Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 99

Yezu Me Belula Bifwa-Meso mpi Me Sadisa Zasheo

Yezu Me Belula Bifwa-Meso mpi Me Sadisa Zasheo

MATAYO 20:29-34 MARKO 10:46-52 LUKA 18:35–19:10

  • YEZU ME BELULA BIFWA-MESO NA YERIKO

  • ZASHEO YINA KELE KALAKI YA MPAKU ME BALULA NTIMA

Yezu ti bantu yina ke sala nzietelo ti yandi me kuma na Yeriko; bo ta sala kilumbu mosi katuka bwala yai tii na Yeruzalemi. Yeriko kele bambanza zole; Yeriko ya ntama kele na kiteso ya kilometre mosi ti ndambu (1,6) ti Yeriko ya mpa, mbanza yina bantu ya Roma me katuka kutunga. Ntangu Yezu ti bimvuka ya bantu me katuka na Yeriko ya ntama mpi ke kwenda na Yeriko ya mpa, bifwa-meso zole ya ke lombaka bima me wa makelele ya bantu. Kifwa-meso mosi zina na yandi Bartimeo.

Ntangu Bartimeo ti nduku na yandi ya kifwa-meso me wa nde Yezu ke luta, bo me yantika kutuba na ndinga ya ngolo nde: “Mfumu, Mwana ya Davidi, wila beto mawa!” (Matayo 20:30) Bantu ya nkaka yina kele na kati ya kimvuka ya bantu me nganina bo mpi me songa bo na kuvanda pima, kansi bifwa-meso yai zole me tuba diaka na ndinga ya ngolo kuluta. Ntangu Yezu me wa makelele na bo, yandi me telama. Yandi me tuba nde bo bingila yandi bantu yina ke tuba na ndinga ya ngolo. Bo me kwenda na bifwa-meso yai ya ke lombaka bima mpi bo me zabisa mosi nde: “Vanda kikesa! Telama; yandi ke binga nge.” (Marko 10:49) Kifwa-meso yango me wa kiese, me losa lele na yandi ya zulu mpi me telema nswalu; yandi me kwenda na Yezu.

Yezu me yula bo nde: “Inki beno ke zola nde mono sala sambu na beno?” Bo zole me bondila yandi nde: “Mfumu, bika nde meso na beto kukanguka.” (Matayo 20:32, 33) Yezu me wa mawa, yandi me simba meso na bo mpi me songa mosi nde: “Kwenda. Lukwikilu na nge me belula nge.” (Marko 10:52) Bifwa-meso yai zole ya ke lombaka bima me mona, mpi ntembe kele ve nde bo zole me yantika kukumisa Nzambi. Ntangu bantu me mona mambu yina me salama, bo mpi me pesa Nzambi nkembo. Ntangu yai, bantu yina vandaka ntete bifwa-meso me yantika kulanda Yezu.

Bimvuka ya bantu ke landa Yezu ntangu yandi ke luta na Yeriko. Konso muntu ke sosa kumona muntu yina me katuka kubelula bifwa-meso yina. Bantu ke katuka na bandambu yonso mpi ke kangama-kangama ti Yezu, yo yina bankaka kele ve na mpila ya kumona yandi. Yo kele mpi kiteso mosi sambu na Zasheo. Yandi kele mfumu ya bakalaki ya mpaku ya Yeriko mpi ya babwala ya nziunga. Sambu yandi kele nkufi, yandi ke mona ve mambu yina ke salama. Yo yina, yandi me kwenda ntinu na ntwala mpi me mata na nti ya sikomore (to nti ya fige ya miriye) ya kele na nzila yina Yezu ke luta. Sambu yandi kele na zulu ya nti, yandi ke mona mbote mambu yonso yina ke salama. Ntangu Yezu me kuma pene-pene mpi me mona Zasheo na zulu ya nti, yandi me tuba nde: “Zasheo, kulumuka nswalu, sambu bubu yai mono fwete vanda na nzo na nge.” (Luka 19:5) Zasheo me kulumuka mpi me kwenda ntinu na nzo na yandi sambu na kuyamba munzenza yai ya nene.

Ntangu bantu me mona mambu yina me salama, bo me yantika kubokuta. Bo me mona nde yo me fwana ve nde Yezu kukwenda na nzo ya muntu yina bo ke monaka nde yandi kele nsumuki. Zasheo kumaka mvwama sambu yandi vandaka kuyiba bantu mbongo ntangu yandi vandaka kufutisa bo mpaku.

 Ntangu Yezu me kota na nzo ya Zasheo, bantu me bokuta nde: “Yandi me kwenda kuvanda na nzo ya muntu ya masumu.” Kansi, Yezu me bakisa nde Zasheo lenda balula ntima. Mpi Yezu me kudikusa ve. Zasheo me telama mpi me songa Yezu nde: “Mfumu, tala, mono ta pesa kati-kati ya bima na mono na bansukami, mpi konso kima yina mono botulaka na muntu, mono ta vutula yo mbala iya.”—Luka 19:7, 8.

Na mutindu yina, Zasheo me monisa kibeni nde yandi me balula ntima na masonga yonso. Ntembe kele ve nde na nsadisa ya mikanda na yandi ya mpaku, yandi lenda zaba ntalu ya mbongo yina yandi bakaka na Bayuda mingi mpi yandi me sila nde yandi ta vutula yo mbala iya. Nkutu, yandi ke futa bima mingi kuluta yina Nsiku ya Nzambi vandaka kulomba. (Kubasika 22:1; Levi 6:2-5) Diaka, yandi me sila nde yandi ta pesa bansukami kati-kati ya bima na yandi.

Yezu me sepela na mambu yina Zasheo me sala sambu na kumonisa nde yandi me balula ntima, yo yina yandi me songa Zasheo nde: “Bubu yai luguluku me kwisa na nzo yai, sambu yandi mpi kele mwana ya Abrahami. Sambu Mwana ya muntu kwisaka kusosa mpi kugulusa bantu yina vilaka.”—Luka 19:9, 10.

Ntama mingi ve, Yezu me katuka kutubila diambu ya me tala ‘kima yina vilaka’ ntangu yandi pesaka mbandu ya mwana yina vilaka. (Luka 15:11-24) Ntangu yai, yandi me monisa mbandu ya muntu yina vilaka kansi yandi me monana. Ziku, bamfumu ya mabundu ti bantu na bo ke bokuta sambu na Yezu mpi ke tonga yandi sambu yandi ke tula dikebi na bantu yina kele bonso Zasheo. Ata mpidina, Yezu ke landa kusosa bana ya Abrahami yina me vilaka mpi kuvutula bo na nzo.