Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 76

Yezu Ke Dia na Nzo ya Mufarize Mosi

Yezu Ke Dia na Nzo ya Mufarize Mosi

LUKA 11:37-54

  • YEZU ME NGANINA BAFARIZE YINA KELE BANTU YA LUVUNU

Yezu kele na Yudea mpi yandi me kwenda na nzo ya Mufarize mosi yina me bingisa yandi na kukwenda kudia na nzo na yandi. Yo ke monana nde yo kele ve madia ya nkokila, sambu kilumbu kele ntete. (Luka 11:37, 38; fwanisa ti Luka 14:12.) Na ntwala ya kudia, Bafarize me yobisa maboko tii na binkoso sambu na kuzitisa bansiku ya bambuta. Kansi, Yezu me sala ve mpidina. (Matayo 15:1, 2) Kuyobisa maboko tii na binkoso ke fwa ve Nsiku ya Nzambi, kansi yo kele ve na kati ya mambu yina Nzambi ke lombaka.

Mufarize yina me yituka na kumona nde Yezu me landa ve nsiku yina ya bambuta. Yezu me bakisa diambu yina mpi me tuba nde: “Beno Bafarize, beno ke yobisaka dikopa mpi dilonga na nganda, kansi na kati beno kele ya kufuluka ti lukasi mpi mambi. Bazoba! Muntu yina salaka nganda salaka mpi kati, mpidina ve?”—Luka 11:39, 40.

Yezu ke tubila ve kuyobisa maboko na ntwala ya kudia, kansi luvunu ya bamfumu ya mabundu. Bafarize ti bantu ya nkaka yina vandaka ti kikalulu ya kuyobisa maboko vandaka ve kuyobisa bantima na bo sambu na kukatula mambu ya mbi. Yo yina, Yezu me pesa ndongisila yai: “Beno pesa bima yina ke katukaka na kati bonso makabu ya mawa ebuna bima yonso ya ke tadila beno ta vanda bunkete.” (Luka 11:41) Yo kele kibeni kieleka. Zola fwete pusa beto na kukabila bantu, kansi beto fwete sala yo ve sambu na kuyitukisa bantu ya nkaka sambu bo mona nde beto kele bantu ya lunungu.

Yezu ke zola ve kutuba nde bantu yai ke kabaka ve. Yandi me tuba nde: “Beno ke pesaka ndambu mosi na kati ya bandambu kumi ya mante ti ya rue mpi ya bandunda yonso ya nkaka, kansi beno ke monaka mpamba lunungu mpi zola ya Nzambi! Yai mambu yina yo lombaka nde beno sala kukonda kumona mpamba mambu yina ya nkaka.” (Luka 11:42) Nsiku ya Nzambi vandaka kulomba Bantu ya Izraele na kupesa dikumi (ndambu mosi na kati ya bandambu kumi) ya bima na bo ya bilanga. (Kulonga 14:22) Mante, rue, bandunda to matiti ya nkaka yina bo vandaka kusadila sambu na kukumisa madia ntomo vandaka mpi na kati ya bima yina ya bilanga. Bafarize vandaka kusala yonso sambu na kupesa ndambu mosi na kati ya bandambu kumi ya bandunda yai, kansi nki beto lenda tuba sambu na mambu ya kuluta mfunu yina Nsiku vandaka kulomba, mu mbandu kusala mambu ya lunungu mpi kuvanda ve lulendo na ntwala ya Nzambi?—Mika 6:8.

Yezu me tuba diaka nde: “Mawa na beno Bafarize, sambu beno ke zolaka bakiti ya ntete na basinagoga mpi bambote na bazandu! Mawa na beno, sambu beno kele bonso maziamu yina ke monanaka ve mbote, yo yina bantu ke tambulaka na zulu na yo mpi ke zabaka yo ve!” (Luka 11:43, 44) Bantu lendaka kubula sakuba na maziamu yina mpi kukuma mvindu na kutadila Nsiku. Yezu me sadila mbandu yina sambu na kumonisa nde bantu ke mona ve nde Bafarize kele mvindu.—Matayo 23:27.

Muntu mosi yina zabaka Nsiku ya Nzambi mbote-mbote me bokuta nde: “Longi, ntangu nge ke tuba mambu yai, nge ke finga beto mpi.” Kansi, bantu yai fwete bakisa nde bo ke sadisaka ve bantu. Yezu me songa bo nde: “Mawa na beno mpi bantu yina me zaba Nsiku mbote-mbote, sambu beno ke pesaka bantu bizitu yina kele mpasi na kunata, kansi beno mosi ke simbaka ve bizitu yina ata na musapi mosi! Mawa na beno, sambu beno ke tungaka maziamu ya bambikudi, kansi ba-nkaka na beno bantu fwaka bo!”—Luka 11:45-47.

Bizitu yina Yezu ke tubila kele bansiku ya bambuta mpi mutindu Bafarize ke tendulaka Nsiku ya Nzambi na mutindu ya mbi. Bo ke kumisa luzingu ya bantu mpasi kibeni. Nkutu, bo ke dindamana nde bantu yonso kuzitisa mambu yina me kuma bizitu ya ngolo sambu na bo. Ba-nkaka na bo fwaka bambikudi ya Nzambi, yantika na Abele. Ntangu yai, bo ke monana bonso nde bo ke pesa bambikudi yina lukumu mutindu bo ke tungila bo maziamu, kansi na kutuba masonga bo ke landa bikalulu ya ba-nkaka na bo mpi ke sala mambu yina bo salaka. Nkutu, bo ke sosa kufwa mbikudi ya nene ya Nzambi. Yezu me tuba nde, Nzambi ta pesa ndonga yai ya bantu ndola. Yo salamaka  bamvula 38 na nima, disongidila na mvu 70 ya ntangu na beto.

Yezu me tuba diaka nde: “Mawa na beno bantu yina me zaba Nsiku mbote-mbote, sambu beno me katulaka nsapi ya nzayilu. Beno mosi kotaka ve, mpi bantu yina ke kota beno ke kangaka bo nzila!” (Luka 11:52) Bantu yai fwete kangudila bantu nzila to kulonga bo ntendula ya Ndinga ya Nzambi, kansi bo ke pesa ve bantu dibaku ya kuzaba yo mpi ya kubakisa yo.

Bafarize ti bansekudi me sala nki? Ntangu Yezu ke zola kukwenda, bo me yantika kutelamina yandi ngolo kibeni mpi kuyula yandi bangiufula mingi. Bo ke yula yandi ve bangiufula sambu na kusosa kuzaba mambu. Kansi, bo ke zola kupusa yandi na kutuba kima mosi yina bo lenda kangila yandi.