Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 81

Yezu ti Tata Kele Muntu Mosi Kansi Yandi Kele Ve Nzambi

Yezu ti Tata Kele Muntu Mosi Kansi Yandi Kele Ve Nzambi

YOANE 10:22-42

  • “MONO TI TATA BETO KELE MUNTU MOSI”

  • YEZU ME BUYA KUNDIMA DIAMBU YINA BO KE FUNDILA YANDI NDE YANDI KELE NZAMBI

Yezu me kwisa na Yeruzalemi sambu na Nkinsi ya Kukangula (to, Hanukkah). Bo ke salaka nkinsi yai sambu na kukangula diaka tempelo. Bamvula mingi me luta, Antiochus IV Epiphanes ntotila ya Siria botulaka Yeruzalemi mpi tungaka mesa-kimenga na zulu ya mesa-kimenga ya nene ya tempelo ya Nzambi. Kansi na nima, bana ya nganga-nzambi mosi ya Muyuda botulaka Yeruzalemi mpi bo pesaka diaka tempelo na Yehowa. Banda ntangu yina, bo kumaka kusala nkinsi yai konso mvula na Kislevi 25, ngonda yina ke wakana ti nsuka ya ngonda ya Novembri mpi luyantiku ya ngonda ya Desembri.

Beto kele na nsungi ya madidi. Yezu ke tambula na tempelo na ndonga ya makunzi ya Salomo. Ebuna, Bayuda me ziunga yandi mpi me yula yandi nde: “Tii nki ntangu nge ta bika beto na keti-keti? Kana nge kele Kristu, tubila beto na pwelele.” (Yoane 10:22-24) Inki mvutu Yezu me pesa bo? Yandi me songa bo nde: “Mono tubilaka beno, kansi beno ke kwikila ve.” Yezu me tubila bo ve mbala mosi nde yandi kele Kristu, mutindu yandi tubilaka nkento ya Samaria na dibulu ya masa. (Yoane 4:25, 26) Kansi, yandi me songa bo kana yandi kele nani ntangu yandi me tuba nde: “Na ntwala nde Abrahami kubutuka, mono vandaka.”—Yoane 8:58.

Yezu ke zola nde bantu bo mosi kubakisa nde yandi kele Kristu ntangu bo ke fwanisa bisalu na yandi ti mambu yina Biblia tubaka na ntwala nde Kristu ta sala. Yo yina, bantangu ya nkaka yandi vandaka kuzabisa balongoki na yandi na kusonga ve bantu nde yandi kele Mesia. Kansi, ntangu yai yandi me songa bambeni na yandi ya Bayuda pwelele nde: “Bisalu yina mono ke sala na zina ya Tata na mono, yo ke ta kimbangi sambu na mono. Kansi beno ke kwikila ve.”—Yoane 10:25, 26.

Sambu na nki bo ke kwikila ve nde Yezu kele Kristu? Yezu me tuba nde: “Beno ke kwikila ve, sambu beno kele ve mameme na mono. Mameme na mono ke waka ndinga na mono, mpi mono me zaba bo, mpi bo ke landaka mono. Mono ke pesa bo luzingu ya mvula na mvula, bo ta fwa ve ata fioti, mpi ata muntu mosi ve ta botula bo na maboko na mono. Kima yina Tata na mono me pesaka mono kele kima mosi yina me luta bima yonso ya nkaka.” Na nima, Yezu me songa bo nde yandi kele na bangwisana ya ngolo ti tata na yandi; yandi me tuba nde: “Mono ti Tata beto kele muntu mosi.” (Yoane 10:26-30) Sambu Yezu kele awa na ntoto mpi Tata na yandi kele na zulu, yandi ke zola ve kutuba nde yandi ti Tata na yandi kele muntu mosi na mutindu ya kieleka. Kansi bo kele muntu mosi disongidila, bo kele ti lukanu mosi mpi bo kele na bumosi.

Mambu yina Yezu me tuba me pesa Bayuda makasi ya mingi kibeni yo yina bo me lokuta matadi sambu na kufwa yandi. Kansi, yo me pesa ve Yezu boma. Yandi me tuba nde: “Mono songaka beno bisalu mingi ya mbote yina me katuka na Tata. Sambu na inki kisalu na kati ya bisalu yina beno ke losila mono matadi?” Bo me songa yandi nde: “Beto ke losila nge ve matadi sambu na kisalu mosi ya mbote, kansi sambu nge me vweza; sambu nge . . . ke kudikumisa nzambi.” (Yoane 10:31-33) Yezu me tubaka ve ata mbala mosi nde yandi kele nzambi, kansi sambu na nki bo ke kusila yandi diambu yai?

Yezu ke tuba nde yandi kele ti ngolo kansi Bayuda ke ndima nde Nzambi mpamba ke vandaka ti ngolo ya mutindu yina. Mu mbandu, yandi me tuba sambu na “mameme” nde “mono ke pesa bo luzingu ya mvula na mvula,” diambu yina ata muntu mosi ve lenda sala. (Yoane 10:28) Kansi, Bayuda ke vila nde Yezu yandi mosi me katuka kutuba na pwelele yonso nde tata na yandi muntu pesaka yandi kiyeka.

Yezu me buya kundima diambu yai ya luvunu mpi yandi me yula bo nde: “Keti bo me sonikaka ve na Nsiku na beno [na Nkunga 82:6] nde, ‘Mono tubaka nde: “Beno kele banzambi”’? Kana yandi bingaka bantu yina ndinga ya Nzambi bedisaka nde ‘banzambi’ . . . keti beno ke tubila mono muntu yina Tata santisaka mpi tindaka na nsi-ntoto nde, ‘Nge ke vweza,’ sambu mono tubaka nde, ‘Mono kele Mwana ya Nzambi’?”—Yoane 10:34-36.

Ya kieleka, Biblia ke bingaka nkutu bazuzi ya kukonda lunungu nde “banzambi.” Ebuna, sambu na nki Bayuda yai ke pesa Yezu foti mutindu yandi ke tuba nde, “Mono kele Mwana ya Nzambi”? Yezu me tuba  diambu yai ya fwete ndimisa bo: “Kana mono ke sala ve bisalu ya Tata na mono, beno kwikila mono ve. Kansi kana mono ke sala yo, ata beno ke kwikila mono ve, beno kwikila bisalu yina, sambu beno zaba mpi beno landa kuzaba nde Tata kele na bumosi ti mono mpi mono kele na bumosi ti Tata.”—Yoane 10:37, 38.

Ntangu Yezu me tuba mambu yai, Bayuda me sosa kukanga yandi kansi yandi me tina. Yandi me katuka na Yeruzalemi mpi me sabuka Nzadi ya Yordani, kisika yina Yoane yantikaka kubotika bantu pene-pene ya bamvula iya me luta. Yo ke monana nde, kisika yai kele ve ntama ti ndambu ya sudi ya Nzadi-Mungwa ya Galilea.

Bimvuka ya bantu me kwisa na Yezu mpi me tuba nde: “Yoane salaka ve ata kidimbu mosi, kansi mambu yonso yina Yoane tubaka sambu na muntu yai vandaka ya kieleka.” (Yoane 10:41) Yo yina, Bayuda mingi me kwikila na Yezu.