Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 93

Mwana ya Muntu Ta Monana

Mwana ya Muntu Ta Monana

LUKA 17:20-37

  • KIMFUMU KELE NA KATI-KATI NA BO

  • INKI TA SALAMA NTANGU YEZU TA MONANA?

Yezu kele kaka na Samaria to na Galilea. Ntangu yai, Bafarize me yula yandi na yina me tala kukwisa ya Kimfumu sambu bo ke yindula nde yo ta kwisa ti nkembo mpi bo ta sala nkinsi. Kansi, yandi me songa bo nde: “Kimfumu ya Nzambi ke kwisa ve na mutindu yina bantu yonso ta mona pwelele; bantu ta tubaka mpi ve nde, ‘Beno tala yo kele awa!’ to, ‘Yo kele kuna!’ Sambu Kimfumu ya Nzambi kele na kati-kati na beno.”—Luka 17:20, 21.

Bantu ya nkaka lenda tuba nde Yezu ke zola kutuba nde Kimfumu ke yala na ntima ya bansadi ya Nzambi. Kansi, yo lenda vanda ve mutindu yina sambu Kimfumu kele ve na ntima ya Bafarize yina yandi ke tubila. Yo kele na kati-kati na bo sambu Yezu Ntotila yina Nzambi me ponaka sambu na kuyala na Kimfumu na yandi kele kibeni na kati na bo.—Matayo 21:5.

Ziku ntangu Bafarize me kwenda, Yezu me zabisa balongoki na yandi mambu ya nkaka ya me tala kukwisa ya Kimfumu yina. Sambu na kukala na yandi na kiyeka ya Kimfumu, yandi me zabisa bo nde: “Bilumbu ta kwisa ntangu beno ta vanda ti nzala ya kumona kilumbu mosi na kati ya bilumbu ya Mwana ya muntu, kansi beno ta mona yo ve.” (Luka 17:22) Yezu ke tuba nde Mwana ya muntu ta yala na Kimfumu na yandi na bilumbu ke kwisa. Na ntwala nde ntangu yango kulunga, balongoki ya nkaka ta yantika kusosa kumona yo ti mpusa ya ngolo kansi bo fwete landa kuvingila tii ntangu yina Nzambi me tulaka sambu Mwana ya muntu kukwisa.

Yezu me tuba diaka nde: “Bantu ta tubila beno nde, ‘Beno tala kuna!’ to, ‘Beno tala awa!’ Beno basika ve mpi beno landa bo ve. Sambu kaka mutindu nzasi ke pesaka nsemo katuka na kitini mosi ya zulu tii na kitini ya nkaka ya zulu, Mwana ya muntu mpi ta vanda mutindu yina na kilumbu na yandi.” (Luka 17:23, 24) Inki ta tanina balongoki ya Yezu na kulanda ve ba Mesia ya luvunu? Yezu me tuba nde kukwisa ya Mesia ya kieleka ta vanda bonso nzasi yina ke monana na kitini mosi ya nene. Bantu yonso ta mona pwelele mambu yina ta monisa kukala ya Yezu na kiyeka ya Kimfumu.

Na nima, Yezu me fwanisa kukwisa na yandi ti mambu yina salamaka na ntangu ya ntama sambu na kumonisa bikalulu yina bantu ta vanda ti yo na bilumbu yina ya nsuka; yandi me tuba nde: “Kaka mutindu yo salamaka na bilumbu ya Noa, yo ta vanda mpi mutindu mosi na bilumbu ya Mwana ya muntu . . . Mutindu mosi, kaka mutindu yo salamaka na bilumbu ya Loti: Bo vandaka kudia, bo vandaka kunwa, bo vandaka kusumba, bo vandaka kuteka, bo vandaka kukuna, bo vandaka kutunga. Kansi na kilumbu yina Loti basikaka na Sodome, mvula ya tiya mpi ya sufre yina katukaka na zulu nokaka mpi fwaka bo yonso. Yo ta vanda mutindu mosi na kilumbu yina Mwana ya muntu ta monana.”—Luka 17:26-30.

Yezu ke tuba ve nde bantu ya bilumbu ya Noa ti ya bilumbu ya Loti fwaka sambu bo landaka kusala mambu yina bantu ke salaka konso kilumbu mu mbandu kudia, kunwa, kusumba, kuteka, kukuna mpi kutunga. Noa ti Loti mpi mabuta na bo salaka mpi mambu yai. Kansi, bantu ya nkaka vandaka kusala mambu yai kukonda kutula dikebi na luzolo ya  Nzambi mpi na nsungi yina bo vandaka kuzinga. Yo yina, Yezu me longisila balongoki na yandi na kutula dikebi na luzolo ya Nzambi mpi kudipesa kibeni na kusala yo. Na mutindu yina, Yezu me monisa bo mambu yina bo fwete sala sambu bo guluka disongidila kulanda kuvanda na luzingu, ntangu Nzambi ta fwa bantu na bilumbu ke kwisa.

Balongoki fwete keba sambu nde bima yina kele na nsi-ntoto na nziunga na bo, disongidila “bima yina kele na nima,” kukatula ve dikebi na bo. Yezu me tuba nde: “Na kilumbu yina, bika muntu yina kele na zulu ya nzo kansi yina bima na yandi kele na kati ya nzo kukulumuka ve sambu na kubaka yo, mutindu mosi mpi, muntu yina kele na bilanga, yandi fwete vutukila ve bima yina kele na nima. Beno yibuka nkento ya Loti.” (Luka 17:31, 32) Yandi kumaka dikunzi ya mungwa.

Yezu me landa kutubila mambu yina ta salama ntangu Mwana ya muntu ta yala bonso Ntotila. Yandi me songa balongoki na yandi nde: “Na mpimpa yina bantu zole ta vanda na mbeto mosi; bo ta baka mosi, kansi bo ta yambula ya nkaka.” (Luka 17:34) Bantu ya nkaka ta guluka kansi bo ta yambula bantu ya nkaka disongidila, bo ta fwa.

Balongoki me yula nde: “Na wapi, Mfumu?” Yezu me songa bo nde: “Kisika nitu kele, bango-zulu mpi ta vukana pana.” (Luka 17:37) Ya kieleka, bantu ya nkaka ta vanda bonso bango-zulu yina ke monaka ntama. Balongoki ta vukana na Mwana ya muntu, yina kele Kristu ya kieleka. Na ntangu yina ya nsuka, Yezu ta zabisa balongoki na yandi malongi ya kieleka yina ke gulusaka luzingu ya bantu yina kele ti lukwikilu.