Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 82

Yezu Ke Samuna na Perea

Yezu Ke Samuna na Perea

LUKA 13:22–14:6

  • BENO SALA NGOLO SAMBU NA KUKOTA NA KIELO YA FIOTI

  • BO FWETE FWA YEZU NA YERUZALEMI

Yezu me katuka kulonga mpi kubelula bantu na Yudea ti na Yeruzalemi. Na nima, yandi me sabuka Nzadi ya Yordani sambu na kulonga na konso mbanza ya distrike ya Perea. Kansi ntama mingi ve, yandi ta vutuka na Yeruzalemi.

Ntangu Yezu kele na Perea, muntu mosi me kwisa mpi me yula yandi nde: “Mfumu, keti bantu yina ta guluka kele fioti?” Ziku, muntu yai me zaba ntembe yina ke basikaka na kati ya bamfumu ya mabundu sambu na kuzaba kana bantu yina ta guluka ta vanda mingi to fioti. Na kisika ya kupesa mvutu kana bantu mingi to ve ta guluka, Yezu me tubila mambu yina bantu fwete sala sambu bo guluka. Yandi me tuba nde: “Beno sala ngolo kibeni sambu na kukota na kielo ya fioti.” Ya kieleka, yo ke lomba kusala bikesa ya ngolo. Sambu na nki? Yezu me tuba nde: “Bantu mingi ta sosa kukota kansi bo ta kuka ve.”—Luka 13:23, 24.

Sambu na kumonisa nde yo ke lomba kusala bikesa ya ngolo, Yezu me tuba nde: “Ntangu munkwa-nzo ta telama mpi ta kanga kielo, beno ta telama na nganda mpi beno ta yantika kubula na kielo, mpi kutuba nde, ‘Mfumu, kangudila beto.’ . . . Kansi yandi ta tubila beno nde, ‘Mono me zaba ve kana beno me katuka na wapi. Beno katuka na ntwala na mono, beno yonso bantu ya ke salaka mambu ya kukonda lunungu!’”—Luka 13:25-27.

Mbandu yai ke monisa diambu ya mpasi yina lenda kumina muntu yina me kwisa na nsukinina—ziku na ntangu yina me fwana sambu na yandi—mpi yandi me kuta kielo ya kukanga. Yo lombaka nde yandi kwisa na ntwala, ata ntangu yina fwanaka ve sambu na yandi. Yo kele mutindu mosi sambu na bantu mingi yina lendaka kubaka mambote mutindu Yezu vandaka ti bo mpi vandaka kulonga bo. Bo sadilaka ve dibaku yina Nzambi pesaka bo ya kukumisa lusambu ya kieleka lukanu ya mfunu na luzingu na bo. Bantu mingi na kati ya bayina Yezu kwisilaka ndimaka ve ngidika yina Nzambi bakaka sambu na kugulusa bo. Yezu tubaka nde ntangu bo ta losa bo na nganda, bo ta “dilaka mpi ta kwetisaka meno.” Kansi, bantu yina “ta katuka na esti ti na westi mpi na nordi ti na sudi,” disongidila bayina ta katuka na makanda yonso, “ta vanda na mesa na Kimfumu ya Nzambi.”—Luka 13:28, 29.

Yezu me tuba nde: “Kele ti bantu ya nsuka [mu mbandu, bantu yina kele ve Bayuda mpi Bayuda yina bo vandaka kuniokula] yina ta vanda bantu ya ntete, mpi kele ti bantu ya ntete [bamfumu ya mabundu yina vandaka lulendo sambu bo vandaka bana ya Abrahami] yina ta vanda bantu ya nsuka.” (Luka 13:30) Kuvanda “bantu ya nsuka” ke tendula nde bantu yai ya me konda ntonda ta kota ve ata fioti na Kimfumu ya Nzambi.

Ntangu yai, Bafarize ya nkaka me kwisa na Yezu mpi me songa yandi nde: “Basika mpi katuka awa, sambu Erode [Antipasi] ke zola kufwa nge.” Ziku, ntotila Erode muntu ke mwanga nsangu yai sambu na kutinisa Yezu na mbanza yina. Mbala ya nkaka, Erode ke wa boma nde na kiteso mosi buna yandi lenda kudikotisa na lufwa ya mbikudi ya nkaka, mutindu yandi kudikotisaka na lufwa ya Yoane Mbotiki. Kansi,  Yezu me songa Bafarize nde: “Beno kwenda kusonga mukengi yina nde, ‘Wa! mono ke basisa bademo mpi ke belula bantu bubu yai mpi mbasi, ebuna na kilumbu ya tatu mono ta manisa.’” (Luka 13:31, 32) Ntangu Yezu ke binga Erode “mukengi” ziku yandi ke zola kutubila mayele ya mbi yina mukengi ke vandaka ti yo. Kansi, Yezu ta bika ve nde Erode to muntu mosi kukusa yandi to kutinisa yandi. Yandi fwete lungisa mukumba yina tata na yandi pesaka yandi, na kutadila manaka ya Nzambi kansi ya bantu ve.

Yandi me kwenda na Yeruzalemi sambu yandi tubaka nde, “bo lenda fwa ve mbikudi na nganda ya Yeruzalemi.” (Luka 13:33) Ata mbikudulu mosi ve tubaka nde Mesia fwete fwa na mbanza yina, kansi sambu na nki Yezu ke tuba nde yandi ta fwa kuna? Sambu Yeruzalemi kele nto-mbanza, kisika kele Sanedreni disongidila tribinale ya nene ya Bayuda ya kele ti bazuzi 71 mpi kuna bo ke sambisaka bantu yina bo ke bingaka bambikudi ya luvunu. Diaka, yo kele kisika yina bo ke pesaka bimenga ya bambisi. Yo yina, Yezu bakisaka nde yo ta fwana ve nde bo fwa yandi kisika ya nkaka.

Yezu me wa mawa mpi me tuba nde: “Yeruzalemi, Yeruzalemi, mbanza yina ke fwaka bambikudi mpi ke losilaka bantu yina bo ke tindilaka yo matadi—mbala ikwa mono zolaka kuvukisa bana na nge mutindu nsusu ke vukisaka bana na yandi na nsi ya mapapu na yandi! Kansi beno zolaka ve! Tala, bo me yambudila beno nzo na beno.” (Luka 13:34, 35) Dikanda yai me buya mwana ya Nzambi, yo yina Nzambi ta pesa bo ndola.

Na ntwala nde Yezu kukuma na Yeruzalemi, mfumu mosi ya Bafarize me bingisa yandi na kudia na nzo na yandi na Kisabatu. Bantu yina bo me bingisa ke tala-tala sambu na kumona kana Yezu ta sala nki sambu na muntu mosi yina kele pana ya ke belaka maladi mosi ya ngolo ya ke vimbisaka makulu. Yezu me yula Bafarize ti bantu yina me zaba Nsiku mbote-mbote nde: “Keti nsiku ke pesa nswa to ve ya kubelula muntu na Kisabatu?”—Luka 14:3.

Ata muntu mosi ve me pesa yandi mvutu. Yezu me belula muntu yina mpi na nima yandi me yula bo nde: “Nani na kati na beno kana mwana na yandi to ngombe na yandi me bwa na dibulu, yandi ta basisa yandi ve na mbala mosi na kilumbu ya Kisabatu?” (Luka 14:5) Na mbala yai diaka, ata muntu mosi ve me pesa mvutu na ngiufula ya mbote yina yandi me yula bo.