Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 77

Yezu Me Pesa Ndongisila na Yina Me Tala Kimvwama

Yezu Me Pesa Ndongisila na Yina Me Tala Kimvwama

LUKA 12:1-34

  • MBANDU YA MVWAMA MOSI

  • YEZU ME PESA MBANDU YA BAKWANGA-KWANGA MPI YA BINTUNTU

  • “KIMVUKA YA FIOTI” TA BAKA KIMFUMU

Yezu ke dia na nzo ya Mufarize mosi mpi bantu mingi ke vingila yandi na nganda. Ntangu yandi vandaka na Galilea, bantu mingi mpi vandaka kukwisa na yandi. (Marko 1:33; 2:2; 3:9) Awa na Yudea, bantu mingi ke zola kumona yandi mpi kuwidikila yandi; bo me swaswana kibeni ti Bafarize yina ke dia ti yandi.

Mambu yina Yezu me tuba kele na ntendula ya mfunu sambu na balongoki na yandi, yandi me tuba nde: “Beno keba na levire ya Bafarize, yina kele luvunu.” Yezu pesaka bo dezia lukebisu yai, kansi mambu yina yandi me mona ntangu bo ke dia me sadisa yandi na kubakisa nde ndongisila yai kele kibeni mfunu. (Luka 12:1; Marko 8:15) Bafarize ke sosaka kumonisa nde bo kele bantu ya mbote na mambu ya me tala lusambu sambu na kubumba mbi na bo, kansi yo ke lomba nde Yezu kumonisa pwelele nde bo kele kigonsa. Yezu me tuba nde: “Kele ve ti kima yina bo me bumbaka mbote-mbote yina ta zabana ve mpi kele ve ti kima mosi ya kinsweki yina ta zabana ve.”—Luka 12:2.

Ziku, bantu mingi na kati ya kimvuka ya bantu yina ke widikila Yezu kele bantu ya Yudea mpi bo waka ve mambu yina yandi longaka na Galilea. Yo yina, yandi me vutukila bangindu ya mfunu yina yandi longaka dezia. Yandi me longisila bantu yonso yina ke widikila yandi nde: “Beno wa boma ve ya bantu yina ke fwaka nitu mpi na nima bo ke kukaka ve kusala kima ya nkaka.” (Luka 12:4) Mutindu yandi salaka yo na mbala me luta, Yezu me monisa nde balongoki na yandi fwete tula ntima nde Nzambi ta lungisa bampusa na bo. Diaka, bo fwete zaba Mwana ya muntu mpi bo fwete bakisa nde Nzambi ta sadisa bo.—Matayo 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Na ntangu yina, muntu mosi na kati ya kimvuka ya bantu me songa Yezu diambu yai ya ke yangisa yandi: “Longi, songa mpangi na mono na kukabisa kimvwama ti mono.” (Luka 12:13) Nsiku vandaka kutuba nde mwana ya ntete fwete baka bandambu zole ya difwa ya tata na yandi, mpidina mavwanga ta vanda ve. (Kulonga 21:17) Kansi, yo ke monana nde muntu yai ke zola kubaka bima mingi kuluta yina Nsiku ke pesa yandi nswa. Na mayele yonso, Yezu me buya kukota na mambu yina. Yandi me yula muntu yina nde: “Nani tulaka mono zuzi to muntu ya ke zengaka makambu na kati na beno zole?”—Luka 12:14.

Na nima, Yezu me pesa bantu yonso lukebisu yai: “Beno kangula meso mpi beno keba na mitindu yonso ya lukasi sambu ata ntangu muntu kele ti bima mingi, luzingu na yandi ke katukaka ve na bima yina yandi kele ti yo.” (Luka 12:15) Ata muntu kele ti kimvwama ya nki mutindu, keti yandi ta bika ve bima yina yonso kana yandi me fwa? Yezu me tubila diambu yai na mbandu yina yandi me pesa ya bantu lenda vila ve; mbandu yango ke monisa mpi mfunu ya kuvanda ti zina ya mbote na meso ya Nzambi:

“Ntoto ya mvwama mosi butaka mbote. Ebuna yandi yantikaka kuyindula na ntima na yandi nde, ‘Ntangu yai ya mono kele ve ti kisika ya kubumba bima ya mono me katula na bilanga, inki mono fwete sala?’ Yandi tubaka nde, ‘Mono ta sala mutindu yai: Mono ta bwisa banzo na mono ya kubumba bima mpi mono ta tunga banzo ya kuluta nene, ebuna mono ta tula bambuma na mono yonso ti bima na mono yonso kuna, mpi mono ta kuditubila nde: “Nge kele ti bima mingi ya mbote ya mono me bumba sambu na bamvula mingi; kudiyangisa ve, dia, nwa, wa kiese.”’ Kansi Nzambi tubilaka yandi nde, ‘Zoba, na mpimpa yai bo ke lomba nge luzingu na nge. Ebuna, nani ta baka bima yina nge me bumba?’ Yo kele mutindu mosi sambu na muntu yina me bumba kimvwama sambu na yandi mosi kansi yandi kele ve mvwama na meso ya Nzambi.”—Luka 12:16-21.

Balongoki ya Yezu mpi bantu ya nkaka yina ke widikila yandi lenda bwa na mutambu ya kusosa kimvwama. Kusosa kulungisa bampusa na bo ya luzingu lenda kanga bo nzila ya kusadila Yehowa. Yo yina, Yezu me vutukila ndongisila yai ya mbote yina  yandi pesaka mvula mosi ti ndambu me luta na Disolo na Zulu ya Ngumba:

“Beno bika kudiyangisa sambu na luzingu na beno nde beno ta dia inki to sambu na nitu na beno nde beno ta lwata inki. . . . Beno tala bakwanga-kwanga: Yo ke kunaka ve nkeni mpi yo ke katulaka ve bambuma; yo kele mpi ve ti kisika to nzo ya kubumba bima; kansi Nzambi ke pesaka yo madia. Keti beno kele ve mfunu mingi kibeni kuluta bandeke? . . . Beno tala mutindu bintuntu ke yelaka: Yo ke salaka ve mpi yo ke tungaka ve bilele; kansi mono ke tubila beno nde ata Salomo, na nkembo na yandi yonso, yandi lwataka ve bonso mosi na kati ya bintuntu yai. . . . Yo yina, beno bika kusosa bima ya beno ta dia mpi ya beno ta nwa, mpi beno bika kudiyangisa mingi . . . Tata na beno me zaba nde beno kele na mfunu na yo. . . . Beno landa kusosa Kimfumu na yandi, ebuna yandi ta yika beno bima yina.”—Luka 12:22-31; Matayo 6:25-33.

Banani ta sosa Kimfumu ya Nzambi? Yezu me monisa nde bantu fioti, disongidila “kimvuka ya fioti” ya bantu ya kwikama ta sosa Kimfumu. Na nima, yo kwisaka kuzabana nde ntalu na bo ta vanda 144 000. Inki Nzambi me bumbila bo? Yezu me pesa bo lusilu yai: “Tata na beno me ndimaka na kupesa beno Kimfumu.” Bo fwete tula ve ntima na bo na kusosa bimvwama ya nsi-ntoto, yina miyibi lenda yiba. Kansi, bo fwete tula ntima na bo na “kimvwama yina ke manaka ve na zulu,” mpi kuna bo ta yala ti Kristu.—Luka 12:32-34.