Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 120

Balongoki Fwete Vanda Balutangu ya Ke Buta Mbuma mpi Banduku ya Yezu

Balongoki Fwete Vanda Balutangu ya Ke Buta Mbuma mpi Banduku ya Yezu

YOANE 15:1-27

  • VINU YA KIELEKA MPI BALUTANGU

  • MUTINDU YA KUBIKALA NA ZOLA YA YEZU

Yezu me katuka kusolula ti bantumwa na yandi ya kwikama mutindu banduku ke solulaka mpi yandi me pesa bo kikesa. Ntangu me kwenda, ziku beto me luta midi ya mpimpa. Ntangu yai, Yezu me pesa bo mbandu mosi ya ke pesa kikesa.

Yandi me yantika mutindu yai: “Mono kele nti ya vinu ya kieleka, mpi Tata na mono kele muntu ya ke salaka bilanga.” (Yoane 15:1) Mbandu yai kele kiteso mosi ti mambu yina bambikudi tubaka bamvula mingi me luta sambu na dikanda ya Izraele yina bo bingaka vinu ya Yehowa. (Yeremia 2:21; Ozea 10:1, 2) Kansi, Yehowa ke zola kuyambula dikanda yango. (Matayo 23:37, 38) Yezu ke zola kutubila dibanza mosi ya mpa. Yandi kele vinu yina tata na yandi kunaka ntangu yandi tulaka yandi mafuta na nzila ya mpeve santu na mvu 29 ya ntangu na beto. Kansi, Yezu me tuba nde vinu yina ke monisa mambu mingi, kansi yandi mpamba ve. Yandi me tuba nde:

“[Tata na mono] ke katulaka konso lutangu yina kele na mono yina ke butaka ve mbuma, mpi konso lutangu yina ke butaka yandi ke tulaka yo bunkete, sambu yo buta mbuma mingi. . . . Mutindu lutangu lenda buta ve mbuma yo mosi kana yo bikala ve na nti ya vinu, mutindu mosi beno mpi, beno lenda buta ve mbuma kana beno bikala ve na bumosi ti mono. Mono kele nti ya vinu; beno kele balutangu.”—Yoane 15:2-5.

Yezu me sila balongoki na yandi ya kwikama nde ntangu yandi ta kwenda, yandi ta tindila bo nsadisi disongidila mpeve santu. Na nima ya bilumbu 51, bantumwa ti bantu ya nkaka kumaka balutangu ya vinu ntangu bo bakaka mpeve yina. Diaka, “balutangu” yonso fwete bikala na bumosi ti Yezu. Sambu na nki?

Yezu me tuba nde: “Muntu yina ke bikala na bumosi ti mono mpi mono na bumosi ti yandi, muntu yina ke butaka mbuma mingi; sambu kukonda mono, beno lenda sala ve ata kima mosi.” Balongoki ya kwikama ya Yezu, disongidila “balutangu,” ta buta mbuma mingi kana bo ke landa mbandu ya bikalulu na yandi, ke zabisa bantu ya nkaka na kikesa yonso mambu ya me tala Kimfumu ya Nzambi mpi ke kumisa bantu mingi balongoki. Inki ta salama kana longoki mosi me bikala ve na bumosi ti Yezu mpi me buta ve mbuma? Yezu me tuba nde: “Kana muntu kubikala ve na bumosi ti mono, bo ta losa yandi na nganda.” Kansi Yezu me tuba mpi nde: “Kana beno bikala na bumosi ti mono mpi mambu yina mono ke tuba kubikala na beno, beno lomba konso kima yina beno ke zola mpi yo ta salama sambu na beno.”—Yoane 15:5-7.

Ntangu yai, Yezu me vutukila diambu yina yandi tubilaka mbala zole disongidila kuzitisa bansiku na yandi. (Yoane 14:15, 21) Yandi me tubila diambu yina ta monisa nde balongoki ke zitisa bansiku na yandi, yandi me tuba nde: “Kana beno ke zitisa bansiku na mono, beno ta bikala na zola na mono, mutindu mono me zitisaka bansiku ya Tata mpi ke bikalaka na zola na yandi.” Kansi katula kuzola Yehowa Nzambi ti mwana na yandi, bo fwete sala mpi mambu ya nkaka. Yezu me tuba nde: “Nsiku na mono yo yai, beno zolana beno na beno mutindu mono me zolaka beno. Ata muntu mosi ve kele na zola ya nene kuluta yai, nde muntu kupesa luzingu na yandi sambu na banduku na yandi. Beno kele banduku na mono kana beno ke sala mambu yina mono ke songa beno.”—Yoane 15:10-14.

Na nima ya ntangu fioti, Yezu ta monisa zola na yandi ntangu yandi ta pesa luzingu na yandi sambu na bantu yonso yina ke monisa lukwikilu na yandi. Mbandu na yandi fwete pusa balongoki na yandi na kuvanda mpi ti zola ya kiteso mosi yina fwete pusa bo na kuditambika sambu na bankaka. Zola yai ta sala nde bantu ya nkaka kuzaba bo sambu Yezu tubaka nde: “Na diambu yai, bantu yonso ta zaba nde beno kele balongoki na mono—kana beno ke zolana beno na beno.”—Yoane 13:35.

Bantumwa fwete tula dikebi mutindu Yezu ke binga bo “banduku.” Yandi me monisa sambu na nki bo kele banduku, yandi me tuba nde: “Mono ke binga beno banduku, sambu mono me zabisaka beno mambu yonso ya mono waka na Tata na mono.” Kuvanda banduku ya ngolo ya Yezu mpi kuzaba mambu yina tata na yandi longaka yandi kele dibaku ya  mbote kibeni. Kansi, sambu bantumwa kubaka dibaku yai, bo fwete ‘landa kubuta mbuma.’ Kana bo sala mpidina, Yezu me tuba nde: “Konso kima yina beno ta lomba Tata na zina na mono, yandi ta pesa beno.”—Yoane 15:15, 16.

Zola yina kele na kati ya “balutangu” yai, disongidila balongoki na yandi, ta sadisa bo na kukanga ntima na mambu yina ta kumina bo. Yandi me songa bo nde nsi-ntoto ta menga bo, ata mpidina, yandi me lembika bo nde: “Kana nsi-ntoto ke menga beno, beno me zaba nde yo mengaka mono na ntwala ya kumenga beno. Kana beno vandaka bantu ya nsi-ntoto, nsi-ntoto zolaka kuzola yina kele ya yo. Sambu beno kele ve bantu ya nsi-ntoto, . . . yo yina nsi-ntoto ke menga beno.”—Yoane 15:18, 19.

Yezu me monisa diaka sambu na nki nsi-ntoto ta menga balongoki, yandi me tuba nde: “Bo ta sala beno mambu yai yonso sambu na zina na mono, sambu bo me zaba ve muntu yina tindaka mono.” Yezu me monisa nde bimangu yina yandi salaka bedisaka kibeni bantu yina ke menga yandi; yandi me tuba nde: “Kana mono salaka ve na kati na bo bisalu yina ata muntu ya nkaka ve salaka, bo zolaka kuvanda ve ti disumu; kansi ntangu yai bo me mona mono mpi bo ke menga mono ti Tata na mono.” Ya kieleka, mutindu bo ke menga yandi ke lungisa bambikudulu.—Yoane 15:21, 24, 25; Nkunga 35:19; 69:4.

Diaka, Yezu me sila nde yandi ta tindila bo nsadisi, disongidila mpeve santu. Balongoki na yandi yonso lenda baka ngolo yai mpi yo lenda sadisa bo na kubuta mbuma sambu bo “ta kimbangi.”—Yoane 15:27.