Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 86

Mwana Yina Vilaka Me Vutuka

Mwana Yina Vilaka Me Vutuka

LUKA 15:11-32

  • MBANDU YA MWANA YINA VILAKA

Ziku, Yezu kele kaka na Perea na esti ya Nzadi ya Yordani ntangu yandi me katuka kupesa mbandu ya dimeme yina vilaka mpi ya drakime ya kibende yina vilaka. Bambandu yonso zole ke longa beto nde, beto fwete wa kiese kana nsumuki mosi me balula ntima mpi me vutuka na Nzambi. Bafarize ti bansekudi vandaka kuvweza Yezu sambu yandi ke vukanaka ti bantu ya mutindu yai. Keti bo me baka dilongi na bambandu zole yina yandi me pesa? Keti bo me bakisa mutindu tata na beto ya zulu ke waka kana bansumuki me balula ntima? Ntangu yai, Yezu me pesa mbandu ya nkaka ya ke simba ntima mpi yo ke tubila diaka dilongi yai ya mfunu.

Mbandu yango ke tubila tata mosi ya kele ti bana zole, kansi yo ke tubila mingi mwana ya leke. Bafarize ti bansekudi mpi bantu ya nkaka yina ke widikila Yezu fwete baka kibeni dilongi na mambu yina yandi ke tuba sambu na mwana yai ya leke. Kansi, bo fwete tula mpi dikebi na mambu yina yandi ke tuba sambu na tata ti mwana na yandi ya mbuta, sambu bo lenda baka mpi dilongi na bikalulu yina tata yina ti mwana na yandi ya mbuta me monisa. Yo yina ntangu Yezu ke tubila mbandu yai, tula dikebi na mambu yina yandi ke tuba sambu na bantu yai tatu.

Yandi me tuba nde: “Muntu mosi vandaka ti bana zole ya babakala. Leke tubilaka tata na yandi nde, ‘Tata, pesa mono dikabu ya bima yina mono fwete baka.’ Ebuna yandi kabudilaka bo bima na yandi.” (Luka 15:11, 12) Simba nde, mwana yai ya leke ke lomba ve difwa sambu tata na bo me fwa. Tata kele ntete na luzingu. Kansi, yandi ke lomba dikabu na yandi ya bima ntangu yai sambu yandi ke zola kutambwisa luzingu na yandi mutindu yandi ke zola. Inki me salama na nima?

Yezu me tuba nde: “Bilumbu fioti na nima, leke vukisaka bima na yandi yonso mpi yandi kwendaka na insi mosi ya ntama ebuna kuna yandi bebisaka bima na yandi na luzingu ya mansoni.” (Luka 15:13) Na kisika ya kubikala na nzo kisika yina yandi vandaka na lutaninu mpi kulanda kuzinga ti tata na yandi yina vandaka kulungisa bampusa na bo, mwana yai me kwenda na insi ya nkaka. Kuna, yandi me manisa difwa na yandi yonso sambu na kulungisa banzala na yandi ya kuvukisa nitu. Na nima, yandi me kuma kumona mpasi mutindu Yezu me tuba:

 “Ntangu yandi manisaka bima yonso, nzala ya ngolo kotaka na insi yina ya mvimba, mpi yandi kumaka kumona mpasi. Yandi kwendaka nkutu kukangama ti muntu mosi ya insi yina, ebuna muntu yina tindaka yandi na bilanga na yandi sambu na kutala bangulu. Yandi vandaka kuzola kudia bima yina bangulu vandaka kudia, kansi muntu mosi ve vandaka kupesa yandi ata kima.”—Luka 15:14-16.

Nsiku ya Nzambi vandaka kutadila bangulu bonso bambisi ya mvindu, kansi mwana yai me baka kisalu ya kutala bangulu. Yandi waka nzala ya ngolo yo yina yandi sosaka kudia bima yina bambisi ke diaka, disongidila bima ya bangulu yina yandi vandaka kutala. Ntangu yandi kumaka na mpasi ya ngolo mpi kondaka kivuvu, “yandi kumaka diaka na mabanza ya mbote.” Inki yandi salaka? Yandi kuditubilaka nde: “Bantu mingi ya kisalu ya tata na mono kele ti mampa mingi, kansi mono ke fwa na nzala awa! Mono ta telama mpi ta kwenda na tata na mono mpi ta songa yandi nde: ‘Tata, mono salaka disumu na ntwala ya Nzambi mpi na ntwala na nge. Mono me fwana diaka ve na kuvanda mwana na nge. Baka mono bonso mosi na kati ya bantu na nge ya kisalu.’” Yo yina, yandi telamaka mpi kwendaka na tata na yandi.—Luka 15:17-20.

Tata na yandi ta sala nki? Keti yandi ta wa makasi mpi ta nganina mwana na yandi sambu na buzoba yina yandi mosi salaka mutindu yandi katukaka na nzo? Keti yandi ta buya kuyamba mwana na yandi? Kana yo vandaka nge, inki nge zolaka kusala? Inki nge zolaka kusala kana yo vandaka mwana na nge ya bakala to ya nkento?

 MWANA YINA VILAKA ME MONANA

Yezu me tubila mutindu tata yina me wa mpi mambu yina yandi me sala; yandi me tuba nde: “Ntangu [mwana yina] vandaka kaka mwa ntama, tata na yandi monaka yandi mpi waka mawa, ebuna yandi bakaka ntinu mpi yambaka yandi mpi pesaka yandi beze na mawete yonso.” (Luka 15:20) Ata tata yina waka nde mwana na yandi vandaka ti luzingu ya mansoni, yandi me ndima kuyamba yandi. Na nzila ya mbandu yai, keti bamfumu ya Bayuda yina ke tubaka nde bo me zaba Yehowa mpi ke sambilaka yandi, me bakisa mutindu tata na beto ya zulu ke waka kana bansumuki me balula ntima? Keti bo me bakisa mpi nde Yezu ke yambaka mpi bansumuki yina ke balulaka ntima?

Ntembe kele ve nde ntangu tata yai me mona mawa yina kele na ilungi ya mwana na yandi, yandi me bakisa nde mwana na yandi me balula ntima. Ata mpidina, zola yina tata me monisa mutindu yandi me kwenda kuyamba yandi me pusa mwana na kufunguna masumu na yandi. Yezu me tuba nde: “Ebuna mwana tubilaka yandi nde, ‘Tata, mono salaka disumu na ntwala ya Nzambi mpi na ntwala na nge. Mono me fwana diaka ve na kuvanda mwana na nge.’”—Luka 15:21.

Tata me zabisa bampika na yandi nde: “Beno nata nswalu mvwela mosi ya kuluta kitoko, ebuna beno lwatisa yandi; beno lwatisa yandi mpi lupeto na musapi mpi basandale na makulu. Diaka, beno nata mwana-ngombe ya mafuta, beno fwa yo, beto dia mpi beto sala nkinsi, sambu mwana na mono yai fwaka kansi yandi me vutuka na luzingu; yandi vilaka mpi yandi me monana.” Ebuna, bo yantikaka “kuyangalala.”—Luka 15:22-24.

Na ntangu yina, mwana na yandi ya mbuta kele na bilanga. Yezu me tuba sambu na yandi nde: “Mwana na yandi ya mbuta vandaka na bilanga, mpi ntangu yandi vutukaka mpi kumaka pene-pene ya nzo, yandi waka makelele ya miziki mpi ya makinu. Yandi bingaka nsadi mosi mpi yulaka yandi inki mambu vandaka kusalama. Yandi tubilaka yandi nde, ‘Mpangi na nge me kwisa, mpi tata na nge me fwa mwana-ngombe ya mafuta sambu yandi me mona yandi me vutuka ti mavimpi ya mbote.’ Kansi yandi waka makasi mpi buyaka kukota. Ebuna tata na yandi basikaka mpi  yantikaka kubondila yandi. Yandi tubilaka tata na yandi nde, ‘Tala! Mono me sadilaka nge bamvula yai mingi bonso mpika mpi ata mbala mosi ve mono me fwaka bansiku na nge, ata mpidina nge me pesaka mono ve ata mbala mosi mwana-nkombo sambu mono wa kiese ti banduku na mono. Kansi ntangu mwana na nge yai yina bebisaka bima na nge ti bankento ya ndumba me kwisa, nge me fwila yandi mwana-ngombe ya mafuta.’”—Luka 15:25-30.

Banani kele bonso mwana yai ya mbuta, bayina ke vweza Yezu sambu yandi ke wilaka bantu ya kukonda mfunu ti bansumuki mawa mpi ke tudilaka bo dikebi? Bansekudi ti Bafarize. Bo ke vwezaka Yezu sambu yandi ke vukanaka ti bansumuki yo yina yandi me pesa mbandu yai. Konso muntu yina ke vwezaka Nzambi sambu yandi ke monisilaka bansumuki mawa fwete baka dilongi na mbandu yai.

Sambu na kusukisa mbandu na yandi, Yezu me tubila mutindu tata me bondila mwana na yandi ya mbuta nde: “Mwana na mono, nge ke vandaka ntangu yonso ti mono, mpi bima na mono yonso kele ya nge. Kansi yo lombaka kaka nde beto sala nkinsi mpi beto yangalala, sambu mpangi na nge fwaka kansi yandi me vutuka na luzingu; yandi vilaka mpi yandi me monana.”—Luka 15:31, 32.

Yezu me tubila ve mambu yina mwana yina ya mbuta me sala na nima. Kansi, na nima ya lufwa ya Yezu mpi ya lufutumuku na yandi, “kimvuka mosi ya nene ya banganga-nzambi yantikaka kulemfuka na lukwikilu.” (Bisalu 6:7) Na kati na bo, beto lenda tanga bantu ya nkaka yina waka mbandu yai ya ke simba ntima yina Yezu pesaka ya mwana yina vilaka. Ya kieleka, bo kumaka diaka na mabanza ya mbote, bo balulaka ntima mpi bo vutukaka na Nzambi.

Banda kilumbu yina, balongoki ya Yezu fwete sadila malongi ya mfunu yina Yezu me pesa na mbandu yai ya mbote. Dilongi ya ntete kele nde, na kisika ya kukwenda kuyungana na “insi mosi ya ntama” sambu na kulungisa banzala na beto, yo ta vanda mbote kibeni nde beto bikala na lutaninu yina bansadi ya Nzambi ke vandaka ti yo na nsi ya lutwadisu ya tata na beto ya zola yina ke lungisaka bampusa na beto.

Dilongi ya zole kele nde, kana beto me yambula nzila ya Nzambi, beto fwete kudikulumusa mpi kuvutuka na tata na beto ya zulu sambu yandi ndima beto diaka.

Dilongi ya nkaka ke monana na mutindu tata ti mwana na yandi ya mbuta salaka mambu ya kuswaswana; mwana ya mbuta waka makasi mpi buyaka kuyamba leke na yandi, kansi tata yambaka leke yina mpi lolulaka yandi. Ya kieleka, bansadi ya Nzambi fwete vanda ya kuyilama sambu na kulolula mpi kuyamba muntu yina yambulaka nzo kansi ntangu yai yandi me balula ntima mpi me vutuka na ‘nzo ya tata.’ Beto yangalala sambu mpangi na beto ‘fwaka kansi yandi me vutuka na luzingu, yandi vilaka kansi yandi me monana.’