Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KITINI YA 6

Kisalu ya Yezu ya Nsuka

“Ntotila na nge ke kwisa na nge.”​—Matayo 21:5

Kisalu ya Yezu ya Nsuka

NA KITINI YAI

KAPU YA 101

Yezu Ke Dia na Nzo ya Simoni na Betania

Maria, mpangi ya Lazare me sala diambu mosi yina me basisa ntembe, kansi Yezu me kotila yandi.

KAPU YA 102

Ntotila Me Kota na Yeruzalemi na Zulu ya Mwana-Mpunda

Yezu me lungisa mbikudulu yina bo bikulaka bamvula 500 me luta.

KAPU YA 103

Yezu Me Tula Diaka Bunkete na Tempelo

Yo ke monana nde bantu yina vandaka kusala mumbongo na Yeruzalemi vandaka kusala kisalu yina ke wakana ti nsiku, kansi sambu na nki Yezu me binga bo miyibi?

KAPU YA 104

Bayuda Me Wa Ndinga ya Nzambi—Keti Bo Ta Monisa Lukwikilu?

Keti luswaswanu kele na kati ya kukwikila na Yezu mpi kumonisa lukwikilu yango?

KAPU YA 105

Yezu Me Sadila Nti ya Bafige Sambu na Kupesa Dilongi ya Me Tala Lukwikilu

Yezu me longa balongoki na yandi mambu ya me tala ngolo yina lukwikilu ke vandaka ti yo mpi yandi me tendudila bo sambu na nki Nzambi me buya dikanda ya Izraele.

KAPU YA 106

Bambandu Zole ya Me Tala Kilanga ya Vinu

Sosa kuzaba ntendula ya kingana ya muntu yina songaka bana na yandi na kukwenda kusala na kilanga na yandi ya vinu mpi ya muntu yina pesaka kilanga na yandi ya vinu na bantu ya mbi.

KAPU YA 107

Ntotila Me Binga Bantu Yina Yandi Bingisaka na Nkinsi ya Makwela

Kingana ya Yezu kele kibeni mbikudulu.

KAPU YA 108

Yezu Me Tina Mitambu Yina Bo Me Tudila Yandi

Ntete-ntete Yezu me kangisa Bafarize munoko, na nima Basaduse, mpi na nsuka kimvuka ya bambeni na yandi.

KAPU YA 109

Yezu Me Monisa nde Bambeni na Yandi Kele Bantu ya Mbi

Sambu na nki Yezu me ndima ve bangindu ya kuswaswana ya bamfumu ya mabundu?

KAPU YA 110

Kilumbu ya Yezu ya Nsuka na Tempelo

Yezu me sadila mbandu ya mufwidi ya nsukami sambu na kupesa dilongi mosi ya mfunu.

KAPU YA 111

Bantumwa Ke Lomba Kidimbu

Mbikudulu na yandi lunganaka sambu na mbala ya ntete na mvu-nkama ya ntete. Keti yo ta lungana diaka na mutindu ya nene na bilumbu ke kwisa?

KAPU YA 112

Bamwense—Dilongi ya Me Tala Kukengila

Keti Yezu me longa nde kimvuka mosi ya balongoki na yandi kele bazoba mpi nde kimvuka ya nkaka kele mayele?

KAPU YA 113

Batalanta—Dilongi ya Me Tala Kuvanda Kikesa

Kingana ya Yezu me tendula mambu yai ya yandi tubaka: “Konso muntu yina kele ti bima, bo ta yika yandi bima mingi.”

KAPU YA 114

Kristu Me Baka Kimfumu mpi Ke Sambisa Mameme ti Bankombo

Yezu me pesa kingana mosi ya mbote sambu na kumonisa mambu yina ta sala nde bo sambisa bantu kimakulu.

KAPU YA 115

Paki ya Nsuka ya Yezu Me Kuma Pene-Pene

Sambu na nki yo ke benda dikebi na kumona nde bamfumu ya mabundu me ndima kupesa Yudasi bashekele 30 ya mbongo ya bibende sambu yandi tekila bo Yezu?

KAPU YA 116

Yezu Me Longa Kudikulumusa na Paki ya Nsuka

Bantumwa me yituka ntangu bo me mona Yezu me sala kisalu yina mpika fwete sala.

KAPU YA 117

Madia ya Nkokila ya Mfumu

Yezu me sala lusungiminu yina balongoki na yandi ta salaka konso mvula na kilumbu ya Nisani 14.

KAPU YA 118

Bantumwa Ke Tulana Ntembe Sambu na Kuzaba Nani Me Luta Nene

Bantumwa me vila dezia dilongi yina Yezu pesaka bo na nkokila yina.

KAPU YA 119

Yezu Kele Nzila, Kieleka, mpi Luzingu

Yezu me longa kieleka mosi ya mfunu na yina me tala mambu yina muntu fwete sala sambu na kukwenda pene-pene na Nzambi.

KAPU YA 120

Balongoki Fwete Vanda Balutangu ya Ke Buta Mbuma mpi Banduku ya Yezu

Inki mutindu balongoki ya Yezu fwete “buta mbuma”?

KAPU YA 121

“Beno Vanda Kikesa! Mono Me Nunga Nsi-Ntoto”

Nsi-ntoto fwaka Yezu, ebuna nki mutindu yandi me nunga yo?

KAPU YA 122

Kisambu ya Yezu ya Nsuka na Suku ya Zulu

Yandi me monisa pwelele nde katula kugulusa bantu yandi me sala diambu mosi ya mfunu mingi kuluta.

KAPU YA 123

Yezu Ke Samba Ntangu Yandi Kele na Mpasi ya Ngolo

Sambu na nki Yezu ke samba nde: “Katula dikopa yai na mono”? Keti yandi ke buya mukumba na yandi ya kufwa sambu na kupesa bantu nkudulu?

KAPU YA 124

Yudasi Me Teka Kristu mpi Bo Me Kanga Kristu

Yudasi lenda mona Yezu ata bo kele na mpimpa.

KAPU YA 125

Bo Me Nata Yezu na Ana mpi na Nima na Kaifa

Bo me sambisa Yezu ti kukonda lunungu.

KAPU YA 126

Piere Me Buya Yezu na Nzo ya Kaifa

Inki mutindu Piere, muntu ya lukwikilu mpi ya me kudipesaka na Nzambi, me pesa Yezu mukongo kukonda kusukinina?

KAPU YA 127

Sanedreni Me Sambisa Yezu mpi na Nima Bo Me Nata Yandi na Pilate

Bamfumu ya dibundu ya Bayuda me monisa bangindu na bo ya kieleka.

KAPU YA 128

Pilate mpi Erode Me Mona nde Yandi Me Sala Mbi Ve

Sambu na nki Pilate me tinda Yezu na Erode sambu yandi sambisa yandi? Keti Pilate kele ve ti kiyeka ya kusambisa Yezu?

KAPU YA 129

Pilate Me Tuba nde: “Beno Tala! Muntu!”

Pilate mpi me mona bikalulu ya mbote yina Yezu me monisa.

KAPU YA 130

Pilate Me Pesa Yezu na Bantu mpi Bo Me Kwenda Kufwa Yandi

Sambu na nki Yezu me songa bankento yina kele na mawa na kubika kudila sambu na yandi kansi na kudila sambu na bo mosi mpi bana na bo?

KAPU YA 131

Ntotila ya Me Sala Mbi Ve Ke Niokwama na Zulu ya Nti

Yezu me pesa lusilu mosi ya mbote kibeni na muntu mosi ya nku yina kele na zulu ya nti na lweka na yandi.

KAPU YA 132

“Ya Kieleka, Muntu Yai Vandaka Mwana ya Nzambi”

Bimangu yai yonso—mpimpa ya me bwa na ntangu, ntoto ya me nikana ngolo, mpi rido ya tempelo ya me pasuka—me monisa diambu mosi.

KAPU YA 133

Bo Me Yidika Nitu ya Yezu mpi Me Zika Yo

Sambu na nki bo fwete zika Yezu na ntwala nde ntangu kudinda?

KAPU YA 134

Maziamu Kele ya Mpamba Sambu Yezu Kele na Luzingu!

Ntangu Yezu me futumuka, yandi me monana ntete na longoki mosi ya nkento kansi na bantumwa ve.

KAPU YA 135

Yezu Me Futumuka mpi Me Monana na Bantu Mingi

Inki mutindu Yezu me ndimisa balongoki na yandi nde yandi me futumuka?

KAPU YA 136

Yezu na Dibungu ya Nzadi-Mungwa ya Galilea

Mbala tatu, Yezu me yibusa Piere mutindu yandi lenda monisa nde yandi ke zolaka Yezu.

KAPU YA 137

Bantu Mingi Me Mona Yezu na Ntwala ya Pantekoti

Ntangu Yezu me futumuka mpi na ntwala nde yandi mata na zulu, yandi me benda dikebi ya balongoki mbala mingi na kima yina bo ta baka mpi mutindu bo ta sadila yo.

KAPU YA 138

Kristu Kele na Diboko ya Kitata ya Nzambi

Inki Yezu ke sala ntangu yandi ke vingila ntangu yina yandi fwete nwanisa bambeni na yandi?

KAPU YA 139

Yezu Me Nata Paladisu mpi Me Manisa Kisalu na Yandi

Yezu kele ntete ti mambu mingi ya kusala na ntwala nde yandi vutula Kimfumu na maboko ya Nzambi mpi Tata na yandi.