Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 65

Yezu Ke Longa Ntangu Bo Ke Kwenda na Yeruzalemi

Yezu Ke Longa Ntangu Bo Ke Kwenda na Yeruzalemi

MATAYO 8:19-22 LUKA 9:51-62 YOANE 7:2-10

  • INKI MUTINDU BAMPANGI YA YEZU KE TADILA YANDI?

  • SAMBU NA NKI KISALU YA KIMFUMU KELE MFUNU?

Banda mwa ntangu, Yezu ke longa mingi na Galilea mpi yandi me mona nde bantu mingi ke ndima malongi na yandi kuluta bantu ya Yudea. Diaka, ntangu yandi vandaka na Yeruzalemi mpi belulaka bakala mosi na kilumbu ya Kisabatu, “Bayuda yantikaka kusosa diaka mingi na kufwa yandi.”—Yoane 5:18; 7:1.

Beto kele na nsungi ya mvula ya mvu 32 ya ntangu na beto, mpi Nkinsi ya Banzo-Ntenta (to, Nkinsi ya Bisasa) me kuma pene-pene. Bo vandaka kusala nkinsi yai bilumbu nsambwadi mpi na kilumbu ya nana, bo vandaka kusala lukutakanu ya santu. Nkinsi yai vandaka kumonisa nde mvula ya bilanga me kuma na nsuka mpi nde yo kele ntangu ya kusepela mpi ya kupesa matondo.

Bampangi yai ya Yezu, Yakobo, Simoni, Yozefi, mpi Yudasi me songa yandi nde: “Katuka awa mpi kwenda na Yudea.” Bantu ya Yudea ke kwendaka kusambila na mbanza Yeruzalemi. Na nsungi ya bankinsi tatu yina ke salamaka konso mvula, mbanza yai ke vandaka ya kufuluka ti bantu. Bampangi ya Yezu me songa yandi nde: “Ata muntu mosi ve yina ke sosaka kuzabana na meso ya bantu ke salaka mambu na kinsweki. Kana nge ke sala mambu yai, kudimonisa na nsi-ntoto.”—Yoane 7:3, 4.

Na kutuba masonga, bampangi na yandi iya ‘ke kwikila ve’ nde yandi kele Mesia. Kansi, bo ke zola nde bantu yina ta vanda na nkinsi kumona yandi ke sala bidimbu ya nkumbwa. Yezu me zaba nde yo kele kigonsa, yo yina yandi me songa bo nde: “Nsi-ntoto kele ti kikuma ve ya kumenga beno, kansi yo ke menga mono, sambu mono ke ta kimbangi nde bisalu na yo kele ya mbi. Beno tombuka na nkinsi; mono ke tombuka ntete ve na nkinsi yai, sambu ntangu na mono me lunga ntete ve mbote-mbote.”—Yoane 7:5-8.

Bampangi ya Yezu me kwenda ti bantu ya nkaka mingi yina vandaka kukwenda na Yeruzalemi, mpi na nima ya mwa bilumbu Yezu ti balongoki na yandi me kwenda kansi ya kubumbana. Bo me kwenda mbala mosi na nzila ya Samaria, na kisika ya kukwenda na nzila yina bantu mingi ke kwendilaka ya kele pene-pene ya Nzadi ya Yordani. Sambu Yezu ti balongoki na yandi ta vanda na mfunu ya kisika ya kulala na Samaria, yandi me tinda bantu na ntwala sambu na kuyidika mambu yina. Bantu ya bwala mosi ya Samaria me buya kuyamba bo to me yamba bo ve mbote sambu Yezu ke kwenda na Yeruzalemi sambu na nkinsi ya Bayuda. Yakobo ti Yoane me wa makasi mpi me yula Yezu nde: “Mfumu, keti nge ke zola nde beto binga tiya na zulu mpi yo kwisa kufwa bo?” (Luka 9:54) Yezu me nganina bo sambu na ngindu ya mutindu yina, na nima bo me landa kukwenda.

Ntangu bo ke kwenda, nsekudi mosi me songa Yezu nde: “Longi, mono ta landa nge konso kisika yina nge ke kwenda.” Yezu me zabisa yandi nde: “Mikengi kele ti mabulu mpi bandeke ya zulu kele ti babuyamba, kansi Mwana ya muntu kele ve ti kisika ya kutula ntu na yandi.” (Matayo 8:19, 20) Yezu ke zola kutuba nde  nsekudi yai ta kutana ti bampasi kana yandi kuma longoki na yandi. Yo ke monana mpi nde nsekudi yai kele lulendo mingi sambu na kundima luzingu ya mutindu yai. Yo yina, konso muntu lenda kudiyula nde: ‘Keti mono kele kibeni ti luzolo ya kulanda Yezu?’

Yezu me songa muntu ya nkaka nde: “Landa mono.” Kansi muntu yango me tuba nde: “Mfumu, pesa mono ntete nzila ya kukwenda kuzika tata na mono.” Yezu me zaba mambu ya muntu yina, yo yina yandi me songa yandi nde: “Bika bafwa kuzika bafwa na bo, kansi nge, kwenda kusamuna Kimfumu ya Nzambi bisika yonso.” (Luka 9:59, 60) Ya kieleka, tata na yandi vandaka me fwa ntete ve. Sambu kana yandi vandaka me fwa, ntembe kele ve nde mwana na yandi zolaka ve kuvanda pana mpi kusolula ti Yezu. Mwana yai kele ve ya kuyilama sambu na kutula Kimfumu ya Nzambi na kisika ya ntete na luzingu na yandi.

Ntangu bo ke kulumuka sambu na kukwenda na Yeruzalemi, muntu ya nkaka me songa Yezu nde: “Mono ta landa nge, Mfumu, kansi pesa mono ntete nzila mono kwenda kupesa bantu ya nzo na mono mbote ya nsuka.” Yezu me tubila yandi nde: “Muntu mosi ve ya me simba kima ya kubundudila ntoto mpi ya ke tala bima yina me bikala na nima me fwana sambu na Kimfumu ya Nzambi.”—Luka 9:61, 62.

Bantu yina ke zola kuvanda balongoki ya kieleka ya Yezu fwete tula dikebi na bo kaka na kisalu ya Kimfumu. Kana muntu yina ke bundula ntoto ke tala ve na ntwala, banzila ya bilanga ta vanda ve ya kusungama. Diaka, kana yandi ke kitisa kima na yandi ya kubundudila ntoto sambu na kutala na nima, kisalu na yandi na bilanga ta vutuka nima. Mutindu mosi, konso muntu yina ke tala na nima na ngidika yai ya ntama ya bima, yandi lenda bula sakuba mpi kukatuka na nzila yina ke nataka na luzingu ya mvula na mvula.