Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 54

Yezu Kele “Dimpa ya Luzingu”

Yezu Kele “Dimpa ya Luzingu”

YOANE 6:25-48

  • YEZU KELE “DIMPA YINA KATUKAKA NA ZULU”

Yezu me katuka kupesa mafunda ya bantu madia na mutindu ya kuyituka na esti ya Nzadi-Mungwa ya Galilea mpi yandi me tina ntangu bo me sosa kukumisa yandi ntotila. Na mpimpa ya kilumbu yina, Yezu me tambula na bitembo ya nzadi-mungwa mpi me gulusa Piere yina tambulaka mpi na zulu ya masa kansi ntangu lukwikilu na yandi kumaka fioti, yandi yantikaka kudinda. Diaka, Yezu me lembika mupepe, ziku yandi me gulusa balongoki na yandi yina zolaka kudinda na masa.

Ntangu yai, Yezu me vutuka na westi ya nzadi-mungwa na Kapernaumi. Bantu yina yandi pesaka madia na mutindu ya kuyituka me mona yandi mpi me yula yandi nde: “Rabi, nki ntangu nge kumaka awa?” Yezu me nganina bo, yandi me songa bo nde bo ke sosa yandi sambu yandi pesa bo diaka madia. Yandi me siamisa bo nde: “Beno sala ve sambu na madia yina ke bebaka, kansi beno sala sambu na madia yina ke bikalaka sambu na luzingu ya mvula na mvula.” Yo yina, bo me yula yandi nde: “Inki beto fwete sala sambu na kusala bisalu ya Nzambi?”—Yoane 6:25-28.

Ziku bo ke yindula bisalu yina bo me sonikaka na Nsiku, kansi Yezu ke tubila kisalu yai ya kuluta mfunu: “Kisalu ya Nzambi kele nde beno kwikila na muntu yina yandi tindaka.” Ata Yezu me sala mambu mingi, bo ke monisa ve lukwikilu na yandi. Bo ke lomba nde yandi sala kidimbu mosi sambu bo kwikila na yandi. Bo me yula yandi nde: “Inki kisalu nge ke sala? Ba-nkaka na beto diaka mana na ntoto ya zelo na zelo, mutindu bo me sonikaka: ‘Yandi pesaka bo dimpa yina katukaka na zulu sambu bo dia.’”—Yoane 6:29-31; Nkunga 78:24.

Sambu na kidimbu yina bo me lomba, Yezu me tubila muntu yina ke pesaka bima na mutindu ya kuyituka. Yandi me tuba nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, Moize pesaka beno ve dimpa yina katukaka na zulu, kansi Tata na mono muntu ke pesa beno dimpa ya kieleka yina ke katuka na zulu. Sambu dimpa ya Nzambi kele muntu yina ke kwisa kukulumuka katuka na zulu mpi ke pesa luzingu na nsi-ntoto.” Bo me bakisa ve diambu yina yandi ke tubila, yo yina bo me lomba yandi nde: “Mfumu, pesa beto ntangu yonso dimpa yai.” (Yoane 6:32-34) Kansi, inki “dimpa” Yezu ke tubila?

Yandi me tendula nde: “Mono kele dimpa ya luzingu. Muntu yina ke kwisa na mono ta wa ve nzala ata fioti, mpi muntu yina ke kwikila na mono ta wa ve nzala ya masa ata fioti. Kansi mutindu mono tubilaka beno, beno me mona mono kansi beno ke kwikila ve. . . . Mono katukaka na zulu sambu na kukwisa kusala luzolo na mono ve, kansi luzolo ya muntu yina tindaka mono. Yai luzolo ya muntu yina tindaka mono, nde mono fwete vidisa ve ata muntu mosi na kati ya bantu yonso yina yandi me pesaka mono, kansi nde mono fwete futumuna bo na kilumbu ya nsuka. Sambu yai luzolo ya Tata na mono, nde konso muntu yina ke zaba Mwana mpi ke kwikila na yandi kubaka luzingu ya mvula na mvula.”—Yoane 6:35-40.

Diambu yai me pesa bantu makasi mpi Bayuda me yantika kubokuta sambu na Yezu. Inki mutindu yandi lenda tuba nde yandi kele “dimpa yina katukaka na zulu”? (Yoane 6:41) Sambu na bo, yandi kele muntu mpi bibuti na yandi kele bantu ya Galilea, na mbanza ya Nazareti. Bo me yula nde: “Keti yai Yezu ve, mwana ya Yozefi, yina beto me zaba tata ti mama na yandi?”—Yoane 6:42.

Yezu me songa bo nde: “Beno bika kubokuta beno na beno. Ata muntu mosi ve lenda kwisa na mono kana Tata, yina tindaka mono, kubenda yandi ve, mpi mono ta futumuna yandi na kilumbu ya nsuka. Bo me sonikaka na masonama ya Bambikudi nde: ‘Yehowa ta longa bo yonso.’ Konso muntu yina me wa Tata mpi me longuka, yandi ke kwisaka na mono. Ata muntu mosi ve me monaka Tata, katula kaka muntu yina me katukaka na Nzambi; muntu yina me monaka Tata. Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, muntu yina ke kwikila kele na luzingu ya mvula na mvula.”—Yoane 6:43-47; Yezaya 54:13.

Ntangu Yezu solulaka ti Nikodemo, yandi tubilaka  luzingu ya mvula na mvula mpi yandi wakanisaka yo ti kutula lukwikilu na mwana ya muntu. Yandi tubaka nde: ‘Konso muntu yina ke monisa lukwikilu na Mwana mosi kaka ya kubutuka ya Nzambi ta fwa ve kansi ta baka luzingu ya mvula na mvula.’ (Yoane 3:15, 16) Kansi ntangu yai, Yezu ke tubila bantu mingi, yandi ke zabisa bo nde yandi kele mfunu sambu bo baka luzingu ya mvula na mvula, kansi mana to dimpa yina bantu ke diaka na Galilea lenda pesa bo ve luzingu yina. Ebuna, inki mutindu bantu lenda baka luzingu ya mvula na mvula? Yezu me vutukila mambu yina yandi tubaka nde: “Mono kele dimpa ya luzingu.”—Yoane 6:48.

Disolo yai ya me tala dimpa yina katukaka na zulu me mana ve; yo me kuma diaka ngolo ntangu Yezu ke longa na sinagoga mosi na Kapernaumi.