Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 69

Tata na Bo Kele Nani: Abrahami to Diabulu?

Tata na Bo Kele Nani: Abrahami to Diabulu?

YOANE 8:37-59

  • BAYUDA KE TUBA NDE ABRAHAMI KELE TATA NA BO

  • YEZU ZINGAKA NA NTWALA YA ABRAHAMI

Yezu kele kaka na Yeruzalemi na Nkinsi ya Banzo-Ntenta (to Nkinsi ya Bisasa), yandi ke landa kulonga malongi ya mfunu ya me tala kieleka. Bayuda yina kele pana me songa yandi nde: “Beto kele bana ya Abrahami mpi beto me vandaka ntete ve bampika ya muntu mosi.” Yezu me zabisa bo nde: “Mono me zaba nde beno kele bana ya Abrahami. Kansi beno ke sosa kufwa mono, sambu ndinga na mono ke yela ve na kati na beno. Mono ke tuba mambu yina mono monaka ntangu mono vandaka ti Tata na mono, kansi beno, beno ke sala mambu yina beno me waka na tata na beno.”—Yoane 8:33, 37, 38.

Dibanza ya Yezu kele pwelele: Tata na yandi me swaswana ti tata na bo. Sambu Bayuda me bakisa ve mambu yina Yezu ke zola kutuba, bo me vutukila mambu yina bo tubaka nde: “Tata na beto kele Abrahami.” (Yoane 8:39; Yezaya 41:8) Sambu bo me butuka na dikanda ya Abrahami, bo kele bana na yandi. Yo yina, bo ke yindula nde bo kele ti lukwikilu ya mutindu mosi ti Abrahami, nduku ya Nzambi.

Kansi, Yezu me pesa bo mvutu yai ya me pesa bo mpasi: “Kana beno vandaka bana ya Abrahami, beno zolaka kusala mambu yina Abrahami salaka.” Ya kieleka, mwana ke landaka mbandu ya tata na yandi. Yezu me songa bo diaka nde: “Kansi ntangu yai beno ke sosa kufwa mono, muntu yina me zabisa beno kieleka yina mono waka na Nzambi. Abrahami salaka ve mambu yai.” Ebuna, Yezu me tuba diambu yai ya me yangisa mabanza na bo: “Beno ke sala mambu yina tata na beno ke salaka.”—Yoane 8:39-41.

Bayuda ke bakisa kaka ve muntu yina Yezu ke tubila. Bo ke tuba nde bo kele kibeni bana ya Abrahami: “Beto kele ve bana ya pite; beto kele ti Tata mosi, Nzambi.” Kansi, keti Nzambi kele kibeni tata na bo? Yezu me songa bo nde: “Kana Nzambi vandaka Tata na beno, beno zolaka kuzola mono, sambu mono katukaka na Nzambi mpi mono kele awa. Mono kwisaka ve na luzolo na mono mosi, kansi yandi muntu tindaka mono.” Yezu me yula bo ngiufula mpi yandi mosi me pesa mvutu: “Sambu na nki beno ke bakisa ve mambu yina mono ke tuba? Sambu beno lenda wa ve ndinga na mono.”—Yoane 8:41-43.

Yezu me sala yonso sambu na kumonisa bo mambu yina ta kumina bo mutindu bo ke buya yandi. Ntangu yai, yandi me zabisa bo pwelele nde: “Beno me katukaka na tata na beno Diabulu, mpi beno ke zola kulungisa banzala ya tata na beno.” Tata na bo kele muntu ya nki mutindu? Yezu me monisa yandi pwelele, yandi me tuba nde: “Yandi vandaka muntu ya ke fwaka bantu ntangu yandi yantikaka, mpi yandi kangamaka ve ngolo na kieleka.” Yezu me zabisa bo diaka nde: “Muntu yina me katuka na Nzambi ke waka mambu yina Nzambi ke tubaka. Yo yina beno, beno ke wa ve, sambu beno me katuka ve na Nzambi.”—Yoane 8:44, 47.

Mambu yina Yezu me tuba me pesa Bayuda makasi, yo yina bo me songa yandi nde: “Keti beto ke tuba ve mbote nde, ‘Nge kele muntu ya Samaria mpi nge kele ti demo’?” Mutindu Bayuda me binga Yezu “muntu ya Samaria” ke zola kumonisa nde bo ke vweza yandi. Kansi, Yezu me tula ve dikebi na mafingu yina; yandi me songa bo nde: “Mono kele ve ti demo, kansi mono ke pesa Tata na mono lukumu, mpi beno ke pesa mono ve lukumu.” Sambu na kumonisa nde diambu yina kele mfunu mingi, Yezu me pesa lusilu yai: “Kana muntu ke zitisa ndinga na mono, yandi ta mona ve lufwa ata fioti.” Yandi ke zola ve kutuba nde bantumwa na yandi mpi bantu ya nkaka yina ke landa yandi ta fwa ve. Kansi, yandi ke zola kutuba nde bo ta mona ve lufwa ya kimakulu, to “lufwa ya zole,” disongidila lufwa yina kele ve ti kivuvu ya lufutumuku.—Yoane 8:48-51; Kusonga 21:8.

Kansi, Bayuda me bakisa ve mambu yina Yezu me tuba, yo yina bo me zabisa yandi nde: “Ntangu yai beto me zaba nde nge kele ti demo. Abrahami me fwaka, bambikudi mpi me fwaka, kansi nge ke tuba nde, ‘Kana muntu ke zitisa ndinga na mono, yandi ta meka ve lufwa ata fioti.’ Nge me luta ve tata na beto Abrahami, yina me fwaka, mpidina ve? . . . Nge ke yindula nde nge kele nani?”—Yoane 8:52, 53.

Yo kele pwelele nde Yezu ke zola kutuba nde yandi kele Mesia. Kansi na kisika ya kupesa mbala mosi mvutu na ngiufula yina bo me yula yandi kana yandi kele nani, Yezu me tuba nde: “Kana mono ke kudipesa nkembo, nkembo na mono kele mpamba. Tata na mono  muntu ke pesaka mono nkembo, muntu yina beno ke tuba nde yandi kele Nzambi na beno. Beno me zaba yandi ve, kansi mono me zaba yandi. Mpi kana mono tubaka nde mono me zaba yandi ve, mono zolaka kuvanda muntu ya luvunu bonso beno.”—Yoane 8:54, 55.

Ntangu yai, Yezu me tubila diaka nkaka na bo yina vandaka muntu ya kwikama; yandi me tuba nde: “Tata na beno Abrahami vandaka na kiese mingi na kivuvu ya kumona kilumbu na mono; yandi monaka yo mpi waka kiese.” Sambu Abrahami kwikilaka na lusilu ya Nzambi, yandi vandaka kuvingila ti kiese kukwisa ya Mesia. Bayuda yai ya kukonda lukwikilu me zabisa Yezu nde: “Nge me lungisa ntete ve bamvula 50, kansi nge me monaka Abrahami?” Yezu me songa bo nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, na ntwala nde Abrahami kubutuka, mono vandaka.” Yandi ke tubila ntangu yina yandi vandaka kuzinga na zulu bonso wanzio na ntwala ya kukwisa na ntoto.—Yoane 8:56-58.

Bayuda me wa makasi ya mingi mutindu Yezu me tuba nde yandi zingaka na ntwala ya Abrahami, bo me lokuta matadi sambu na kuta yandi. Kansi, Yezu me tina.