Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 115

Paki ya Nsuka ya Yezu Me Kuma Pene-Pene

Paki ya Nsuka ya Yezu Me Kuma Pene-Pene

MATAYO 26:1-5, 14-19 MARKO 14:1, 2, 10-16 LUKA 22:1-13

  • BO ME PESA YUDASI ISKARIOTE MBONGO SAMBU YANDI TEKA YEZU

  • BANTUMWA ZOLE ME KWENDA KUYIDIKA NKINSI YA PAKI

Yezu me manisa kulonga bantumwa iya na Ngumba ya Banti ya Olive mpi yandi me pesa bo mvutu na ngiufula na bo ya me tala kukala na yandi na bilumbu ke kwisa mpi nsuka ya ngidika ya bima.

Yezu me longa kibeni mingi na kilumbu ya Nisani 11. Ziku ntangu bo ke vutuka na mpimpa na Betania sambu na kukwenda kulala, yandi me songa bantumwa nde: “Beno me zaba nde bilumbu zole me bikala sambu Paki kuyantika, mpi bo ta pesa Mwana ya muntu na maboko ya bantu sambu bo fwa yandi na zulu ya nti.”—Matayo 26:2.

Yo ke monana nde Yezu me lutisa kilumbu yina me landa, disongidila Kitatu, ti bantumwa na yandi. Na Kizole, yandi nganinaka bamfumu ya mabundu mpi monisaka na meso ya bantu yonso nde bo kele bantu ya luvunu. Bo ke sosa kufwa yandi. Yo yina yandi ke kudimonisa ve pwelele na Nisani 12 sambu ata kima mosi ve kukanga yandi nzila na kusala nkinsi ya Paki ti bantumwa na yandi na nkokila ya kilumbu yina ke landa na nima ya kudinda ya ntangu sambu yo ta vanda luyantiku ya Nisani 14.

Kansi, bamfumu ya banganga-nzambi mpi bambuta-bantu me kanga ve maboko na ntwala nde Paki kusalama. Bo me vukana na kibansala ya nganga-nzambi ya nene Kaifa. Sambu na nki? Bo ke wa makasi sambu Yezu vandaka kumonisa nde bo kele bantu ya luvunu. Ntangu yai, bo me wakana “sambu na kukanga Yezu na mayele ya mbi mpi kufwa yandi.” Bo ta sala yo nki mutindu mpi nki ntangu? Bo me tuba nde: “Na nkinsi ve, sambu yo basisa ve mavwanga na kati ya bantu.” (Matayo 26:4, 5) Bo ke wa boma sambu bantu mingi ke ndimaka Yezu.

Kaka na ntangu yina, muntu mosi me kwenda na bamfumu ya mabundu. Bo me yituka na kumona nde yo kele Yudasi Iskariote, ntumwa mosi na kati ya bantumwa ya Yezu. Satana me tula na ntima na yandi dibanza ya kuteka mfumu na yandi. Yudasi  me yula bamfumu ya mabundu nde: “Inki beno ta pesa mono sambu mono tekila beno yandi?” (Matayo 26:15) Bo me wa kiese kibeni na diambu yai, yo yina bo me ‘wakana na kupesa yandi mbongo ya bibende.’ (Luka 22:5) Mbongo ikwa? Bo me ndima na kiese yonso nde bo ta pesa yandi mbongo 30 ya bibende. Yo ke benda dikebi na kumona nde bashekele 30 kele ntalu ya mbongo yina bo vandaka kusumba mpika. (Kubasika 21:32) Na mutindu yina, bamfumu ya mabundu me vweza Yezu mpi me monisa nde yandi kele ve mfunu mingi. Ntangu yai, Yudasi me yantika “kusosa dibaku ya mbote ya kuteka yandi na maboko na bo na kisika yina kimvuka ya bantu ta vanda ve.”—Luka 22:6.

Nisani 13 me yantika na nima ya kudinda ya ntangu ya Kitatu, yai kele mpimpa ya sambanu mpi ya nsuka yina Yezu ke lutisa na Betania. Kilumbu yina me landa, bo fwete yidika mambu ya nsuka sambu na Paki. Bo fwete sosa mwana-dimeme yina bo ta fwa mpi ta yoka ya mvimba ntangu Nisani 14 ta yantika. Bo ta dia na wapi mpi nani ta yidika madia yango? Yezu me tubila yo ve. Yo yina, Yudasi me zabisa ve bamfumu ya banganga-nzambi mambu yina.

Yezu ti bantumwa na yandi kele na Betania, ebuna na Kiya ziku na luyantiku ya nima ya midi, yandi me tinda Piere ti Yoane mpi me songa bo nde: “Beno kwenda kuyidika Paki sambu beto dia yo.” Bo me yula yandi nde: “Na wapi nge ke zola nde beto yidika yo?” Yezu me tuba nde: “Ntangu beno ta kota na mbanza, muntu mosi ya ke nata dibungu ya masa ta kutana ti beno. Beno landa yandi na kati ya nzo yina yandi ta kota. Ebuna beno songa munkwa-nzo nde, ‘Longi ke tubila nge nde: “Wapi suku ya banzenza kisika mono lenda dia Paki ti balongoki na mono?”’ Muntu yina ta songa beno suku mosi ya nene ya zulu, yina kele ti bima yonso. Beno yidika yo kuna.”—Luka 22:8-12.

Ntembe kele ve nde munkwa-nzo yina vandaka longoki ya Yezu. Ziku yandi zabaka na ntwala nde Yezu ta lomba nzo na yandi sambu na kusala nkinsi yai. Ntangu bantumwa yina zole me kuma na Yeruzalemi, bo me kuta mambu yonso kaka mutindu Yezu songaka bo. Bo me yidika mwana-dimeme mpi bima ya nkaka yina bo ta sadila sambu na Paki sambu na kulungisa mpusa ya bantu 13 disongidila, Yezu ti bantumwa na yandi 12.