Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 102

Ntotila Me Kota na Yeruzalemi na Zulu ya Mwana-Mpunda

Ntotila Me Kota na Yeruzalemi na Zulu ya Mwana-Mpunda

MATAYO 21:1-11, 14-17 MARKO 11:1-11 LUKA 19:29-44 YOANE 12:12-19

  • YEZU ME KOTA NA YERUZALEMI TI LUKUMU

  • YEZU ME TUBA NDE BO TA FWA YERUZALEMI

Na kilumbu yina me landa, disongidila na Lumingu Nisani 9, Yezu ti balongoki na yandi me katuka na Betania mpi bo me kwenda na Yeruzalemi. Ntangu bo me kuma pene-pene ya Betfaze, na Ngumba ya Banti ya Olive, Yezu me zabisa balongoki na yandi zole nde:

“Beno kwenda na bwala yina ke monana na ntwala, mpi na mbala mosi beno ta mona mpunda mosi ya nkento ya bo me kanga na nsinga mpi mwana-mpunda na lweka na yo. Beno kangula yo mpi beno natila mono yo. Kana muntu kutubila beno konso kima yina, beno fwete tuba nde, ‘Mfumu kele ti mfunu na yo.’ Ebuna, na mbala mosi yandi ta bikisa yo.”—Matayo 21:2, 3.

Balongoki me bakisa ve nde mambu yai ya Yezu me zabisa bo kele mbikudulu ya Biblia. Kansi na nima, bo me bakisa nde yo kele kulungana ya mbikudulu ya Zekaria. Zekaria tubaka nde, Ntotila yina Nzambi me silaka ta kwisa na Yeruzalemi, “yandi kele muntu ya kudikulumusa mpi yandi ke tambusa mpunda, [yandi ta vanda] na zulu ya mwana-mpunda ya bakala, mwana ya mpunda ya nkento.”—Zekaria 9:9.

Balongoki me kuma na Betfaze mpi me baka mwana-mpunda ya bakala ti mama na yo, ebuna bantu yina vandaka pene-pene me yula bo nde: “Sambu na nki beno ke kangula mwana-mpunda yina?” (Marko 11:5) Ntangu balongoki me zabisa bo nde Mfumu muntu ke lomba yo, bo me yambula balongoki na kunatila yo Yezu. Balongoki me tula bilele na bo ya zulu na zulu ya mpunda yina mpi na zulu ya mwana-mpunda ya bakala, kansi Yezu me mata na zulu ya mwana-mpunda.

Bimvuka ya bantu ke kuma mingi ntangu Yezu ke kota na Yeruzalemi na zulu ya mpunda. Bantu mingi ke tanda bilele na bo na nzila. Bankaka ke zenga balutangu ya banti to “matiti na bilanga” mpi bo ke tanda yo na nzila. Bo ke tuba na ndinga ya ngolo nde: “Nzambi, beto ke bondila nge, gulusa! Bika nde muntu yina ke kwisa na zina ya Yehowa kubaka lusakumunu! Bika nde Kimfumu ya tata na beto Davidi yina ke kwisa kubaka lusakumunu.” (Marko 11:8-10) Bafarize yina kele na kati ya kimvuka ya bantu me wa makasi mutindu bantu ke tuba mambu yina. Bo me zabisa Yezu nde: “Longi, nganina balongoki na nge.” Kansi, yandi me songa bo nde: “Mono ke tubila beno nde, kana bantu yai kuvanda pima, matadi ta tuba na ndinga ya ngolo.”—Luka 19:39, 40.

Ntangu Yezu me mona Yeruzalemi, yandi me dila nde: “Kana nge mpi bakisaka na kilumbu yai mambu yina ke tadila ngemba—kansi ntangu yai bo me bumba yo na meso na nge.” Yeruzalemi ta baka ndola sambu yo kondaka kulemfuka na luzolo yonso. Yezu me tuba nde: “Bambeni na nge ta tunga na nziunga na nge lupangu mosi ya ngolo ya bo me sala na banti ya nsongi mpi ta ziunga nge mpi ta kangisa nge na ndambu yonso. Bo ta losa nge ti bana na nge yina kele na kati na nge na ntoto, mpi bo ta bika ve ata ditadi mosi na zulu ya ditadi na kati na nge, sambu nge bakisaka ve ntangu yina bo kwisaka kutala nge.” (Luka 19:42-44) Mambu yai ya Yezu tubaka lunganaka ntangu bo fwaka Yeruzalemi na mvu 70 ya ntangu na beto.

Ntangu Yezu ke kota na Yeruzalemi, ‘mbanza ya mvimba me nikana mpi bantu me yula nde: “Muntu yai kele nani?”’ Bimvuka ya bantu ke landa kutuba nde: “Yo kele mbikudi Yezu, muntu ya Nazareti ya Galilea!” (Matayo 21:10, 11) Bantu yina kele na kati ya kimvuka ya bantu, bayina monaka mutindu Yezu futumunaka Lazare, ke zabisa bankaka kimangu yango. Bafarize kele na mawa sambu bo me mona nde bo me suka. Bo me tuba bo na bo nde: “Nsi-ntoto ya mvimba me landa yandi.”—Yoane 12:18, 19.

Yezu me kota na tempelo sambu na kulonga kaka mutindu yandi me yikanaka kana yandi me kwisa na Yeruzalemi. Mpi kuna, yandi me belula bifwa-meso mpi bantu ya makulu-kifu. Ntangu bamfumu ya banganga-nzambi ti bansekudi me mona mambu yina yandi me sala mpi me wa mambu yina bana ya babakala ke tuba na tempelo na ndinga ya ngolo nde, “Nzambi, beto ke bondila nge, gulusa Mwana ya Davidi!” bo me wa makasi. Bamfumu ya mabundu me yula Yezu nde: “Keti nge ke wa mambu yina bana yai ke tuba?” Yandi me songa bo nde: “Keti beno me tangaka ntete ve mambu yai: ‘Nge me sala nde lukumu kubasika na munoko ya bana mpi ya bana ya fioti’?”—Matayo 21:15, 16.

Yezu me tala bima yina kele na lweka na yandi na tempelo. Ntangu me luta dezia, yo yina yandi ti bantumwa na yandi me basika mpi bo me kwenda. Na ntwala nde Nisani 10 kuyantika, yandi me vutuka na Betania mpi me lutisa mpimpa ya Lumingu kuna.