Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 51

Bo Me Fwa Muntu na Nkinsi ya Kilumbu ya Kubutuka

Bo Me Fwa Muntu na Nkinsi ya Kilumbu ya Kubutuka

MATAYO 14:1-12 MARKO 6:14-29 LUKA 9:7-9

  • ERODE ME TINDA MUNTU NA KUZENGA NTU YA YOANE MBOTIKI

Bantumwa ya Yezu ke sala kisalu ya kusamuna na Galilea, kansi muntu yina songaka bo Yezu kele ve na kimpwanza. Yoane Mbotiki kele kaka na boloko kiteso ya bamvula zole me luta.

Yoane tubaka pwelele nde ntotila Erode Antipasi salaka mbi mutindu yandi kwelaka Erodiade, nkento ya mpangi na yandi Filipo. Erode fwaka makwela ti nkento na yandi ya ntete sambu na kukwela Erodiade. Na kutadila Nsiku ya Moize, yina Erode vandaka kutuba nde yandi ke zitisaka, yandi salaka bizumba mutindu yandi kwelaka Erodiade mpi nsiku pesaka ve nswa na makwela ya mutindu yai. Yoane tubaka nde Erode salaka mbi, yo yina yandi tulaka Yoane na boloko; ziku Erodiade muntu siamisaka Erode na kusala mpidina.

Erode ke zaba ve nki yandi fwete sala sambu na Yoane, sambu bantu vandaka “kubaka Yoane bonso mbikudi.” (Matayo 14:5) Kansi, Erodiade ke kudiyangisa ve mutindu yina. Yandi me “kangilaka [Yoane] kimbeni,” mpi nkutu yandi ke sosaka nde bo fwa yandi. (Marko 6:19) Nsuka-nsuka, yandi me zwa dibaku yina.

Ntangu fioti na ntwala ya Paki ya mvu 32 ya ntangu na beto, Erode me sadisa nkinsi ya nene ya kilumbu na yandi ya kubutuka. Bantu na yandi yonso ya nene, bamfumu ya basoda, mpi bantu ya nene ya Galilea kele na nkinsi yango. Ntangu nkinsi ke salama, bo me lomba Salome na kukina sambu na banzenza; yandi kele mwana ya Erodiade ya nkento yina yandi butaka ti Filipo, bakala na yandi ya ntete. Bantu yonso me sepela na makinu na yandi.

Sambu Erode me sepela ngolo na makinu ya mwana ya nkento na yandi, yandi me zabisa Salome nde: “Lomba mono konso kima yina nge me zola, mpi mono ta pesa nge yo.” Nkutu, yandi me dia ndefi nde: “Konso kima ya nge ta lomba mono, mono ta pesa nge yo, tii na kati-kati ya kimfumu na mono.” Na ntwala ya kupesa mvutu, Salome me kwenda na mama na yandi mpi me yula yandi nde: “Nki mono fwete lomba?”—Marko 6:22-24.

Yai kele dibaku yina Erodiade vandaka kusosa. Yandi me pesa Salome mvutu nswalu nde: “Ntu ya Yoane Mbotiki.” Mbala mosi, Salome me vutuka na Erode mpi me zabisa yandi nde: “Mono ke zola nde nge pesa mono kaka sesepi yai ntu ya Yoane Mbotiki na dilonga.”—Marko 6:24, 25.

Yo me pesa Erode mpasi mingi na ntima, kansi banzenza na yandi waka ndefi yina yandi diaka na ntwala ya Salome. Yo ta pesa yandi nsoni kana yandi lungisa yo ve, ata kusala mpidina ta lomba nde bo fwa muntu yina me sala ve mbi. Yo yina, Erode me tinda na boloko soda mosi yina vandaka kukengila yandi mpi me pesa yandi nsiku ya kufwa Yoane. Ntangu fioti na nima, soda yina me vutuka ti ntu ya Yoane na zulu ya dilonga. Yandi me pesa yo na Salome, ebuna Salome me nata yo na mama na yandi.

Ntangu balongoki ya Yoane me wa mambu yina me salama, bo me kwenda na boloko, me baka nitu ya Yoane mpi bo me zika yo. Na nima, bo me zabisa Yezu diambu yango.

Ebuna, ntangu Erode me wa nde Yezu ke belula bantu mpi ke basisa bademo, yandi me wa boma. Yandi ke kudiyula kana muntu yina ke sala mambu yai, disongidila Yezu, kele kibeni Yoane Mbotiki mpi ntangu yai yandi “me telama na bafwa.” (Luka 9:7) Yo yina, Erode Antipasi ke zola kibeni kumona Yezu. Yo kele ve sambu na kuwa mambu yina Yezu ke longa. Kansi, yandi ke zola kumona Yezu sambu na kuzikisa kana mambu yina yandi ke yindula kele ya kieleka to ve.