Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 108

Yezu Me Tina Mitambu Yina Bo Me Tudila Yandi

Yezu Me Tina Mitambu Yina Bo Me Tudila Yandi

MATAYO 22:15-40 MARKO 12:13-34 LUKA 20:20-40

  • BIMA YA KAISALI NA KAISALI

  • KETI BANTU YINA TA FUTUMUKA TA KWELA?

  • BANSIKU YA KULUTA NENE

Bambeni ya Yezu me wa makasi. Yandi me katuka kupesa bambandu yina me monisa nde bo kele bantu ya mbi. Ntangu yai, Bafarize me wakana sambu na kutudila yandi mutambu. Bo ke zola kupusa yandi na kutuba diambu yina lenda sala nde bo kanga yandi mpi bo nata yandi na guvernere ya Roma, yo yina bo me futa balongoki na bo sambu bo kanga yandi na mutambu.—Luka 6:7.

Balongoki yango me tuba nde: “Longi, beto me zaba nde nge ke tubaka mpi ke longaka mbote mpi nge ke pona-ponaka ve, kansi nge ke longaka nzila ya Nzambi na kuwakana ti kieleka: Keti beto kele ti nswa ya kufuta mpaku na Kaisali to ve?” (Luka 20:21, 22) Yezu me bika ve nde bangogo yina ya kuleba kukusa yandi, sambu bo kele bantu ya luvunu mpi ti mayele ya mbi. Kana yandi tuba nde ‘Ve, yo me fwana ve na kufuta mpaku yai,’ bo lenda funda yandi nde yandi ke pusa bantu na kukolama na ntotila ya Roma. Kansi kana yandi tuba nde, ‘Ee, beno futa mpaku yai,’ bantu yina ke zolaka ve kuvanda na nsi ya kimfumu ya Roma lenda bakisa ve mbote bangindu na yandi mpi bo lenda balukila yandi. Ebuna, inki mutindu yandi me pesa bo mvutu?

Yezu me songa bo nde: “Beno bantu ya luvunu, sambu na nki beno ke meka mono? Beno songa mono mbongo ya kibende yina bo ke futilaka mpaku.” Bo me natila yandi denari mosi, mpi yandi me yula nde: “Kifwanisu ti zina yai kele ya nani?” Bo me tuba nde: “Ya Kaisali.” Ebuna yandi me tuba nde: “Yo yina, beno pesa bima ya Kaisali na Kaisali, kansi bima ya Nzambi na Nzambi.”—Matayo 22:18-21.

Mambu yina Yezu me tuba me yitukisa bo. Yandi me pesa bo mvutu na mayele yonso mpi yo me kangisa bo munoko ebuna bo me kwenda. Kansi  sambu kilumbu me mana ntete ve, bo ke sala yonso sambu na kukanga yandi na mutambu. Bafarize me kuka ve kubwisa Yezu na mutambu. Na nima, kimvuka ya nkaka ya bamfumu ya mabundu me kwisa na Yezu.

Basaduse ke tubaka nde lufutumuku kele ve. Yo yina bo me kwisa kuyula Yezu mambu ya me tala lufutumuku mpi makwela ya kisemeki. Bo me yula yandi nde: “Longi, Moize tubaka nde: ‘Kana muntu kufwa kukonda kubuta bana, mpangi na yandi ya bakala fwete kwela nkento na yandi mpi kubutila mpangi na yandi bana.’ Ebuna, kuvandaka ti bampangi ya babakala nsambwadi na kati na beto. Ya ntete kwelaka mpi fwaka, mpi sambu yandi butaka ve ata mwana mosi, yandi bikisaka nkento na yandi na mpangi na yandi. Yo vandaka mpi mutindu mosi sambu na mpangi ya zole mpi ya tatu, mpi sambu na bo yonso nsambwadi. Nsuka-nsuka, nkento yina fwaka. Ebuna na lufutumuku, yandi ta vanda nkento ya nani na kati na bo yonso nsambwadi? Sambu bo yonso kwelaka yandi.”—Matayo 22:24-28.

Sambu na kupesa bo mvutu, Yezu me tubila mambu yina Moize sonikaka sambu Basaduse ke ndimaka yo. Yandi me tuba nde: “Keti yo kele ve sambu na kikuma yai beno ke kudikusa, sambu beno me zaba ve Masonuku mpi ngolo ya Nzambi? Sambu ntangu bo ta telama na bafwa, babakala ta kwela ve mpi bo ta kwedisa ve bankento, kansi bo ta vanda bonso bawanzio na zulu. Kansi sambu na lufutumuku ya bafwa, keti beno me tangaka ve na mukanda ya Moize, na disolo ya mwa-nti ya bansende, nde Nzambi songaka yandi nde: ‘Mono kele Nzambi ya Abrahami, Nzambi ya Izaki, mpi Nzambi ya Yakobi’? Yandi kele Nzambi ya bafwa ve, kansi ya bantu yina kele na luzingu. Beno ke kudikusa kibeni.” (Marko 12:24-27; Kubasika 3:1-6) Mvutu na yandi me yitukisa bimvuka ya bantu.

Yezu me kangisa Bafarize ti Basaduse munoko, yo yina bimvuka yai ya bamfumu ya mabundu me vukana mpi me kwisa sambu na kumeka yandi diaka. Nsekudi mosi me yula yandi nde: “Longi, inki kele nsiku ya kuluta nene na kati ya Nsiku?”—Matayo 22:36.

Yezu me songa yandi nde: “Ya ntete kele, ‘O Izraele, wa, Yehowa Nzambi na beto kele Yehowa mosi kaka, mpi nge fwete zola Yehowa Nzambi na nge na ntima na nge ya mvimba, na moyo na nge ya mvimba, na mabanza na nge yonso, mpi na ngolo na nge yonso.’ Ya zole kele yai, ‘Nge fwete zola nkweno na nge bonso nge mosi.’ Kele ve ti nsiku ya nkaka yina me luta bansiku yai.”—Marko 12:29-31.

Ntangu nsekudi yai me wa mvutu yina Yezu me pesa, yandi me tuba nde: “Longi, nge me tuba mbote na kuwakana ti kieleka, ‘Yandi kele Mosi, mpi ya nkaka kele ve katula yandi’; mpi kuzola yandi na ntima na nge ya mvimba, na mayele na nge yonso, mpi na ngolo na nge yonso, mpi kuzola nkweno na nge bonso nge mosi kele mfunu mingi kuluta makabu yonso ya kuyoka mpi bimenga.” Sambu Yezu me bakisa nde nsekudi yai me pesa mvutu na mayele, yandi me songa yandi nde: “Nge kele ve ntama ti Kimfumu ya Nzambi.”—Marko 12:32-34.

Banda bilumbu tatu (Nisani 9, 10, mpi 11) Yezu ke longa na tempelo. Bantu ya nkaka me widikila yandi na kiese yonso, mu mbandu nsekudi yai. Kansi bamfumu ya mabundu ve, sambu ntangu yai bo kele ve na “kikesa ya kuyula yandi diaka ngiufula.”