Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 19

Yezu Ke Longa Nkento Mosi ya Samaria

Yezu Ke Longa Nkento Mosi ya Samaria

YOANE 4:3-43

  • YEZU ME LONGA NKENTO MOSI YA SAMARIA MPI BANTU YA NKAKA

  • LUSAMBU YINA NZAMBI KE NDIMAKA

Yezu ti balongoki na yandi me katuka na Yudea sambu na kukwenda na Galilea; bo me luta na distrike ya Samaria mpi me kwenda na nordi. Nzietelo me lembisa bo. Bo me kuma pene-pene ya midi mpi bo me telama na lweka ya mbanza ya Sikare, na dibulu mosi ya masa. Ziku bamvu-nkama mingi me luta, Yakobi timunaka dibulu yai to yandi futaka bantu sambu bo timunina yandi yo. Bubu yai, beto lenda mona dibulu yina pene-pene ya mbanza Naplouse na Palestine.

Ntangu Yezu ke pema na lweka ya dibulu ya masa, balongoki na yandi me kwenda na mbanza ya pene-pene sambu na kusumba madia. Na nima na bo, nkento mosi ya Saymaria me kwisa kubaka masa. Yezu me songa yandi nde: “Pesa mono masa ya kunwa.”—Yoane 4:7.

Bayuda ti bantu ya Samaria ke wakanaka ve sambu bo ke zingaka na kimbeni. Yo yina nkento yai me yituka mpi me yula Yezu nde: “Inki mutindu nge, ata nge kele Muyuda, nge ke lomba mono masa ya kunwa, ata mono kele nkento ya Samaria?” Yezu me tubila yandi nde: “Kana nge zabaka dikabu ya ofele ya Nzambi mpi nani yina ke songa nge nde, ‘Pesa mono masa ya kunwa,’ nge muntu zolaka kulomba yandi, ebuna yandi zolaka kupesa nge masa ya luzingu.” Yandi me zabisa Yezu nde: “Mfumu, nge kele ve ata ti kantini ya kubakila masa, mpi dibulu kele nda. Ebuna, na wapi nge me baka masa yai ya luzingu? Nge me luta ve nkaka na beto Yakobi, yina pesaka beto dibulu yai mpi yina yandi mosi ti bana na yandi mpi bambisi na yandi nwaka masa na dibulu yai, mpidina ve?”—Yoane 4:9-12.

Yezu me zabisa yandi nde: “Konso muntu yina ke nwa masa yai, yandi ta wa diaka nzala ya masa. Konso muntu yina ke nwa masa yina mono ta pesa yandi, yandi ta waka diaka ve nzala ya masa ata fioti, kansi masa yina mono ta pesa yandi ta kuma na kati na yandi nto ya masa yina ke basika sambu na kupesa luzingu ya mvula ya mvula.” (Yoane 4:13, 14) Ya kieleka ata Yezu kele ya kulemba, yandi kele ti luzolo ya kulonga nkento ya Samaria kieleka yina ke pesaka luzingu.

Nkento yina me tuba nde: “Mfumu, pesa mono masa yina, sambu mono wa diaka ve nzala ya masa mpi mono kwisa diaka ve mbala na mbala na kisika yai sambu na kubaka masa.” Ntangu yai, Yezu me soba disolo mpi me songa yandi nde: “Kwenda kubinga bakala na nge mpi kwisa na kisika yai.” Yandi me tuba nde: “Mono kele na bakala ve.” Kansi yandi me yituka ntangu Yezu me songa yandi nde: “Nge me tuba masonga nde, ‘Mono kele na bakala ve.’ Sambu nge me vandaka ti babakala tanu, mpi bakala yina nge kele ti yandi ntangu yai kele ve bakala na nge.”—Yoane 4:15-18.

Nkento yina me bakisa kibeni mambu yina Yezu me zabisa yandi. Yo yina, yandi me yituka mpi me tuba nde: “Mfumu, mono ke mona nde nge kele mbikudi.” Na nima, yandi me monisa nde yandi ke tudila mambu ya kimpeve dikebi. Inki mutindu? Yandi me tuba diaka nde: “Ba-nkaka na beto sambilaka Nzambi na ngumba yai, kansi beno, beno ke tubaka nde Yeruzalemi kele kisika yina bantu fwete sambila Nzambi.”—Yoane 4:19, 20.

Kansi, Yezu me tuba nde kisika ya kusambila kele mfunu ve. Yandi me zabisa nkento yina nde: “Ntangu ke kwisa ntangu beno ta sambila Tata na ngumba yai ve, na Yeruzalemi mpi ve.” Yezu me zabisa yandi diaka nde: “Ntangu ke kwisa, mpi yo kele  sesepi yai, ntangu bansambidi ya kieleka ta sambila Tata na mpeve mpi na kieleka, sambu ya kieleka, Tata ke sosa bantu ya mutindu yai sambu bo sambila yandi.”—Yoane 4:21, 23, 24.

Kima yina Tata ke sosaka kumona na bansadi na yandi ya kieleka kele ve kisika yina bo ke sambila yandi kansi mutindu bo ke sambila yandi. Nkento yina me yituka. Yandi me tuba nde: “Mono me zaba nde Mesia ke kwisa, yina bo ke bingaka Kristu. Ntangu yandi ta kwisa, yandi ta zabisa beto mambu yonso pwelele.”—Yoane 4:25.

Na nima, Yezu me zabisa yandi kieleka mosi ya mfunu: “Mono yai ya ke solula ti nge, mono kele yandi.” (Yoane 4:26) Yindula diambu yina! Nkento yai me kwisa na midi sambu na kubaka masa. Kansi Yezu me pesa yandi lukumu. Yandi me zabisa pwelele nkento yina nde yandi kele Mesia, ziku yandi me songaka yo ntete ve bantu pwelele.

BANTU MINGI YA SAMARIA ME KWIKILA

Balongoki ya Yezu me katuka kusumba madia na mbanza ya Sikare. Bo me kuta Yezu pene-pene ya dibulu ya masa ya Yakobi, kisika yina bo bikaka yandi; kansi ntangu yai yandi ke solula ti nkento mosi ya Samaria. Ntangu bo me kuma, nkento yina me yambula dibungu na yandi ya masa mpi me kwenda na mbanza.

Ntangu nkento yina me kuma na mbanza ya Sikare, yandi me zabisa bantu mambu yina Yezu me songa yandi. Yandi me tubila bo ti lukwikilu yonso nde: “Beno kwisa kutala muntu mosi yina me songa mono mambu yonso ya mono me salaka.” Ziku sambu na kubenda dikebi na bo, yandi me yula bo nde: “Keti mbala ya nkaka yandi lenda vanda ve Kristu?” (Yoane 4:29) Ngiufula yina ke tadila diambu mosi ya mfunu yina bantu vandaka kutudila dikebi banda bilumbu ya Moize. (Kulonga 18:18) Yo me pusa bantu ya mbanza yina na kukwisa bo mosi sambu na kumona Yezu.

Na ntangu yina, balongoki ya Yezu ke bondila yandi na kudia madia yina bo me nata. Yandi me zabisa bo nde: “Mono kele ti madia yina beno me zaba ve.” Balongoki me yituka mpi me tuba bo na bo nde: “Keti muntu mosi me natila yandi kima ya kudia?” Na mawete yonso, Yezu me tendudila balongoki na yandi yonso mambu yina yandi me katuka kutuba.  Yandi me tuba nde: “Madia na mono kele kusala luzolo ya muntu yina tindaka mono mpi kumanisa kisalu na yandi.”—Yoane 4:32-34.

Kisalu yina Yezu ke tubila kele ve kisalu ya kukatula bambuma, yina zolaka kusalama na nima ya bangonda iya. Kansi, yandi ke tubila kisalu ya kukatula bambuma na kimpeve mutindu bangogo yai ke monisa yo: “Beno tombula meso mpi beno tala bilanga, nde yo me yela mpi ntangu ya kukatula yo me lunga. Tuka ntama muntu yina ke katulaka bima na bilanga ke bakaka lufutu mpi yandi ke vukisaka mbuma sambu na luzingu ya mvula na mvula, mpidina muntu yina ke kunaka ti muntu yina ke katulaka bima na bilanga kuwa kiese kumosi.”—Yoane 4:35, 36.

Mbala ya nkaka Yezu me mona bupusi yina disolo na yandi ti nkento ya Samaria ta vanda ti yo na bantu ya nkaka. Bantu mingi ya mbanza ya Sikare me kwikila na Yezu sambu na mambu yina nkento yina me zabisa bo. Yandi me songa bo nde: “Yandi me songa mono mambu yonso ya mono me salaka.” (Yoane 4:39) Yo yina, ntangu bantu yina me katuka na mbanza ya Sikare mpi me kwisa na dibulu ya masa, bo me lomba Yezu na kubikala ti bo sambu na kuzabisa bo mambu mingi. Yezu ndimaka mpi yandi bikalaka na Samaria bilumbu zole.

Ntangu bantu ya Samaria ke wa mambu yina Yezu ke tuba, bantu mingi ke kwikila yandi. Bo me songa nkento yina nde: “Beto ke kwikila diaka ve kaka sambu na mambu yina nge tubaka; sambu beto me wa beto mosi, mpi beto me zaba nde muntu yai kele kibeni ngulusi ya nsi-ntoto.” (Yoane 4:42) Ya kieleka, nkento yina ya Samaria ke pesa mbandu ya mbote na mutindu beto lenda longa mambu ya Kristu, disongidila kubenda dikebi ya bawi sambu bo zaba mambu mingi.

Yibuka nde diambu yina salamaka bangonda iya na ntwala nde kisalu ya kukatula bambuma kuyantika, ziku kisalu ya kukatula bambuma ya orze, yina ke salamaka na nsungi ya madidi. Ntangu yai, ziku beto kele na ngonda ya Novembri to ya Desembri. Yo ke tendula nde na nima ya kusala nkinsi ya Paki ya mvu 30 ya ntangu na beto, Yezu ti balongoki na yandi me lutisa bangonda nana to kuluta na Yudea na kisalu ya kulonga mpi ya kubotika bantu. Ntangu yai, bo ke kwenda na nordi na bwala na bo na distrike ya Galilea. Inki ke vingila bo kuna?