Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 126

Piere Me Buya Yezu na Nzo ya Kaifa

Piere Me Buya Yezu na Nzo ya Kaifa

MATAYO 26:69-75 MARKO 14:66-72 LUKA 22:54-62 YOANE 18:15-18, 25-27

  • PIERE ME BUYA NDE YANDI ME ZABA YEZU VE

Ntangu bambeni me kanga Yezu na kilanga ya Getsemane, bantumwa me yambula yandi; bo me wa boma mpi me tina. Kansi, bantumwa zole me yambula kutina. Yo kele Piere “ti longoki ya nkaka,” yo fwete vanda ntumwa Yoane. (Yoane 18:15; 19:35; 21:24) Bo lenda kuma kisika Yezu kele ntangu basoda ke nata yandi na nzo ya Ana. Ntangu Ana me tinda Yezu na nganga-nzambi ya nene Kaifa, Piere ti Yoane ke landa na ntama. Ntembe kele ve nde, bo ke kudiyangisa sambu na luzingu na bo mosi mpi sambu na mambu yina ta kumina Mfumu na bo.

Sambu Yoane me zabana ti nganga-nzambi ya nene, yandi me kota na kielo yina ke nata na kibansala ya nzo ya Kaifa. Kansi, Piere me bikala na nganda ya kielo tii ntangu Yoane me vutuka mpi me solula ti nsadi mosi ya nkento yina ke kengila kielo. Ebuna, nsadi yango me ndima nde Piere kukota.

Madidi kele mingi na mpimpa, yo yina bantu yina kele na kibansala me tula tiya. Piere me vanda kisika mosi ti bo sambu yandi yotila tiya ntangu yandi ke vingila “sambu na kutala mutindu [lusambisu ya Yezu] ta suka.” (Matayo 26:58) Ntangu yai na nsemo ya tiya, nsadi yina vandaka kukengila kielo mpi kotisaka Piere me mona yandi mbote-mbote. Yandi me yula Piere nde: “Keti nge mpi, nge kele ve longoki ya muntu yai?” (Yoane 18:17) Yandi mosi mpamba ve me zaba Piere mpi me tuba nde yandi vandaka ti Yezu.—Matayo 26:69, 71-73; Marko 14:70.

Yo me pesa Piere kiseku. Yandi ke sala yonso sambu bantu kuzaba yandi ve, nkutu yandi me basika na nganda pene-pene ya kielo. Yo yina Piere me buya nde yandi me zaba Yezu ve, yandi me tuba nkutu nde: “Mono me zaba yandi ve mpi mono ke bakisa ve mambu ya nge ke tuba.” (Marko 14:67, 68) Diaka, yandi me yantika “kudisinga mpi kudia ndefi,” yo ke tendula nde yandi me ndima nde mambu yina yandi ke tuba kele ya kieleka mpi kana yandi me tuba luvunu, mpasi kubwila yandi.—Matayo 26:74.

Na ntangu yina, bo ke landa kusambisa Yezu ziku na suku mosi ya zulu na nzo ya Kaifa. Mbala ya nkaka, Piere ti bantu ya nkaka yina ke vingila na nsi ke mona mutindu bambangi ke kota mpi ke basika ntangu bo ke binga bo sambu na kuta kimbangi.

Mutindu ya Piere ya kutuba ke monisa nde yandi kele muntu ya Galilea, yo yina bantu me bakisa nde yandi ke kusa ntangu yandi me tuba nde yandi me zaba ve Yezu. Diaka, muntu mosi na kati ya kimvuka yina kele mpangi ya Malkusi yina Piere zengaka dikutu. Yo yina, yandi me songa Piere nde: “Mono monaka nge na kilanga ti yandi, mpidina ve?” Ntangu Piere me buya sambu na mbala ya tatu, nsusu me kokula kaka mutindu Yezu tubilaka yandi na ntwala.—Yoane 13:38; 18:26, 27.

Na ntangu yina, yo ke monana nde Yezu kele na zulu mpi yandi ke tala na kibansala. Mfumu me baluka mpi me tala Piere; ntembe kele ve nde yo me pesa Piere mpasi mingi na ntima. Yandi me yibuka mambu yina Yezu songaka yandi bangunga fioti me luta ntangu bo vandaka na suku ya zulu. Ya kieleka, Piere me wa mpasi kibeni ntangu yandi me bakisa mambu yina yandi me katuka kusala. Yandi me basika na nganda mpi me dila ngolo kibeni.—Luka 22:61, 62.

Inki mutindu diambu yai me salama? Inki mutindu Piere, yina tubaka nde yandi kele ngolo na kimpeve mpi nde yandi ta bikala ya kwikama, me buya mfumu na yandi? Bantu ke soba mambu yina kele ya kieleka mpi ke tuba nde Yezu kele muntu ya nku kibeni. Na kisika nde Piere kukotila muntu yai ya me sala mbi ve mpi ya kele ti “bangogo ya luzingu,” Piere me pesa yandi mukongo.—Yoane 6:68.

Diambu ya mpasi yina me kumina Piere ke monisa nde, ata muntu ya lukwikilu mpi ya me kudipesaka na Nzambi lenda bwa kana yandi me kudibongisa ve mbote-mbote sambu na bampasi to mimekamu yina lenda basika na kintulumukina. Bika nde mambu yina me kumina Piere kuvanda lukebisu sambu na bansadi yonso ya Nzambi.