Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 59

Mwana ya Muntu Kele Nani?

Mwana ya Muntu Kele Nani?

MATAYO 16:13-27 MARKO 8:22-38 LUKA 9:18-26

  • YEZU ME BELULA BAKALA MOSI YA KIFWA-MESO

  • YEZU ME PESA PIERE BANSAPI YA KIMFUMU

  • YEZU ME TUBILA LUFWA NA YANDI MPI LUFUTUMUKU NA YANDI

Yezu ti balongoki na yandi me kuma na Betsaida. Bo me natila yandi bakala mosi ya kifwa-meso mpi me bondila yandi na kusimba yandi sambu na kubelula yandi.

Yezu me simba kifwa-meso yina na diboko mpi me nata yandi na nganda ya bwala. Yezu me losila yandi mate na meso mpi me yula yandi nde: “Keti nge ke mona kima?” Bakala yango me tuba nde: “Mono ke mona bantu, kansi bo ke monana bonso banti yina ke tambula.” (Marko 8:23, 24) Yezu me tula maboko na yandi na meso ya bakala yina mpi yandi me kuma diaka kumona. Na nima, Yezu me songa bakala yina ke mona ntangu yai na kukwenda. Yezu me zabisa yandi nde yandi kota ve na bwala.

Na nima, Yezu ti balongoki na yandi me kwenda na Sezarea-Filipo na nordi. Yo kele nzietelo mosi ya nda ya bakilometre kiteso ya 40 na nzila ya bangumba. Sezarea-Filipo kele na zulu ya ngumba mpi kana muntu kele kuna, yandi lenda mona Ngumba ya Ermoni yina kele na nordi; yo kele ngumba mosi ya nda mpi ya kufuluka ti neze. Nzietelo yina lenda baka bilumbu zole.

Na ntangu mosi buna ya nzietelo na bo, Yezu me kwenda kusamba yandi mosi. Yo me bikala kaka bangonda uvwa to kumi na ntwala nde bo fwa yandi, mpi yandi ke kudiyangisa sambu na balongoki na yandi. Ntama mingi ve, balongoki mingi yambulaka kulanda yandi, mpi yo ke monana nde bankaka kele na mawa mpi ke bakisa ve mambu mbote. Ziku bo ke kudiyula sambu na nki Yezu buyaka nde bantu kutula yandi ntotila, to sambu na nki yandi ke buya kusonga bantu kidimbu yina ke monisa kibeni kana yandi kele nani.

Ntangu balongoki me kwenda kisika Yezu ke samba, yandi me yula bo nde: “Bantu ke tuba nde Mwana ya muntu kele nani?” Bo me tuba nde: “Bantu ya nkaka ke tuba nde Yoane Mbotiki, bankaka nde Eliya, bankaka diaka nde Yeremia to mosi na kati ya bambikudi.” Ya kieleka, bantu ke yindula nde Yezu kele mosi na kati ya bantu yai mpi yandi me futumuka. Sambu na kuzaba mabanza ya balongoki na yandi, Yezu me yula bo nde: “Ebuna beno, beno ke tuba nde mono kele nani?” Piere me tuba mbala mosi nde: “Nge kele Kristu, Mwana ya Nzambi ya moyo.”—Matayo 16:13-16.

Yezu me tuba nde Piere lenda wa kiese mutindu Nzambi me monisa yandi diambu yai, yandi me songa diaka Piere nde: “Mono ke tubila nge nde: Nge kele Piere, mpi na zulu ya ditadi yai mono ta tunga dibundu na mono, mpi bakielo ya Maziamu ta nunga yo ve.” Yezu me tuba nde yandi mosi muntu ta tunga dibundu mpi nde kana bantu ya dibundu yina me bikala ya kwikama ntangu bo ke zinga na ntoto, ata Maziamu ta nunga bo ve. Yandi me sila Piere nde: “Mono ta pesa nge bansapi ya Kimfumu ya zulu.”—Matayo 16:18, 19.

Yezu me pesa ve Piere kisika ya ntete na kati ya bantumwa, yandi me kumisa yandi mpi ve fondasio ya dibundu. Yezu yandi mosi kele ditadi yina bo ta tunga dibundu na zulu na yo. (1 Bakorinto 3:11; Baefezo 2:20) Kansi, yandi ta pesa Piere bansapi tatu.  Piere ta vanda ti dibaku ya kukangudila bimvuka ya bantu nzila sambu bo kota na Kimfumu ya zulu.

Piere sadilaka nsapi ya ntete na Pantekoti ya mvu 33 ya ntangu na beto, ntangu yandi songaka Bayuda mpi bantu yina kele ve Bayuda mambu yina bo fwete sala sambu bo guluka. Yandi sadilaka nsapi ya zole sambu na kupesa bantu ya Samaria yina ke kwikila dibaku ya kukota na Kimfumu ya Nzambi. Na nima, na mvu 36 ya ntangu na beto, Piere sadilaka nsapi ya tatu sambu na kupesa dibaku yina na Bantu ya Makanda, bayina bo me yotisaka ve, mu mbandu Korneye mpi bantu ya nkaka.—Bisalu 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Ntangu Yezu ke solula ti bantumwa na yandi, bo me kuma kisaka-saka ntangu yandi me tubila bampasi yina yandi ta kutana ti yo na Yeruzalemi mpi mutindu bo ta fwa yandi. Piere me bakisa ve nde Yezu ta futumuka sambu na kuzinga na zulu, yo yina yandi me nata yandi na lweka mpi me nganina yandi nde: “Mfumu, kutuba ve diambu ya mutindu yina; mambu yai ta bwila nge ve.” Kansi, Yezu me pesa Piere mukongo mpi me songa yandi nde: “Luta na nima na mono, Satana! Nge kele kima ya ke budisa mono sakuba, sambu nge ke yindula ve bangindu ya Nzambi, kansi bangindu ya bantu.”—Matayo 16:22, 23.

Katula bantumwa, Yezu me binga bantu ya nkaka mpi me zabisa bo nde kukuma longoki na yandi ta vanda ve diambu ya pete. Yandi me tuba nde: “Kana muntu ke zola kulanda mono, bika yandi kudibuya, yandi baka nti na yandi ya mpasi, mpi yandi fula kulanda mono. Sambu konso muntu yina ke zola kugulusa luzingu na yandi ta vidisa yo, kansi konso muntu yina ke vidisa luzingu na yandi sambu na mono mpi sambu na nsangu ya mbote ta gulusa yo.”—Marko 8:34, 35.

Balongoki ya Yezu fwete vanda kikesa mpi kumonisa mpeve ya kuditambika sambu yandi ndima bo. Yezu me tuba nde: “Konso muntu yina ke wa mono mpi bangogo na mono nsoni na kati ya ndonga yai ya bantu ya kukonda kwikama mpi ya masumu, Mwana ya muntu mpi ta wa yandi nsoni ntangu yandi ta kwisa na nkembo ya Tata na yandi ti bawanzio ya santu.” (Marko 8:38) Ee, ntangu Yezu ta kwisa, yandi “ta futa konso muntu na kutadila bikalulu na yandi.”—Matayo 16:27.