Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 109

Yezu Me Monisa nde Bambeni na Yandi Kele Bantu ya Mbi

Yezu Me Monisa nde Bambeni na Yandi Kele Bantu ya Mbi

MATAYO 22:41–23:24 MARKO 12:35-40 LUKA 20:41-47

  • KRISTU KELE MWANA YA NANI?

  • YEZU ME MONISA NDE BAMBENI NA YANDI KELE BANTU YA LUVUNU

Bambeni ya Yezu me kuka ve kupesa yandi nsoni to kubwisa yandi na mutambu mpi kukanga yandi sambu na kunata yandi na bantu ya Roma. (Luka 20:20) Ntangu yai, yandi kele kaka na tempelo na kilumbu ya Nisani 11. Yandi me tubila diambu ya nkaka mpi me songa bo kana yandi kele nani. Sambu na kuyantika, yandi me yula bo nde: “Beno ke yindula nki sambu na Kristu? Yandi kele mwana ya nani?” (Matayo 22:42) Yo me zabana mbote nde Kristu to Mesia fwete butuka na dikanda ya Davidi. Yo kele mvutu yina bo me pesa.—Matayo 9:27; 12:23; Yoane 7:42.

Yezu me yula bo diaka nde: “Ebuna, nki mutindu Davidi bingaka yandi na nzila ya mpeve santu nde Mfumu, ntangu yandi tubaka nde, ‘Yehowa tubilaka Mfumu na mono nde: “Vanda na diboko na mono ya kitata tii kuna mono ta tula bambeni na nge na nsi ya makulu na nge”’? Ebuna, kana Davidi ke binga yandi Mfumu, inki mutindu Kristu lenda vanda mwana ya Davidi?”—Matayo 22:43-45.

Bafarize me kuka ve kupesa mvutu, sambu bo ke vingila nde muntu mosi ya dibuta ya Davidi ta kwisa kukatula bo na nsi ya luyalu ya bantu ya Roma. Yezu me tuba mambu yina Davidi tubaka ya kele na Nkunga 110:1, 2, sambu na kumonisa nde Mesia ta vanda kaka ve mfumu bonso bamfumu yonso. Yandi kele Mfumu ya Davidi mpi ntangu yandi ta vanda na diboko ya kitata ya Nzambi, yandi ta sadila kiyeka na yandi. Mvutu yina Yezu me pesa me kangisa bambeni na yandi munoko.

Balongoki na yandi mpi bantu mingi ya nkaka vandaka kuwidikila yandi. Ntangu yai, Yezu me tubila bo mpi me kebisa bo sambu na bansekudi ti Bafarize. Bantu yai ke “vandaka na kiti ya Moize” sambu na kulonga Nsiku ya Nzambi. Yo yina, Yezu me songa bantu yina ke widikila yandi nde: “Mambu yonso ya bo ke songa beno, beno sala yo mpi beno zitisa yo, kansi beno sala ve mutindu bo ke salaka, sambu bo ke tubaka kansi bo ke salaka ve mambu yina bo ke tubaka.”—Matayo 23:2, 3.

Na nima, Yezu me pesa bambandu ya ke monisa nde bo kele bantu ya luvunu; yandi me tuba nde: “Bo ke kumisaka nene tu-bakesi ya bo ke lwataka na mbunzu mpi na diboko ya kimama sambu na kuditanina.” Bayuda ya nkaka ke lwataka tu-bakesi yai ya ke vandaka ti baverse ya nkufi ya me katuka na Nsiku. Bafarize ke kumisaka tu-bakesi na bo nene sambu bantu kumona nde bo ke zabaka Nsiku mbote-mbote. Diaka, bo “ke kumisaka nda malenda ya bilele na bo.” Nsiku vandaka kulomba nde bantu ya Izraele kutula malenda na bilele na bo, kansi Bafarize vandaka kukumisa malenda ya bilele na bo nda kibeni. (Kutanga 15:38-40) Bo vandaka kusala mambu yai yonso “sambu bantu kumona bo.”—Matayo 23:5.

Ata balongoki ya Yezu mpi lendaka kukuma ti mpusa ya kusosa lukumu, yo yina yandi me longisila bo nde: “Beno bika ve nde bantu kubinga beno Rabi, sambu beno kele kaka na Longi mosi, mpi beno yonso beno kele bampangi. Diaka, beno binga ve ata muntu mosi nde tata na beno awa na ntoto, sambu beno kele kaka na Tata mosi, Muntu yina kele na zulu. Beno bika mpi ve nde bantu kubinga beno bantwadisi, sambu beno kele kaka na Ntwadisi mosi, Kristu.” Yo lombaka nde balongoki kudimona nki mutindu mpi kusala nki? Yezu me songa bo nde: “Muntu ya kuluta nene na kati na beno fwete vanda nsadi na beno. Konso muntu yina ke kudinangula, bo ta kulumusa yandi, kansi konso muntu yina ke kudikulumusa, bo ta nangula yandi.”—Matayo 23:8-12.

Na nima, Yezu me tuba nde yo kele mawa sambu na bansekudi ti Bafarize sambu bo kele bantu ya luvunu; yandi me songa bo nde: “Mawa na beno, bansekudi mpi Bafarize, bantu ya luvunu! sambu beno ke kangaka bantu nzila ya kukota na Kimfumu ya zulu; sambu beno mosi ke kota ve, beno ke pesa mpi ve bantu yina ke zola kukota nzila ya kukota.”—Matayo 23:13.

Yezu me nganina Bafarize sambu bo ke zitisaka ve mambu yina kele mfunu na meso ya Yehowa mpi ke tudilaka bantu bansiku ya ngolo mpi ya kuswaswana. Mu mbandu bo ke tubaka nde: “Kana muntu kudia ndefi na zina ya tempelo, yo kele kima ve; kansi kana yandi dia ndefi na zina ya wolo ya tempelo, yandi fwete lungisa yo.” Mpidina bo ke monisa nde bo kele bifwa-meso na kimpeve sambu bo ke tulaka dikebi  mingi na wolo yina kele na tempelo kansi bo ke bakisaka ve nde tempelo kele kisika bantu ke sambilaka Yehowa mpi lenda kwenda pene-pene na yandi. Diaka, bo “ke vwezaka mambu ya kuluta mfunu ya Nsiku, disongidila lunungu, mawa, mpi kwikama.”—Matayo 23:16, 23; Luka 11:42.

Yezu me tuba nde Bafarize kele “bantwadisi ya meso ya kufwa, yina ke yungulaka mbembele kansi ke minaka shamo!” (Matayo 23:24) Bo ke yungulaka mbembele na vinu, sambu na kutadila nsiku diniama yai kele mvindu. Kansi, mutindu bo ke vwezaka mambu ya kuluta mfunu ya Nsiku kele bonso nde bo ke mina shamo, mbisi yina kele mpi mvindu na kutadila Nsiku; nkutu mbisi yango kele nene kuluta mbembele.—Levi 11:4, 21-24.