Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 61

Yezu Me Belula Mwana-Bakala Mosi Yina Vandaka ti Demo

Yezu Me Belula Mwana-Bakala Mosi Yina Vandaka ti Demo

MATAYO 17:14-20 MARKO 9:14-29 LUKA 9:37-43

  • YO LOMBAKA LUKWIKILU YA NGOLO SAMBU NA KUBELULA MWANA-BAKALA YINA VANDAKA TI DEMO

Ntangu Yezu, Piere, Yakobo mpi Yoane me kulumuka na ngumba, bo me kutana ti kimvuka mosi ya nene ya bantu. Diambu mosi ke kwendila ve. Bansekudi me ziunga balongoki mpi ke tulana ntembe ti bo. Bantu me yituka ntangu bo me mona Yezu, mpi bo me kwenda ntinu kupesa yandi mbote. Yezu me yula nde: “Sambu na nki beno ke tula ntembe ti bo?”—Marko 9:16.

Bakala mosi na kati ya kimvuka ya bantu me fukama na ntwala ya Yezu mpi me songa yandi nde: “Longi, mono me natila nge mwana na mono ya bakala sambu yandi kele ti mpeve mosi yina me kumisaka yandi baba. Konso kisika yina yo ke simbaka yandi, yo ke losaka yandi na ntoto; mafulu-fulu ke basikaka yandi na munoko, yandi ke kwetisaka meno, mpi ngolo na yandi ke manaka. Mono lombaka balongoki na nge na kubasisa yo, kansi bo kukaka ve kusala yo.”—Marko 9:17, 18.

Yo ke monana nde, bansekudi ke seka balongoki sambu bo me kuka ve kubelula mwana yai ya bakala, mbala ya nkaka bo ke vweza bikesa yina balongoki ke sala. Na kisika ya kupesa mvutu na tata yina kele na mawa, Yezu me tubila kimvuka yina ya bantu nde: “O ndonga ya bantu ya kukonda lukwikilu mpi ya kubeba, tii nki ntangu mono fwete vanda ti beno? Tii nki ntangu mono fwete kanga ntima sambu na beno?” Ntembe kele ve nde, Yezu me tuba mambu yai sambu na bansekudi yina vandaka kuseka balongoki na yandi ntangu yandi vandaka ve. Yandi me baluka na tata yina kele na mawa mpi me songa yandi nde: “Natila mono yandi awa.”—Matayo 17:17.

Ntangu mwana yai ya bakala me kuma pene-pene ya Yezu, demo yina ke yangisaka yandi me bwisa yandi na ntoto mpi me nikisa yandi ngolo. Yandi ke landa kubaluka-baluka na ntoto mpi mafulu-fulu ke basika yandi na munoko. Yezu me yula tata na yandi nde: “Banda nki ntangu diambu yai ke kuminaka yandi?” Yandi me tuba nde: “Katuka bumwana, mpi mbala mingi yo ke bwisaka yandi na  tiya mpi na masa sambu na kufwa yandi.” Yandi me bondila Yezu nde: “Kana nge lenda sala kima, wila beto mawa mpi sadisa beto.”—Marko 9:21, 22.

Tata yai kele na mawa sambu ata balongoki ya Yezu me kuka ve kusadisa yandi. Kansi, Yezu me pesa yandi kikesa nde: “Bangogo yai, ‘Kana nge lenda’! Ya kieleka, mambu yonso lenda salama sambu na muntu yina kele ti lukwikilu.” Na mbala mosi, tata yina me tuba na ndinga ya ngolo nde: “Mono kele ti lukwikilu! Sadisa mono kisika mono me konda lukwikilu!”—Marko 9:23, 24.

Yezu me mona kimvuka yina ya bantu ke kwisa ntinu kisika yandi kele. Yandi me nganina demo yina na meso ya bantu yonso nde: “Nge mpeve yina ke kumisaka muntu baba mpi kifwa-makutu, mono ke songa nge nde, basika na yandi mpi kukota diaka ve na yandi ata fioti!” Ntangu demo yina ke basika, yo me boka mpi me nikisa mwana-bakala yina ngolo mbala mingi. Na nima, mwana-bakala yina me lala na ntoto, yandi ke nikana ve. Ntangu bantu me mona mambu yai, bo me tuba nde: “Yandi me fwa!” (Marko 9:25, 26) Kansi ntangu Yezu me simba mwana-bakala yina na diboko, yandi me telama mpi me ‘beluka kaka na ngunga yina.’ (Matayo 17:18) Ntembe kele ve nde, bantu me yituka mambu yina Yezu me sala.

Na luyantiku, ntangu Yezu tindaka balongoki na kukwenda kusamuna, bo kukaka kubasisa bademo. Yo yina ntangu yai, bo me kuma na nzo mosi mpi bo me yula yandi na kingenga nde: “Sambu na nki beto kukaka ve kubasisa yo?” Yezu me songa bo nde sambu bo kondaka lukwikilu. Yandi me tuba nde: “Mpeve ya mutindu yai lenda basika kaka na nzila ya kisambu.” (Marko 9:28, 29) Sambu na kubasisa demo yina ya ngolo, yo lombaka nde bo vanda ti lukwikilu ya ngolo mpi bo samba sambu na kulomba lusadisu ya ngolo ya Nzambi.

Na nsuka, Yezu me tuba nde: “Ya kieleka mono ke tubila beno nde kana beno kele ti lukwikilu ata ya fioti bonso nkeni ya mutarde, beno ta tuba na ngumba yai nde, ‘Katuka awa, kwenda kuna,’ mpi yo ta kwenda, ebuna yo ta vanda ve ti kima mosi yina beno ta kuka ve kusala.” (Matayo 17:20) Lukwikilu kele ti ngolo mingi kibeni.

Bampasi yina ke kangaka beto nzila ya kukwenda na ntwala na kisalu ya Yehowa lenda monana bonso bangumba yina beto lenda kuka ve kumata mpi kukatula. Kansi, kana beto yedisa lukwikilu, beto lenda nunga bampasi yina me fwanana ti bangumba.