Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 80

Ngungudi ya Mbote mpi Mapangu ya Mameme

Ngungudi ya Mbote mpi Mapangu ya Mameme

YOANE 10:1-21

  • YEZU ME TUBILA NGUNGUDI YA MBOTE MPI MAPANGU YA MAMEME

Yezu ke landa kulonga na Yudea. Ntangu yai, yandi me tubila diambu yina bawi na yandi lenda bakisa mbote-mbote—mameme mpi mapangu ya mameme. Kansi, mambu yina yandi ke tuba kele ya kifwani. Bayuda lenda yibuka bangogo yai ya Davidi: “Yehowa kele Ngungudi na mono. Mono ta konda kima ve. Yandi ke bikaka mono mono lala na banseke yina me fuluka ti matiti.” (Nkunga 23:1, 2) Na nkunga ya nkaka, Davidi zabisaka bantu ya Izraele nde: “Bika beto fukama na ntwala ya Yehowa muntu yina salaka beto. Sambu yandi kele Nzambi na beto, mpi beto kele bantu ya nseke na yandi.” (Nkunga 95:6, 7) Na nsi ya Nsiku, bantu ya Izraele vandaka bonso kibuka ya mameme.

Sambu bantu ya Izraele butukaka na nsi ya Nsiku ya kuwakana ya Moize, bo vandaka bonso “mameme” yina vandaka na kati ya “lupangu ya mameme.” Nsiku vandaka bonso lupangu sambu yo vandaka kutanina bo na mambu ya mbi ya bantu yina vandaka ve na nsi ya ngidika yai. Kansi, bantu ya nkaka ya Izraele vandaka kuniokula mameme ya Nzambi. Yezu me tuba nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, muntu yina ke kotaka na lupangu ya mameme na kielo na yo ve, kansi ke mataka na nzila ya nkaka, yandi kele muyibi mpi muntu ya ke botulaka bima. Kansi muntu yina ke kotaka na kielo kele ngungudi ya mameme.”—Yoane 10:1, 2.

Ziku, bantu yina ke yindula nde yandi ke tubila bantu yina vandaka kudibinga ba Mesia to Kristu. Bo kele bonso miyibi mpi bantu yina ke botulaka bima. Bantu fwete landa ve bantu yina ya luvunu. Kansi, bo fwete landa “ngungudi ya mameme,” yina Yezu me tuba sambu na yandi nde:

“Muntu ya ke kengilaka kielo ke kangudilaka yandi, mpi mameme ke waka ndinga na yandi. Yandi ke bingaka mameme na yandi na zina mpi yandi ke nataka bo na nganda. Kana yandi me basisa mameme na yandi yonso, yandi ke kwendaka na ntwala na bo, mpi mameme ke landaka yandi, sambu bo me zaba ndinga na yandi. Bo ta landa ve munzenza ata fioti kansi bo ta tina yandi, sambu bo me zaba ve ndinga ya banzenza.”—Yoane 10:3-5.

Yoane Mbotiki, yina vandaka bonso muntu ya ke kengilaka kielo, monisaka nde mameme yai ya kifwani ya kele na nsi ya Nsiku fwete landa Yezu. Mameme ya nkaka, na Galilea mpi awa na Yudea, me zaba ndinga ya Yezu. Na wapi yandi ‘ta nata bo’? Inki balusakumunu bo ta baka mutindu bo ke landa yandi? Bantu ya nkaka yina me wa mbandu yina Yezu me pesa lenda yituka sambu ‘bo ke bakisa ve mambu yina yandi ke tubila bo.’—Yoane 10:6.

Yezu me tuba nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, mono kele kielo ya mameme. Bantu yonso yina me kwisaka na kisika na mono kele miyibi mpi bantu ya ke botulaka bima; kansi mameme me wilaka bo ve. Mono kele kielo; konso muntu yina ke kotila na mono, yandi ta guluka; yandi ta kota, yandi ta basika, mpi yandi ta mona kisika yina matiti kele.”—Yoane 10:7-9.

Yo kele pwelele nde Yezu ke zola kutubila diambu mosi ya mpa. Bantu yina ke widikila yandi me zaba nde yandi kele ve kielo yina ke nata na kuwakana ya Nsiku yina ke vandaka banda bamvula mingi. Yo yina, yo fwete vanda nde yandi ke tuba nde mameme yina yandi ‘ke nata’ ta kota na lupangu ya nkaka ya mameme. Inki balusakumunu bo ta baka?

Yezu me tendula mambu ya nkaka yina ke tadila mukumba na yandi; yandi me tuba nde: “Mono kwisaka sambu bo baka luzingu mpi bo baka yo mingi kibeni. Mono kele ngungudi ya mbote; ngungudi ya mbote ke pesaka luzingu na yandi sambu na mameme.” (Yoane 10:10, 11) Yezu pesaka balongoki na yandi kikesa nde: “Kuwa boma ve, kimvuka ya fioti, sambu Tata na beno me ndimaka na kupesa beno Kimfumu.” (Luka 12:32) Ya kieleka, bantu yina ke sala “kimvuka ya fioti” kele bayina Yezu ta nata na lupangu ya mpa ya mameme “sambu bo baka luzingu mpi bo baka yo mingi kibeni.” Kuvanda na kati ya kibuka yai kele kibeni lusakumunu.

Kansi, Yezu me suka ve pana. Yandi me tuba nde: “Mono kele ti mameme ya nkaka, yina kele ve ya lupangu yai; bo mpi, mono fwete kotisa bo na lupangu, mpi bo ta wa ndinga na mono, ebuna bo ta  kuma kimvuka mosi, ngungudi mosi.” (Yoane 10:16) ‘Mameme yai ya nkaka’ kele “ve ya lupangu yai.” Kansi, bo kele ya lupangu ya nkaka yina me swaswana ti ya “kimvuka ya fioti” yina ta baka Kimfumu. Mapangu yai zole to bibuka yai ya mameme kele ti bivuvu ya kuswaswana. Bo yonso ta baka balusakumunu ya mukumba ya Yezu. Yandi me tuba nde: “Yo yina Tata ke zolaka mono, sambu mono ke pesa luzingu na mono, sambu mono baka yo diaka.”—Yoane 10:17.

Bantu mingi na kati ya kimvuka ya bantu me tuba nde: “Yandi kele ti demo mpi yandi kele muntu ya kilawu.” Kansi, bantu ya nkaka me monisa nde bo ke widikila na dikebi yonso mpi bo ke zola kulanda Ngungudi ya Mbote. Bo me tuba nde: “Muntu yina kele ti demo ke tubaka ve mambu yai. Keti demo lenda kangula meso ya bifwa-meso?” (Yoane 10:20, 21) Ntembe kele ve nde, bo ke tubila muntu yina butukaka kifwa-meso yina Yezu belulaka.