Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 67

“Ata Mbala Mosi Ve Muntu Me Tubaka Mutindu Yai”

“Ata Mbala Mosi Ve Muntu Me Tubaka Mutindu Yai”

YOANE 7:32-52

  • BO ME TINDA BAPOLISI SAMBU BO KANGA YEZU

  • NIKODEMO ME TUBA SAMBU NA YEZU

Yezu kele kaka na Yeruzalemi sambu na Nkinsi ya Banzo-Ntenta (to, Nkinsi ya Bisasa). Yandi me wa kiese sambu ‘bantu mingi na kati ya kimvuka ya bantu me kwikila na yandi.’ Kansi, bantwadisi ya mabundu me wa ve kiese. Bo me tinda bapolisi na bo sambu na kukanga yandi. (Yoane 7:31, 32) Kansi, Yezu me bumbana ve.

Yezu ke landa kulonga na Yeruzalemi na meso ya bantu yonso mpi yandi me tuba nde: “Mono ta vanda ti beno sambu na mwa ntangu fioti diaka na ntwala nde mono kwenda na Muntu yina tindaka mono. Beno ta sosa mono, kansi beno ta mona mono ve, mpi beno lenda kwisa ve kisika yina mono kele.” (Yoane 7:33, 34) Bayuda ke bakisa ve, yo yina bo ke tuba bo na bo nde: “Muntu yai ke zola kukwenda na wapi, sambu beto mona yandi ve? Keti yandi ke zola kukwenda na Bayuda yina me panzanaka na kati ya Bagreki mpi kulonga Bagreki? Yandi ke zola kutuba nki ntangu yandi ke tuba nde, ‘Beno ta sosa mono, kansi beno ta mona mono ve, mpi beno lenda kwisa ve kisika yina mono kele’?” (Yoane 7:35, 36) Kansi, Yezu ke tubila lufwa na yandi mpi lufutumuku na yandi sambu na kukwenda na zulu, mpi bambeni na yandi lenda landa yandi ve kuna.

Nkinsi me kuma na kilumbu na yo ya nsambwadi. Konso suka ya kilumbu ya nkinsi, nganga-nzambi vandaka kulosa masa yina bo vandaka kubaka na kiziba ya Siloami, sambu yo kulumuka na nsi ya mesa-kimenga ya tempelo. Ziku, Yezu me yibusa bantu mambu yai, yo yina yandi me tuba na ndinga ya ngolo nde: “Kana muntu kele na nzala ya masa, yandi kwisa na mono mpi yandi nwa. Muntu yina ke kwikila na mono, mutindu masonama ya santu tubaka: ‘Na kati na yandi banzadi ya masa ya luzingu ta basika.’”—Yoane 7:37, 38.

Yezu ke tubila mambu yina ta salama ntangu Nzambi ta tula balongoki na yandi mafuta na nzila ya mpeve santu mpi bo ta kwenda kuzinga na zulu. Yo salamaka na nima ya lufwa ya Yezu. Banda na  kilumbu ya Pantekoti ya mvula yina landaka, ba-nto ya masa ya ke pesaka luzingu kulumukaka ntangu balongoki yina bo me tulaka mafuta vandaka kulonga bantu kieleka.

Mambu yina Yezu me longa me pusa bantu ya nkaka na kutuba nde: “Muntu yai kele kibeni Mbikudi.” Yo kele pwelele nde, bo ke tubila mbikudi yina masonuku tubilaka na ntwala nde yandi ta luta Moize na nene. Bantu ya nkaka diaka me tuba nde: “Muntu yai kele Kristu.” Kansi bankaka nde: “Kristu fwete katuka ve na Galilea, mpidina ve? Keti masonama ya santu ke tuba ve nde Kristu ta katuka na bana ya Davidi mpi na Betelemi bwala yina Davidi vandaka kuzinga?”—Yoane 7:40-42.

Kimvuka ya bantu me kabwana. Bankaka ke zola nde bo kanga Yezu, kansi ata muntu mosi ve ke kuka kukanga yandi. Ntangu bapolisi me vutuka na bantwadisi ya mabundu maboko mpamba, bamfumu ya banganga-nzambi ti Bafarize me yula bo nde: “Sambu na nki beno me kwisa kunata yandi ve?” Bapolisi me tuba nde: “Ata mbala mosi ve muntu me tubaka mutindu yai.” Bantwadisi ya mabundu me wa makasi mpi me tubila bapolisi ti kuvweza yonso nde: “Keti yandi me kusa beno mpi? Na kati ya bamfumu mpi ya Bafarize, ata muntu mosi ve me kwikila na yandi, mpidina ve? Kansi kimvuka ya bantu yai ya me zaba ve Nsiku kele bantu ya bo me singaka.”—Yoane 7:45-49.

Ebuna, Nikodemo yina kele Mufarize mpi muntu ya Sanedreni me baka kikesa ya kutuba sambu na Yezu. Bamvula kiteso ya zole ti ndambu me luta, Nikodemo kwendaka kutala Yezu na mpimpa mpi kwikilaka na yandi. Ntangu yai, yandi me tuba nde: “Nsiku na beto ke sambisaka ve muntu kana yo me wa yandi ntete ve mpi me zaba ve nki yandi me sala, mpidina ve?” Inki mvutu bo me pesa yandi? “Nge mpi kele ve muntu ya Galilea, mpidina ve? Sosa ebuna nge ta mona nde ata mbikudi mosi ve fwete basika na Galilea.”—Yoane 7:51, 52.

Masonuku ke tuba ve pwelele nde mbikudi mosi ta basika na Galilea. Kansi, Ndinga ya Nzambi tubilaka mambu yina lendaka kumonisa nde Kristu ta basika kuna, yo tubaka na ntwala nde “nsemo ya mingi” ta monana na “Galilea ya makanda.” (Yezaya 9:1, 2; Matayo 4:13-17) Diaka, mutindu Masonuku tubaka yo na ntwala, Yezu butukaka na Betelemi mpi yandi kele mwana ya Davidi. Ata Bafarize me zaba mambu yai, ntembe kele ve nde bo bantu ke panza bangindu mingi ya mbi yina bantu kele na yo sambu na Yezu.