Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 103

Yezu Me Tula Diaka Bunkete na Tempelo

Yezu Me Tula Diaka Bunkete na Tempelo

MATAYO 21:12, 13, 18, 19 MARKO 11:12-18 LUKA 19:45-48 YOANE 12:20-27

  • YEZU ME SINGA NTI YA BAFIGE MPI ME TULA BUNKETE NA TEMPELO

  • YEZU FWETE FWA SAMBU NA KUPESA BANTU MINGI LUZINGU

Banda Yezu ti balongoki na yandi katukaka na Yeriko, bo me lutisa bampimpa tatu na Betania. Beto kele na suka ya Kintete Nisani 10 mpi bo ke kwenda na Yeruzalemi. Yezu me wa nzala. Yo yina ntangu yandi me mona nti ya bafige, yandi me pusana pene-pene na yo. Keti nti yango kele ti bambuma?

Beto kele ntangu yai na nsuka ya ngonda ya Marsi, kansi nti ya bafige ta buta bambuma kaka na ngonda ya Yuni. Ata mpidina, matiti me fuluka na nti mpi yo me basika nswalu. Yo yina, Yezu me yindula nde yo me yantika kubuta bafige. Kansi, yandi me mona nde nti yango kele ve ata ti mbuma mosi. Matiti monisaka bonso nde nti yai kele ti bambuma. Yo yina, Yezu me tuba nde: “Muntu mosi ve ta dia diaka mbuma na nge.” (Marko 11:14) Na mbala mosi, nti yango me yantika kuyuma. Yezu ta pesa ntendula na yo na suka ya kilumbu yina ke landa.

Ntama mingi ve, Yezu ti balongoki na yandi me kuma na Yeruzalemi. Yandi me kwenda na tempelo yina yandi talaka mazono na nima ya midi. Kansi bubu yai, Yezu me suka ve na kutala; yandi me sala diambu yina yandi salaka bamvula tatu me luta na Paki ya mvu 30 ya ntangu na beto. (Yoane 2:14-16) Yandi me kula “bantu yina vandaka kuteka mpi kusumba bima na tempelo.” Diaka, yandi me balusa “bamesa ya bantu yina vandaka kushanze mbongo mpi bakiti ya bantu yina vandaka kuteka bapizio.” (Marko 11:15) Yandi me bika ve nde muntu kuluta ti konso kima yina na kibansala ya tempelo sambu na kukwenda na simu ya nkaka ya mbanza.

Sambu na nki Yezu me baka lukanu ya ngolo mutindu yai sambu na bantu yina vandaka kushanze mbongo mpi kuteka bambisi na tempelo? Yandi me tuba nde: “Keti bo me sonikaka ve nde, ‘Bo ta binga nzo na mono nzo ya bisambu sambu na makanda yonso’? Kansi beno me kumisa yo nzo ya miyibi.” (Marko 11:17) Yo me fwana kibeni nde yandi binga bo miyibi sambu bo ke lomba mbongo mingi kuluta na bantu yina ke kwisa kusumba bambisi ya bo fwete pesa bimenga. Yezu me mona nde mambu yina bo ke sala kele bonso kubotula bantu bima to kuyiba bo.

Bamfumu ya banganga-nzambi, bansekudi, ti bantu ya nene na kati ya bantu me wa mambu yina Yezu me sala mpi bo me sosa diaka kufwa yandi. Kansi, diambu mosi ke kanga bo nzila. Bo ke mona ve mutindu ya kufwa Yezu sambu bantu mingi ke landa yandi sambu na kuwidikila yandi.

Katula Bayuda, bantu ya makanda ya nkaka yina me kumaka bantu ya dibundu ya Bayuda me kwisa mpi na Paki. Na kati na bo, beto lenda tanga Bagreki yina me kwisa kusambila na nkinsi yina. Bo me kwenda na Filipo ziku sambu yandi kele ti zina ya Bagreki, mpi bo me songa yandi nde bo ke zola kumona Yezu. Filipo me kwenda kusonga Andre, mbala ya nkaka sambu yandi ke kudiyula kana yo kele mbote nde bantu yai kukutana ti Yezu. Bo zole me kwenda kusonga Yezu diambu yango, ziku yandi kele kaka na tempelo.

Yezu me zaba nde bilumbu fioti me bikala sambu bo fwa yandi, yo yina yo kele ve ntangu ya kusosa kusepedisa bantu to ya kusosa nde bantu mingi kuzola yandi. Sambu na kupesa bantumwa yai zole mvutu, yandi me pesa mbandu yai: “Ntangu me lunga sambu Mwana ya muntu kubaka nkembo. Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, kana mbuma ya ble kubwa ve na ntoto mpi kufwa ve, yo ke bikalaka kaka mbuma mosi; kansi kana yo fwa, yo ke butaka bambuma mingi.”—Yoane 12:23, 24.

Mbuma mosi ya ble lenda monana bonso nde yo kele ve mfunu. Kansi kana bo tula yo na ntoto mpi nkeni yango me “fwa,” yo lenda basika mpi na nima yo lenda kuma nti yina lenda buta bambuma mingi. Mutindu mosi, Yezu mpamba kele muntu ya kukuka. Kansi, kana yandi bikala ya kwikama na Nzambi tii na lufwa, yandi ta kuma nzila yina bantu mingi ya ke monisaka mpeve ya kuditambika bonso yandi ta baka luzingu ya mvula na mvula. Yo yina, Yezu me tuba nde: “Muntu yina ke zolaka luzingu na yandi ke fwa yo, kansi muntu yina ke menga luzingu na yandi na nsi-ntoto yai ta tanina yo sambu na luzingu ya mvula na mvula.”—Yoane 12:25.

Mambu yina Yezu me tuba ke tadila yandi kaka ve, sambu yandi me tuba nde: “Kana muntu ke zola  kusadila mono, yandi fwete landa mono, mpi kisika mono kele nsadi na mono mpi ta vanda pana. Kana muntu ke zola kusadila mono, Tata ta pesa yandi lukumu.” (Yoane 12:26) Yo kele kibeni lusakumunu. Bantu yina tata na yandi ta pesa lukumu ta yala ti yandi na Kimfumu ya zulu.

Yezu me yindula bampasi ya mingi mpi lufwa ya mpasi yina ke vingila yandi; yandi me tuba nde: “Ntangu yai mono me kuma kisaka-saka, mpi mono ta tuba inki? Tata, gulusa mono na ntangu yai.” Yo ke tendula ve nde Yezu ke buya kusala luzolo ya Nzambi. Yandi me tuba nde: “Ata mpidina, yo yina kikuma ya mono me kwisa na ntangu yai.” (Yoane 12:27) Yezu ke ndima mambu yonso yina Nzambi me kanaka, tanga mpi lufwa na yandi ya kimenga.