Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 42

Yezu Me Nganina Bafarize

Yezu Me Nganina Bafarize

MATAYO 12:33-50 MARKO 3:31-35 LUKA 8:19-21

  • YEZU ME TUBILA ‘KIDIMBU YA YONASI’

  • BALONGOKI YA YEZU ME LUTA BAMPANGI NA YANDI

Mutindu bansekudi ti Bafarize ke buya kundima nde Yezu ke basisa bademo na ngolo ya Nzambi, bo lenda vweza mpeve santu. Ntangu yai, bo ta vanda na lweka ya nani, ya Nzambi to ya Satana? Yezu me songa bo nde: “Beno sala nde nti kuvanda mbote mpi mbuma na yo mbote to beno sala nde nti kuvanda ya kupola mpi mbuma na yo ya kupola, sambu nti ke zabanaka na mbuma na yo.”—Matayo 12:33.

Yo kele kukonda mayele na kutuba nde mbuma ya mbote yina ke monana ntangu Yezu ke basisa bademo, ke tendula nde yandi ke sadila Satana. Mutindu Yezu monisaka yo pwelele na Disolo na yandi na Zulu ya Ngumba, kana mbuma kele mbote, nti mpi kele mbote, yo kele ve ya kupola. Ebuna, mbuma ya Bafarize, disongidila mambu ya luvunu yina bo ke fundila Yezu ke monisa nki? Yo ke monisa nde bo kele ya kupola. Yezu me zabisa bo nde: “Bana ya biwuta, nki mutindu beno lenda tuba mambu ya mbote na ntangu beno kele bantu ya mbi? Sambu munoko ke tubaka mambu yina me fuluka na ntima.”—Matayo 7:16, 17; 12:34.

Ya kieleka, mambu yina beto ke tubaka ke monisaka mambu yina kele na ntima na beto mpi bo ta sambisa beto na kutadila mambu yango. Yo yina, Yezu me tuba nde: “Mono ke tubila beno nde bo ta sambisa bantu na Kilumbu ya Kusambisa sambu na mambu yonso ya kukonda mfunu ya bo ke tubaka; sambu Nzambi ta ndima nge bonso muntu ya lunungu na mambu ya nge ke tubaka, mpi yandi ta bedisa nge na mambu ya nge ke tubaka.”—Matayo 12:36, 37.

Yezu ke sala bidimbu ya nkumbwa, kansi bansekudi ti Bafarize ke lomba yandi na kusala diaka bidimbu mingi; bo me zabisa yandi nde: “Longi, beto ke zola nde nge songa beto kidimbu mosi.” Yo vanda bantu yai monaka Yezu ke sala bimangu to ve, nzikisa mosi ya ngolo ke monana mpi ke ndimisa mambu yina yandi ke sala. Yo yina, yandi me zabisa bamfumu yina ya dibundu ya Bayuda nde: “Ndonga ya bantu ya mbi mpi ya kukonda kwikama ke landa kusosa kidimbu, kansi bo ta pesa yo ve ata kidimbu mosi katula kaka kidimbu ya mbikudi Yonasi.”—Matayo 12:38, 39.

Yezu me tendudila bo mambu yai ya yandi ke zola kutuba: “Sambu kaka mutindu Yonasi vandaka na divumu ya mbisi ya nene ya masa bilumbu tatu mpi bampimpa tatu, mutindu mosi Mwana ya muntu ta vanda na nsi ya ntoto bilumbu tatu mpi bampimpa tatu.” Mbisi mosi ya nene ya masa minaka Yonasi, kansi na nima yo lukaka yandi; yo vandaka bonso nde yandi me futumuka. Na mutindu yina, Yezu me tuba na ntwala nde yandi ta fwa mpi na kilumbu ya tatu yandi ta futumuka. Ntangu Yezu ta futumuka, bamfumu ya dibundu ya Bayuda ta ndima ve ‘kidimbu ya Yonasi,’ na mutindu bo ta buya kubalula ntima mpi kusoba bikalulu na bo. (Matayo 27:63-66; 28:12-15) “Bantu ya Ninive” me swaswana ti bamfumu ya dibundu ya Bayuda sambu bo balulaka ntima ntangu Yonasi longaka bo. Na mutindu yina, bantu ya Ninive ta bedisa ndonga yai ya bantu. Yezu me tuba mpi nde ntotila-nkento ya Sheba ta bedisa bo na mbandu na yandi. Yandi vandaka na  mpusa ya kuwa mayele ya Salomo mpi yo yitukisaka yandi. Kansi, Yezu me tuba nde: “Awa kele ti muntu yina me luta Salomo.”—Matayo 12:40-42.

Yezu me fwanisa ndonga yai ya bantu ya mbi ti muntu mosi yina mpeve mosi ya mbi me basika na kati na yandi. (Matayo 12:45) Sambu muntu yango me fulusa ve mambu ya mbote na kisika yina bikalaka mpamba, mpeve yina ya mbi me vutuka ti bampeve nsambwadi ya kuluta mbi, mpi bo me kotila muntu yina. Mutindu mosi, Nzambi tulaka bunkete na dikanda ya Izraele mpi yidikaka yo diaka kaka bonso muntu yina mpeve mosi ya mbi basikaka na kati na yandi. Kansi dikanda yai buyaka bambikudi ya Nzambi, mpi nkutu yo fwaka Yezu, muntu yina vandaka kibeni ti mpeve ya Nzambi. Yo monisaka nde dikanda yai kumaka mbi kuluta mutindu yo vandaka na luyantiku.

Ntangu Yezu ke tuba, mama na yandi ti bampangi na yandi me kwisa mpi bo me telama pene-pene ya bantu. Bantu ya nkaka yina kele na lweka ya Yezu me songa yandi nde: “Mama na nge ti bampangi na nge me telama na nganda, bo ke zola kumona nge.” Ebuna Yezu me monisa bangwisana ya ngolo yina yandi kele na yo ti balongoki na yandi. Yandi ke monaka bo bonso bampangi na yandi ya babakala, ya bankento mpi bamama na yandi. Yandi me songa diboko na ndambu yina balongoki na yandi kele mpi me tuba nde: “Mama na mono mpi bampangi na mono kele bantu yina ke waka ndinga ya Nzambi mpi ke sadilaka yo.” (Luka 8:20, 21) Mpidina yandi me monisa nde ata bangwisana na yandi ti bampangi na yandi kele mfunu, bangwisana na yandi ti balongoki na yandi kele mfunu mingi kuluta. Yo ke pesa beto kikesa kibeni na kuvanda na bangwisana ya ngolo mutindu yina ti bampangi na beto ya kimpeve, mingi-mingi ntangu bantu ya nkaka ke tudila beto ntembe to ke vweza beto mpi mambu yina beto ke sala.