Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 79

Lufwa Ke Vingila Bayuda Yina Me Buya Kubalula Ntima

Lufwa Ke Vingila Bayuda Yina Me Buya Kubalula Ntima

LUKA 13:1-21

  • YEZU ME BASISA DILONGI NA BAMPASI ZOLE YINA BWILAKA BANTU

  • YEZU ME BELULA NKENTO MOSI YINA VANDAKA YA KUFUMBAMA NA KISABATU

Yezu me sadila mabaku mingi sambu na kusiamisa bantu na kutula dikebi na bangwisana na bo ti Nzambi. Dibaku ya nkaka me monana ntangu yandi me manisa kusolula ti bantu yina vandaka na nganda ya nzo ya Mufarize mosi.

Bantu ya nkaka na kati ya bantu yina me tubila diambu mosi ya mpasi yina salamaka. Bo me tubila ‘bantu ya Galilea yina Ponse Pilate, Guvernere ya Roma, fwaka ntangu bo vandaka kupesa bimenga.’ (Luka 13:1) Bantu yai ke zola kutuba nki?

Mbala ya nkaka, bantu ya Galilea yina bo ke tubila kele bayina Pilate fwaka ntangu Bayuda mingi telaminaka yandi sambu yandi vandaka kubaka mbongo na kisika yina bo ke bumbaka bimvwama ya tempelo, sambu yandi sala nzila mosi ya kukotisila masa na Yeruzalemi. Ziku sambu na kubaka mbongo yina, Pilate wakanaka ti bantu yina vandaka ti kiyeka na tempelo. Mbala ya nkaka, kimvuka ya bantu yina me tubila diambu yai ya mpasi ke yindula nde bantu yina ya Galilea fwaka sambu bo vandaka kusala mambu ya mbi. Kansi, Yezu me ndima ve dibanza na bo.

Yandi me yula bo nde: “Keti beno ke yindula nde bantu yina ya Galilea vandaka bansumuki ya nene kuluta bantu yonso ya nkaka ya Galilea sambu mambu yina bwilaka bo?” Yandi mosi me pesa mvutu nde, ve. Yandi me sadila mbandu ya diambu yina ya mpasi sambu na kukebisa Bayuda nde: “Kana beno balula ve ntima, beno yonso mpi ta fwa.” (Luka 13:2, 3) Na nima, Yezu me tubila diambu ya nkaka ya mpasi; ziku yo me katuka kusalama mpi yo kele na kuwakana ti nzila yina ya kukotisila masa ya bo salaka. Yandi me yula bo nde:

“Bantu 18 yina fwaka ntangu nzo-zulu ya Siloami bwilaka bo—keti beno ke yindula nde bo vandaka na mbi mingi kuluta bantu yonso ya nkaka yina ke zingaka na Yeruzalemi?” (Luka 13:4) Kimvuka yina ya bantu ke yindula nde bantu yai fwaka sambu na mambi na bo mosi. Na mbala yai mpi, Yezu me ndima ve dibanza na bo. Yandi me zaba nde “ntangu mpi mambu ya kukonda kukana” ke bwilaka bantu mpi ntembe kele ve nde yo kele mpi mutindu yina sambu na diambu yai ya mpasi. (Longi 9:11) Kansi, bantu fwete baka dilongi na diambu yina. Yezu me tuba nde: “Kana beno balula ve ntima, beno yonso ta fwa mutindu bo fwaka.” (Luka 13:5) Ebuna, sambu na nki yandi me pesa dilongi yina ntangu yai?

Yandi ke zola kutubila ntangu yina yandi me lutisa dezia na kisalu na yandi ya kusamuna. Sambu na kutendula diambu yango, yandi me pesa mbandu yai: “Muntu mosi vandaka ti nti ya bafige yina yandi kunaka na kilanga na yandi ya vinu, mpi yandi kwisaka kusosa mbuma na nti yina kansi yandi monaka ve ata mosi. Yandi tubilaka muntu yina ke salaka na bilanga ya vinu nde, ‘Bamvula tatu me lunga tuka mono ke kwisaka kusosa mbuma na nti yai ya bafige kansi mono ke monaka ve ata mosi. Zenga yo! Sambu na nki yo fwete landa kubebisa ntoto?’ Yandi vutudilaka yandi nde, ‘Mfumu, bika yo diaka mvula yai tii kuna mono ta timuna na nziunga na yo mpi ta tula nsasa. Kana yo buta mbuma na bilumbu ke kwisa, yo kele mbote; kansi kana ve, zenga yo.’”—Luka 13:6-9.

Bamvula kuluta tatu, Yezu ke sala yonso sambu na kusadisa Bayuda na kukuma ti lukwikilu. Kansi, kaka Bayuda fioti me kuma balongoki mpi beto lenda tadila bo bonso bambuma ya bikesa na yandi. Yandi me kuma ntangu yai na mvula ya iya ya kisalu na yandi mpi yandi ke sala bikesa ya mingi diaka. Mutindu Yezu ke samuna mpi ke longa na kikesa yonso na Yudea ti na Perea kele bonso nde yandi ke timuna na nziunga ya nti ya bafige ya Bayuda mpi ke tula nsansa. Inki me salama na nima? Kaka Bayuda fioti me ndima. Kansi, dikanda ya mvimba me buya kubalula ntima mpi ntangu yai lufwa ke vingila bo.

 Ntangu fioti na nima, na kilumbu ya Kisabatu, Bayuda mingi me monisa diaka pwelele nde bo me buya kubalula ntima. Yezu ke longa na sinagoga. Yandi me mona nkento mosi yina me fumbamaka banda bamvula 18 sambu mpeve mosi ya mbi ke monisaka yandi mpasi. Yezu me wila yandi mawa, yo yina yandi me songa yandi nde: “Nkento, nge me beluka na maladi na nge.” (Luka 13:12) Yezu me tula maboko na zulu ya nkento yina, na mbala mosi nkento yango me telama ya kusungama mpi me yantika kupesa Nzambi nkembo.

Diambu yai me pesa ntwadisi ya sinagoga makasi mpi yandi me tuba nde: “Bilumbu ya kusala kisalu kele sambanu; yo yina beno kwisa na bilumbu yina sambu bo belula beno, kansi beno kwisa ve na kilumbu ya Kisabatu.” (Luka 13:14) Ntwadisi yai ke buya ve nde Yezu kele ti ngolo ya kubelula bantu, kansi yandi ke buyisa bantu na kukwisa na Kisabatu sambu Yezu kubelula bo. Sambu na kupesa yandi mvutu, Yezu me tubila dibanza mosi na pwelele yonso nde: “Bantu ya luvunu, keti na Kisabatu konso muntu na kati na beno ke kangulaka ve ngombe to mpunda na yandi na nzo na yo mpi ke nataka yo ve na nganda sambu na kupesa yo masa? Keti yo lombaka ve nde nkento yai, yina kele mwana ya Abrahami mpi yina Satana kangaka tuka bamvula 18, bo katula yandi na bansinga yina na kilumbu ya Kisabatu?”—Luka 13:15, 16.

Bambeni ya Yezu me wa nsoni kansi bimvuka ya bantu me wa kiese sambu na mambu ya nkembo yina yandi me sala. Yezu me vutukila bambandu zole ya ke tadila Kimfumu, yandi tubilaka bambandu yango ntangu yandi vandaka na maswa na Nzadi-Mungwa ya Galilea.—Matayo 13:31-33; Luka 13:18-21.