Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Nzila, Kieleka, mpi Luzingu

Nzila, Kieleka, mpi Luzingu

Ntembe kele ve nde nge ke zolaka kubaka nsangu ya mbote. Mpi kele kibeni ti nsangu ya mbote sambu na nge mpi bantu yina nge ke zolaka.

Nsangu yai ya mbote kele na Biblia, mukanda yina Ngangi ya bima yonso, Yehowa Nzambi, salaka nde bo sonika bamvula mingi me luta. Na mukanda yai, beto ta tubila mingi mikanda iya ya Biblia yina kele ti nsangu ya mbote kibeni sambu na beto yonso. Bo ke bingaka yo na zina ya bantu yina Nzambi sadilaka sambu na kusonika yo: Matayo, Marko, Luka, mpi Yoane.

Bantu mingi ke bingaka masolo iya yai nde Baevanzile iya. Yonso iya ke tubila nsangu ya mbote ya me tadila Yezu, disongidila nde yandi kele nzila yina Nzambi ke sadila sambu na kugulusa bantu mpi nde yandi kele Ntotila ya Kimfumu ya zulu ya Nzambi, Yezu ta natila bantu yonso yina ke kwikilaka na yandi balusakumunu ya kimakulu.—Marko 10:17, 30; 13:13.

SAMBU NA NKI BAEVANZILE IYA?

Mbala ya nkaka nge me kudiyulaka sambu na nki Nzambi pesaka bantu mpeve sambu bo sonika masolo iya ya ke tubila luzingu mpi malongi ya Yezu.

Kele ti mambote ya kuvanda ti masolo mingi ya ke tubila mambu yina Yezu tubaka mpi salaka. Beto baka mbandu: Yindula nde bantu iya kele na lweka ya longi mosi ya me zabanaka. Muntu yina kele na ntwala ya longi kele ti biro ya kufutisa mpaku. Muntu yina kele na diboko na yandi ya kitata kele munganga. Muntu yina kele na diboko na yandi ya kimama kele mulobi-mbisi mpi yandi kele nduku ya ngolo ya longi yina. Mpi muntu ya iya, yina kele na nima na yandi, kele muntu ya ke tala mpi yandi kele leke na bo yonso. Bo yonso kele bantu ya masonga, kansi bo ke tula ve dikebi na mambu ya kiteso mosi. Kana konso muntu kusonika disolo ya mambu yina longi tubaka mpi salaka, ntembe kele ve nde masolo iya yina ta vanda ti mambu ya nkaka ya kuswaswana. Kana beto tadila masolo yonso iya mpi beto yibuka nde konso muntu tadilaka yo na mpila na yandi to vandaka ti lukanu na yandi, beto lenda bakisa mbote kibeni mambu yina longi tubaka mpi salaka. Mbandu yai ke monisa mutindu beto lenda baka mambote na masolo iya ya beto kele na yo ya luzingu ya Longi ya Nene, Yezu.

Beto tubila diaka mbandu yina; kalaki ya mpaku ke zola kubenda dikebi ya Bayuda, yo yina yandi ke  vukisa malongi to mambu na mutindu yina ke sadisa ntete-ntete bawi yina. Munganga ke tubila mingi kubeluka ya bambefo to bantu ya kele ti bifu, yo yina yandi ke tubila ve mambu ya nkaka yina kalaki ya mpa sonikaka to yandi ke tubila yo na ndonga ya me swaswana. Nduku ya ngolo ya longi ke benda dikebi na mawi mpi bikalulu ya longi. Disolo ya nsoniki yina kele leke kele nkufi, yo ke tubila mambu na bunkufi. Kansi, disolo ya konso muntu kele ya sikisiki. Yo ke monisa mutindu kuvanda ti baevanzile iya ya luzingu ya Yezu ke sadisa beto na kubakisa mbote bisalu, malongi, mpi kimuntu na yandi.

Bantu lenda tubila ‘Evanzile ya Matayo’ to ‘Evanzile ya Yoane.’ Yo kele ve kifu, sambu yo kele ti “nsangu ya mbote ya me tala Yezu Kristu.” (Marko 1:1) Kansi, na ntendula ya nene, evanzile to nsangu ya mbote kele kaka mosi, ya me tadila Yezu, yina kele na masolo iya.

Bantu mingi ya ke longukaka Ndinga ya Nzambi me fwanisaka mpi me wakanisaka mambu yina kele na Matayo, Marko, Luka, mpi Yoane. Pene-pene ya mvu 170 T.B., nsoniki ya Siria Tatian salaka ngolo na kusala mpidina. Yandi ndimaka nde mikanda iya yai kele mikanda ya sikisiki mpi ya kupemama, mpi yandi salaka Diatessaron, disolo mosi ya luzingu mpi kisalu ya Yezu.

Mukanda Yezu Kele Nzila, Kieleka, mpi Luzingu ke sala mutindu mosi, kansi yo kele sikisiki mingi mpi ya mvimba. Yo ke mpidina sambu bubu yai beto ke bakisa mbote kulungana ya bambikudulu mpi bambandu mingi ya Yezu. Nzayilu yai ke sadisa na kubakisa mambu yina yandi tubaka mpi salaka, mpi ndonga yina mambu yango salamaka. Bima ya bantu me sengumunaka me sadisaka na kubakisa mambu ya nkaka ya fioti mpi mabanza ya bansoniki. Ya kieleka, muntu mosi ve lenda tuba na sikisiki ndonga yina mambu yonso salamaka. Kansi mukanda Yezu Kele Nzila, Kieleka, mpi Luzingu ke tubila mambu na mutindu ya bukati-kati mpi ya me fwana.

NZILA, KIELEKA, MPI LUZINGU

Ntangu nge ke tanga mpi ke sepela ti mukanda yai, kuvila ve nsangu ya ntete-ntete sambu na nge mpi bantu ya nge ke zolaka. Yibuka nde Yezu Kristu yandi mosi songaka ntumwa Toma nde: “Mono kele nzila mpi kieleka mpi luzingu. Ata muntu mosi ve ke kwisaka na Tata kana yandi kwisa ve na nzila na mono.”—Yoane 14:6.

Yezu Kele Nzila, Kieleka, mpi Luzingu ta sadisa nge na kubakisa mutindu Yezu kele kibeni “nzila.” Beto lenda kwenda pene-pene na Yehowa na kisambu kaka na nzila na yandi. Diaka, Yezu kele nzila ya ke sadisa beto na kuwakana diaka ti Nzambi. (Yoane 16:23; Baroma 5:8) Yo yina, beto lenda vanda ti bangwisana ya mbote ti Nzambi kaka na nzila ya Yezu.

Yezu kele “kieleka.” Yandi tubaka mpi zingaka na kuwakana ti kieleka; yo kele bonso nde kieleka yo mosi kwisaka na Yezu. Yandi lungisaka bambikudulu mingi, yina kumaka “‘ee’ na nzila na yandi.” (2 Bakorinto 1:20; Yoane 1:14) Bambikudulu yai ke sadisa beto na kumona kisalu ya nene yina yandi kele na yo na kulungana ya lukanu ya Nzambi.—Kusonga 19:10.

Mpi Yezu Kristu kele “luzingu.” Na nzila ya nkudulu, mutindu yandi pesaka luzingu na yandi ya kukuka mpi menga, yandi sadisaka beto na kubaka “luzingu ya kieleka,” disongidila, “luzingu ya mvula na mvula.” (1 Timoteo 6:12, 19; Baefezo 1:7; 1 Yoane 1:7) Yandi ta kudimonisa mpi “luzingu” sambu na bamilio ya bantu yina me fwaka kansi yina ta futumuka ti kivuvu ya kuzinga kimakulu na Paladisu.—Yoane 5:28, 29.

Beto yonso fwete monisa ntonda sambu na kisalu ya Yezu na lukanu ya Nzambi. Bika nge sepela na kulonguka mambu ya me tala Yezu—“nzila mpi kieleka mpi luzingu.”