.

Ntangu yai beto kele na suka ya Kitanu, Nisani 14. Banda Yezu telamaka na Kiya na suka, yandi me lala diaka ve mpi yandi me kutana ti mambu mingi ya mpasi. Ntangu Yezu ke nwana sambu na kunata nti yina ya kilo, ngolo yonso me mana yandi. Basoda me  mona muntu mosi ke luta, zina na yandi Simoni; yandi kele muntu ya bwala Sirene na Afrika. Bo me baka yandi na ngolo sambu yandi nata nti ya mpasi ya Yezu tii na kisika yina bo ta fwa yandi. Bantu mingi ke landa, bankaka ke kudibula sambu na mawa mpi ke dila sambu na mambu yina ke kumina yandi.

Yezu me songa bankento yina kele na mawa nde: “Bana-bankento ya Yeruzalemi, beno bika kudila sambu na mono. Kansi, beno dila sambu na beno mosi mpi sambu na bana na beno; sambu tala! bilumbu ke kwisa ntangu bantu ta tuba nde, ‘Kiese na bankento ya mikobo, na mavumu yina butaka ve mpi na mabele yina nwisaka ve bana!’ Ebuna bo ta yantika kutubila bangumba ya nene nde, ‘Beno bwila beto!’ mpi bangumba ya fioti nde, ‘Beno fika beto!’ Kana bo sala mambu yai ntangu nti kele ya mubisu, inki ta salama ntangu yo ta yuma?”—Luka 23:28-31.

Yezu ke tubila dikanda ya Yuda. Yo kele bonso nti yina ke zola kufwa kansi ya kele ntete ti mwa matiti ya mubisu, sambu Yezu mpi Bayuda mingi yina kwikilaka na yandi kele pana. Ntangu Yezu ta fwa mpi balongoki na yandi ta yambula dibundu ya Bayuda, dikanda yai ta fwa na kimpeve bonso nti yina me fwa. Bantu ta dila ngolo ntangu Nzambi ta sadila basoda ya Roma sambu na kufwa dikanda yai.