Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 134

Maziamu Kele ya Mpamba Sambu Yezu Kele na Luzingu!

Maziamu Kele ya Mpamba Sambu Yezu Kele na Luzingu!

MATAYO 28:3-15 MARKO 16:5-8 LUKA 24:4-12 YOANE 20:2-18

  • YEZU ME FUTUMUKA

  • MAMBU YINA BANTU ME MONA NA MAZIAMU YA YEZU

  • YANDI ME MONANA NA BANKENTO MINGI

Ntangu bankento me mona nde maziamu me bikala ya mpamba, bo me wa mpasi kibeni na ntima. Maria Magdala me baka ntinu mpi me kwenda “na Simoni Piere mpi na longoki yina ya nkaka, yina Yezu vandaka kuzola,” disongidila ntumwa Yoane. (Yoane 20:2) Kansi, bankento ya nkaka yina me bikala na maziamu me mona wanzio mosi. Wanzio ya nkaka kele na kati ya maziamu, yandi “me lwata mvwela ya mpembe.”—Marko 16:5.

Wanzio mosi me songa bo nde: “Beno wa boma ve, sambu mono me zaba nde beno ke sosa Yezu yina bo fwaka na zulu ya nti. Yandi kele awa ve, sambu yandi me futumuka, kaka mutindu yandi tubaka. Beno kwisa kutala kisika yina yandi vandaka ya kulala. Ebuna beno kwenda nswalu mpi beno songa balongoki na yandi nde yandi me telama na bafwa, mpi yandi ke kwenda na ntwala na beno na Galilea.” (Matayo 28:5-7) Sambu ‘matekita mpi boma ya ngolo me simba bo,’ bankento yai me kwenda ntinu kuzabisa balongoki.—Marko 16:8.

Ntangu yai, Maria me mona Piere ti Yoane. Yandi ke pema ntinu mpi me songa bo nde: “Bo me katula Mfumu na maziamu, mpi beto me zaba ve kisika bo me tula yandi.” (Yoane 20:2) Na mbala mosi, Piere ti Yoane me kwenda ntinu. Yoane kele ntinu mingi mpi me kuma muntu ya ntete na maziamu. Yandi me longula na kati mpi me mona bilele, kansi yandi me telama na nganda.

Ntangu Piere me kuma, yandi me kota mbala mosi na kati. Yandi me mona bilele ya lino mpi bilele yina bo ziungaka Yezu na ntu. Ntangu yai Yoane me kota mpi me ndima mambu yina Maria songaka bo. Na kutadila mambu yina Yezu songaka bo na ntwala, ata muntu mosi ve ke bakisa nde yandi me futumuka. (Matayo 16:21) Mambu yina bo me mona me yitukisa bo ngolo mpi bo me vutuka na nzo. Kansi, Maria me kwisa diaka na maziamu mpi me bikala pana.

Na ntangu yina, bankento yina ya nkaka ke vutuka sambu na kuzabisa balongoki nde Yezu me  futumuka. Ntangu bo ke kwenda ntinu, Yezu me kutana ti bo mpi me songa bo nde: “Mbote na beno!” Bo me bwa na makulu na yandi, mpi ‘bo me fukimina yandi.’ Ebuna Yezu me songa bo nde: “Beno wa boma ve! Beno kwenda kupesa nsangu yai na bampangi na mono sambu bo kwenda na Galilea, mpi bo ta mona mono kuna.”—Matayo 28:9, 10.

Ntangu ntoto nikanaka mpi bawanzio basikaka, basoda yina vandaka na maziamu ‘tekitaka mpi kumaka bonso bantu ya kufwa.’ Ntangu bo telamaka, bo kwendaka na mbanza mpi “zabisaka bamfumu ya banganga-nzambi mambu yonso yina salamaka.” Ebuna, banganga-nzambi solulaka ti bankuluntu ya Bayuda. Bo bakaka lukanu ya kufuta basoda mbongo sambu bo bumba diambu yina mpi bo tuba nde: “Balongoki na yandi kwisaka na mpimpa mpi bo yibaka yandi ntangu beto vandaka kulala.”—Matayo 28:4, 11, 13.

Kana soda ya Roma me lala na kisika ya kisalu, bo lenda fwa yandi; yo yina banganga-nzambi me pesa basoda yina lusilu yai: “Kana guvernere kuwa mambu yai [mutindu bo me kusa nde bo lalaka], beto ta tendudila yandi yo mpi beno ta vanda ve ti mfunu ya kudiyangisa.” (Matayo 28:14) Basoda me baka mbongo yina mpi me sala mutindu banganga-nzambi me zabisa bo. Yo yina, disolo yai ya luvunu ya ke tuba nde bo yibaka nitu ya Yezu mwanganaka na kati ya Bayuda.

Maria Magdala ke landa kudila na maziamu. Yandi me yambula mwa fioti kudila sambu na kutala na kati ya maziamu mpi me mona bawanzio zole me lwata bilele ya mpembe. Bo me vanda kisika bo tulaka mvumbi ya Yezu, wanzio mosi me vanda kisika ntu vandaka mpi ya nkaka kisika makulu vandaka. Bo me yula Maria nde: “Nkento, sambu na nki nge ke dila?” Yandi me songa bo nde: “Bo me katula Mfumu na mono, mpi mono me zaba ve kisika bo me tula yandi.” Ntangu Maria me baluka, yandi me mona muntu ya nkaka. Muntu yango me yula Maria mutindu bawanzio yulaka yandi, na nima yandi me yula diaka nde: “Nge ke sosa nani?” Maria me yindula nde yandi kele muntu ya ke salaka bilanga, yo yina yandi me tuba nde: “Mfumu, kana nge muntu me katula yandi, songa mono kisika nge me tula yandi, ebuna mono ta baka yandi.”—Yoane 20:13-15.

Yo kele pwelele nde Maria ke solula ti Yezu yina me futumuka, kansi Maria ke zaba yandi diaka ve. Ntangu yandi me tuba nde: “Maria!” yandi me zaba nde yo kele Yezu, sambu yandi me yibuka mutindu Yezu vandaka kusolula ti yandi. Maria me tuba na kiese yonso nde: “Rabuni!” (yina ke tendula “Longi!”) Kansi, sambu Maria me wa boma nde Yezu ta mata na zulu, yandi me kanga Yezu ngolo. Ebuna, Yezu me longisila yandi nde: “Bika kukangama na mono, sambu mono me tombuka ntete ve na Tata. Kansi kwenda na bampangi na mono mpi tubila bo nde, ‘Mono ke tombuka na Tata na mono mpi Tata na beno mpi na Nzambi na mono mpi Nzambi na beno.’”—Yoane 20:16, 17.

Maria me kwenda ntinu kisika yina bantumwa mpi balongoki ya nkaka me vukana. Yandi me zabisa bo nde: “Mono me mona Mfumu!” mpi yandi me tubila mambu yina bankento ya nkaka mpi songaka bo. (Yoane 20:18) Ata mpidina, bo me mona mambu yina yandi me songa bo “bonso mambu ya mpamba.”—Luka 24:11.