Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 96

Yezu Me Pesa Mvutu na Toko Mosi ya Kele Mfumu mpi Mvwama

Yezu Me Pesa Mvutu na Toko Mosi ya Kele Mfumu mpi Mvwama

MATAYO 19:16-30 MARKO 10:17-31 LUKA 18:18-30

  • MVWAMA MOSI ME YULA NGIUFULA YA ME TALA LUZINGU YA MVULA NA MVULA

Yezu kele kaka na nzietelo na Perea sambu na kukwenda na Yeruzalemi. Toko mosi ya mvwama me kwisa ntinu mpi me fukama na makulu ya Yezu. Yandi kele “mfumu,” ziku yandi kele ntwadisi ya nene na sinagoga to muntu mosi na kati ya bantu ya Sanedreni. Yandi me yula Yezu nde: “Longi ya Mbote, inki mono fwete sala sambu na kubaka luzingu ya mvula na mvula?”—Luka 8:41; 18:18; 24:20.

Yezu me yula yandi nde: “Sambu na nki nge ke binga mono mbote? Ata muntu mosi ve kele mbote, katula kaka Nzambi.” Ziku toko yai me sadila ngogo “mbote” bonso titre, mutindu barabi ke sadilaka yo. Ata Yezu ke longaka mbote, yandi ke zola kumonisa muntu yai nde titre “Mbote” me fwana kaka na Nzambi.

Yezu me longisila yandi nde: “Kansi, kana nge ke zola kubaka luzingu, landa na kuzitisa bansiku.” Ebuna, toko yango me yula Yezu nde: “Inki bansiku?” Yezu me tanga bansiku tanu na kati ya Bansiku Kumi—kufwa ve muntu, kusala ve bizumba, kuyiba ve, kuta ve kimbangi ya luvunu, mpi kumisa tata na nge ti mama na nge. Na nima, Yezu me tubila nsiku yai ya kuluta mfunu: “Nge fwete zola nkweno na nge bonso nge mosi.”—Matayo 19:17-19.

Toko yango me songa Yezu nde: “Mono ke zitisaka bansiku yina yonso; inki mono fwete sala diaka?” (Matayo 19:20) Ziku, toko yai ke yindula nde yandi me konda kima mosi ya mbote to nde yandi fwete sala diambu mosi ya nene sambu yandi baka luzingu ya mvula na mvula. Yezu me bakisa nde toko yai ke yula ngiufula yina na masonga yonso, yo yina yandi ‘me zola yandi.’ (Marko 10:21) Kansi, toko yango kele ti diambu mosi yina ke kanga yandi nzila.

Toko yai me kangamaka ngolo na bima na yandi ya kinsuni, yo yina Yezu me songa yandi nde: “Kima mosi ke konda nge: Kwenda, teka bima na nge mpi pesa mbongo na bansukami, ebuna nge ta vanda ti kimvwama na zulu; na nima kwisa kulanda mono.” Ya kieleka, toko yai lenda kabula mbongo na yandi na bansukami yina ta vutudila yandi ve mpi na nima yandi lenda kuma longoki ya Yezu. Kansi ziku Yezu me wa mawa mpi me tala mutindu toko yango me telema mpi me  kwenda na mawa yonso. Sambu toko yai me kangamaka ngolo ti bimvwama na yandi, “bima mingi” yina yandi kele ti yo, yo me kanga yandi meso yo yina yandi ke mona ve kimvwama ya kieleka. (Marko 10:21, 22) Yezu me tuba nde: “Yo ta vanda mpasi kibeni sambu bantu yina kele na mbongo kukota na Kimfumu ya Nzambi!”—Luka 18:24.

Mambu yina me yitukisa balongoki. Bo me yituka diaka ntangu yandi me tuba nde: “Ya kieleka, yo kele pete kibeni sambu shamo kukota na munoko ya sindani kansi yo kele mpasi mingi sambu mvwama kukota na Kimfumu ya Nzambi.” Yo yina, bo me yula yandi nde: “Ebuna nani lenda guluka?” Keti kuguluka kele mpasi kibeni na mpila nde bantu ta guluka ve ata fioti? Yezu me tala bo mpi me tuba nde: “Mambu yina bantu lenda sala ve, Nzambi lenda sala yo.”—Luka 18:25-27.

Piere me monisa nde yandi ti bantumwa ya nkaka me sala nsola yina me swaswana ti ya mvwama yina; yandi me tuba nde: “Tala, beto me bikisa bima yonso mpi beto me landa nge; ebuna beto ta baka inki?” Yezu me monisa mambote yina bo ta baka mutindu bo me sala nsola yina ya mbote; yandi me tuba nde: “Ntangu bima yonso ta kuma ya mpa, ntangu Mwana ya muntu ta vanda na zulu ya kiti na yandi ya kimfumu ya nkembo, beno bantu yina me landaka mono, beno mpi ta vanda na zulu ya bakiti 12 ya kimfumu, beno ta sambisa makanda 12 ya Izraele.”—Matayo 19:27, 28.

Yo kele pwelele nde, Yezu ke zola kutubila bilumbu ke kwisa ntangu bima yonso ta kuma ya mpa mutindu yo vandaka na kilanga ya Edeni. Piere ti balongoki ya nkaka ta baka balusakumunu ntangu bo ti Yezu ta yala ntoto yina ta kuma paladisu, lusakumunu yina me luta bibansa yonso ya bo lenda sala.

Kansi, bo ta baka kaka ve balusakumunu na bilumbu ke kwisa. Banda ntangu yai, balongoki na yandi ke baka dezia balusakumunu ya nkaka. Yezu me tuba nde: “Ata muntu mosi ve me bikisaka nzo to nkento to bampangi to bibuti to bana sambu na Kimfumu ya Nzambi, yina ta baka ve bima mbala mingi kuluta na nsungi yai ya ntangu mpi na ngidika ya bima yina ke kwisa, luzingu ya mvula na mvula.”—Luka 18:29, 30.

Ya kieleka, bisika yonso yina balongoki na yandi ke kwenda, bo lenda sala kimpangi ti bansadi ya nkaka ya Nzambi mpi kuvanda na bangwisana ya ngolo mpi ya mfunu mingi kuluta yina ke vandaka na kati ya bantu ya dibuta. Diambu ya mawa kele nde, yo ke monana nde toko yina kele mfumu mpi mvwama ta baka ve lusakumunu yai mpi mambote ya kukwenda kuyala na zulu na Kimfumu ya Nzambi.

Yezu me tuba diaka nde: “Kansi bantu mingi yina kele bantu ya ntete ta vanda bantu ya nsuka mpi bantu ya nsuka ta vanda bantu ya ntete.” (Matayo 19:30) Yandi ke zola kutuba nki?

Toko yina kele mfumu mpi mvwama kele na kati ya “bantu ya ntete” sambu yandi kele mosi na kati ya bamfumu ya Bayuda. Sambu yandi vandaka kuzitisa bansiku ya Nzambi, yandi salaka dezia mambu mingi mpi yo lombaka nde yandi sala diaka mambu mingi. Ata mpidina, yandi me tula bimvwama mpi bima na yandi na ntwala ya mambu yonso ya luzingu na yandi. Kansi, bantu ya kukonda mfunu me bakisa nde malongi ya Yezu kele kieleka mpi nzila ya ke nata na luzingu. Na bangogo ya nkaka, bo vandaka “bantu ya nsuka” kansi ntangu yai bo me kuma “bantu ya ntete.” Bo kele ti kivuvu ya kuvanda na bakiti ya kimfumu ti Yezu na zulu mpi ya kuyala ntoto yina ta kuma paladisu.