Kwenda na mambu ke na kati

Ntendula ya Baverse ya Biblia

Zaba ntendula ya kieleka ya baverse ya Biblia ya me zabanaka mingi mpi mambu ya Biblia ke tubaka ya me zabanaka mingi. Longuka bansangu ya mfunu ya ke tadila baverse na ntangu nge ke tanga yo na kulanda mambu ya bo ke tubila to mambu ya kele na baverse ya kele na ntwala to na nima na yo. Zaba mambu mingi na nsadisa ya banoti na nsi ya lutiti ya ke tendula mambu mpi bareferansi ya kati-kati ya lutiti.

Ntendula ya Kuyantika 1:1—“Na Luyantiku Nzambi Gangaka Zulu ti Ntoto”

Inki bakieleka zole ya mfunu verse ya ntete ya Biblia ke tubila?

Ntendula ya Kubasika 20:12—“Kumisa Tata na Nge ti Mama na Nge”

Mutindu Nzambi yikaka lusilu na nsiku yina, yandi pesaka bantu kikuma ya nkaka ya kuzitisa yo.

Ntendula ya Yozue 1:9—“Vanda Kikesa mpi Ngolo”

Inki mutindu nge lenda baka kikesa mpi ngolo kana nge ke kutana ti mambu ya mpasi mpi yina ke monana bonso nde nge lenda nunga yo ve?

Ntendula ya Nkunga 23:4—“Ata Mono Kwenda na Nzila ya Mpimpa Mingi Bonso Lufwa”

Ata na bantangu ya mpasi mingi na luzingu na bo, inki mutindu bansadi ya Nzambi ke monaka mutindu yandi ke taninaka bo?

Ntendula ya Nkunga 37:4—“Mona Kiese na MFUMU NZAMBI”

Inki mutindu Nkunga yai ke sadisa beto na kubaka mayele mpi na kuvanda bantu yina Nzambi ke ndimaka?

Ntendula ya Nkunga 46:10—“Beno Bika Kunwana mpi Beno Zaba nde Mono Kele Nzambi”

Keti verse yai ke tendula nde beto fwete vanda pima na nzo-nzambi?

Ntendula ya Bingana 3:5, 6—“Kutula Ntima Ve na Mambu ya Nge Mosi Ke Yindulaka nde Nge Zaba”

Inki mutindu nge lenda monisa nde nge ke tulaka ntima mingi na Nzambi kansi na nge mosi ve?

Ntendula ya Bingana 16:3—“Songa MFUMU NZAMBI Bangindu na Nge”

Sambu na nki bikuma bantu fwete sosa lutwadisu ya Nzambi ntangu bo ke baka badesizio?

Ntendula ya Bingana 22:6—“Longa Mwana Mutindu Yandi Fweti Zinga”

Kulonga mwana “mutindu” yandi fwete zinga ke tendula inki? Keti yo me swaswana sambu na konso muntu?

Ntendula ya Longi 3:11—“Yandi Me Tulaka Konso Kima na Ntangu na Yo”

Bima ya kitoko ya Nzambi me salaka me suka ve kaka na lugangu. Inki bupusi yo kele ti yo na luzingu na nge?

Ntendula ya Yezaya 26:3—“Nge Ke Pesaka Ngemba Mpenza na Bantu Yina Ke Landaka Kaka Luzolo na Nge”

Keti muntu lenda vanda na ngemba mpenza? Kulanda kaka luzolo ya Nzambi ke tendula inki?

Ntendula ya Yezaya 40:31—“Bantu Yina Ke Tulaka Kivuvu na Yehowa Ta Baka Diaka Ngolo”

Sambu na nki Biblia ke fwanisaka ngo-zulu ya ke pumbuka ti muntu yina Nzambi me pesa ngolo?

Ntendula ya Yezaya 41:10—“Kuwa Boma Ve Sambu Mono Kele ti Nge”

Yehowa ke sadila mambu tatu yina ke ndimisa bansadi na yandi ya kwikama nde yandi ta sadisa bo.

Ntendula ya Yezaya 42:8—“Mono muntu kele MFUMU NZAMBI”

Inki zina Nzambi me ponaka sambu na yandi mosi?

Ntendula ya Yeremia 29:11—“Mono Mosi Mono Zaba Ngindu ya Mono Ke na Yo Sambu na Beno”

Keti Nzambi kele ti “ngindu” to me yidikaka mambu sambu na konso muntu?

Ntendula ya Mika 6:8— ‘Tambula na Kudikulumusa ti Nzambi na Nge’

Verse yina me sadila bangogo tatu ya kitoko sambu na kutubila na bunkufi mambu yina Nzambi ke lombaka beto.

Ntendula ya Matayo 6:33—“Sosa Ntete Kimfumu ya Nzambi”

Keti Yezu tubaka nde Bakristu fwete sala ve kisalu sambu na kuzwa bima ya kuzingila?

Ntendula ya Matayo 6:34—“Beno Mona Mpasi Ve Sambu na Mambu Yina Ke Kwisa Mbasi”

Yezu tubaka ve nde beto fwete kudibongisa ve sambu na bilumbu ke kwisa.

Ntendula ya Matayo 11:28-30—“Beno Kwisa na Mono, . . . Ebuna Mono Ta Pesa Beno Ntangu ya Kupema”

Keti Yezu tubaka nde bampasi yonso mpi mambu yonso ya nku ta mana kaka na ntangu yina?

Ntendula ya Marko 1:15—“Kimfumu ya Nzambi Me Kuma Penepene”

Keti Yezu tubaka nde Kimfumu yantikaka dezia kuyala?

Ntendula ya Marko 11:24—“Konso Kima ya Beno Ta Lomba na Bisambu na Beno, Beno Fweti Tula Ntima nde Beno Me Baka Yo”

Inki mutindu bandongisila ya Yezu ya ke tadila lukwikilu mpi kisambu lenda sadisa beto bubu yai na kununga bampasi?

Ntendula ya Luka 1:37—“Sambu Nzambi Lunga Sala Mambu Yonso”

Kima mosi ve lenda kanga Nzambi Nkwa-Ngolo Yonso na kulungisa mambu yina yandi me sila. Yo ke tendula nki sambu na nge?

Ntendula ya Yoane 1:1—“Na Luyantiku Ndinga Vandaka”

Verse yai ke tubila mambu ya me tala luzingu ya Yezu Kristu na ntwala nde yandi kwisa bonso muntu na ntoto.

Ntendula ya Yoane 3:16—“Sambu Nzambi Zolaka Nsi-Ntoto Mingi Kibeni”

Inki mutindu Yehowa Nzambi monisaka nde yandi ke zolaka konso muntu na kati na beto mpi ke zolaka nde beto zinga mvula na mvula?

Ntendula ya Yoane 14:6—“Mono Kele Nzila, Mono Kele Kieleka, Mono Kele Moyo”

Sambu na nki muntu yina ke zola kusambila Yehowa na mutindu yina yandi ke ndimaka fwete zaba kisalu ya mfunu ya Yezu?

Ntendula ya Yoane 14:27—“Mono Ke Bikila Beno Ngemba”

Ngemba ya nki mutindu Yezu bikilaka, to pesaka, balongoki na yandi ya kieleka? Inki mutindu beto lenda baka yo?

Ntendula ya Yoane 15:13—“Kuzola ya Kuluta Nene ya Muntu Lenda Vanda na Yo na Ntima Yo Yai”

Inki mutindu balongoki ya Yezu lenda landa mbandu ya zola yina yandi monisaka?

Ntendula ya Yoane 16:33—“Mono Me Nunga Nsi-Ntoto”

Inki mutindu bangogo ya Yezu ke ndimisa balongoki na yandi nde bo lenda pesa Nzambi kiese?

Ntendula ya Bisalu 1:8—“Beno Ta Baka Ngolo”

Inki ngolo Yezu silaka balongoki na yandi, mpi ngolo yina sadisaka bo na kusala inki?

Ntendula ya Baroma 5:8—“Kristo Fwaka Sambu na Beto Ntangu Beto Vandaka Kaka Bantu ya Masumu”

Sambu bantu ke vandaka ti kikalulu ya kuyindula mpi kusala mambu na mutindu yina ke wakana ve ti bansiku ya Nzambi, inki mutindu beto lenda vanda ti kinduku ya mbote ti Nzambi sesepi yai mpi mvula na mvula na bilumbu ke kwisa?

Ntendula ya Baroma 6:23—“[Salere] ya Masumu Kele Lufwa; Kansi Makabu Yina ya Nzambi Ke Pesaka Beto na Luzolo na Yandi, Yo Kele Moyo ya Mvula na Mvula”

Muntu mosi ve ya masumu lenda guluka na ngolo na yandi mosi, kansi beto lenda ndima dikabu ya luzingu ya mvula na mvula yina Nzambi ke pesaka. Inki mutindu?

Ntendula ya Baroma 10:13—‘Kubinga Zina ya Mfumu’

Nzambi ke pesa bantu yonso dibaku ya kuguluka mpi ya kubaka luzingu ya mvula na mvula, kukonda kutadila insi na bo, mpusu na bo ya nitu, ata kana bo kele bamvwama to bansukami.

Ntendula ya Baroma 15:13—“Nzambi Yina Ke Pesaka Kivuvu Kupesa Beno Kiese Mingi mpi Ngemba Mingi”

Inki mutindu kiese mpi ngemba ya mingi kele na kuwakana ti kivuvu mpi mpeve santu?

Ntendula ya 2 Bakorinto 12:9—“Kuzola ya Nene ya Mono Ke Zolaka Nge Kele Mambu Yonso ya Nge Ke na Yo Mfunu”

Inki mutindu ntumwa Polo bakaka mambote mingi na ntima ya mbote ya nene ya Nzambi? Inki mutindu beto lenda bakila yo mpi mambote?

Ntendula ya Baefezo 3:20—“[Nzambi] Ke na Kiyeka ya Kusala Mambu Mingi Yina Me Luta Mambu Yina ya Beto Ke Lombaka ti ya Beto Ke Banzaka”

Na nki mitindu Nzambi ke pesaka mvutu na bisambu mpi ke lungisaka mambu yina mambu ya ke sambilaka yandi ke vingilaka?

Ntendula ya Bafilipi 4:6, 7—“Beno Kudiyangisa Ve Sambu na Konso Kima Yina”

Inki mitindu ya bisambu muntu ya ke sambilaka Nzambi lenda sala yina lenda sadisa na kulembika basusi na yandi mpi na kubaka ngemba ya kati?

Ntendula ya Bafilipi 4:13—“Mono Me Lunga Kusala Mambu Yonso na Ngolo Yina ya Kristo Ke Pesaka Mono”

Inki Polo zolaka kutuba ntangu yandi sonikaka nde yandi ta baka ngolo “sambu na mambu yonso”?

Ntendula ya Bakolosai 3:23—“Konso Kisalu ya Beno Ke Sala, Beno Fweti Sala Yo na Ntima Mosi ya Mbote”

Inki mutindu mpila Mukristu ke tadilaka kisalu ke vandaka na bupusi na kinduku na yandi ti Nzambi?

Ntendula ya Timoteo 1:7—“Mpeve Yina ya Nzambi Pesaka Beto Ke Katulaka Kikesa na Beto Ve”

Inki mutindu Nzambi lenda sadisa muntu na kununga boma mpi na kusala mambu ya mbote na kikesa yonso?

Ntendula ya 1 Piere 5:6, 7—‘Beno Kudikulumusa, Beno Pesa Yandi Mabanza na Beno Yina Yonso Ke Yangisa Beno’

‘Kulosila’ Nzambi basusi na beto ke tendula nki, mpi nki mutindu yo lenda lembika beto?

Ntendula ya Kusonga 21:1—“Zulu ya Mpa ti Ntoto ya Mpa”

Inki mambu Biblia ke tuba yina ke sadisa beto na kuzaba ntendula ya verse yai?

Ntendula ya Kusonga 21:4—“Yandi Ta Kusula Mansanga Yonso”

Verse yai kele ti lusilu mosi ya kitoko mingi sambu na bilumbu ke kwisa.