Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 98

Bantumwa Ke Sosa Bisika ya Lukumu

Bantumwa Ke Sosa Bisika ya Lukumu

MATAYO 20:17-28 MARKO 10:32-45 LUKA 18:31-34

  • YEZU ME TUBILA DIAKA LUFWA NA YANDI

  • YANDI ME SADISA BANTUMWA SAMBU BO KE SOSA BISIKA YA LUKUMU

Ntangu Yezu ti balongoki na yandi me manisa nzietelo na bo na sudi ya Perea sambu na kukwenda na Yeruzalemi, bo me sabuka Nzadi ya Yordani pene-pene ya Yeriko. Bantu ya nkaka mpi ke kwenda ti bo sambu na Paki ya mvu 33 ya ntangu na beto.

Yezu ke tambula na ntwala ya balongoki sambu yandi kele ti lukanu ya kukuma na mbanza na ntangu ya mbote sambu na Nkinsi ya Paki. Kansi balongoki ke wa boma. Ntangu Lazare fwaka mpi Yezu zolaka kukatuka na Perea sambu na kukwenda na Yudea, Toma songaka balongoki ya nkaka nde: “Beto mpi beto kwenda, sambu beto fwa ti yandi.” (Yoane 11:16, 47-53) Yo yina, yo kele kibeni kigonsa na kukwenda na Yeruzalemi mpi yo me fwana nde balongoki kuwa boma.

Sambu na kuyidika mabanza na bo sambu na mambu yina ta kumina yandi, Yezu me nata bantumwa na lweka mpi me songa bo nde: “Beto ke tombuka na Yeruzalemi, mpi bo ta pesa Mwana ya muntu na maboko ya bamfumu ya banganga-nzambi mpi ya bansekudi. Bo ta zengila yandi nkanu ya lufwa, mpi bo ta pesa yandi na bantu ya makanda sambu bo seka yandi, bo bula yandi fimbu, mpi bo fwa yandi na zulu ya nti; ebuna na kilumbu ya tatu, yandi ta futumuka.”—Matayo 20:18, 19.

Yai kele mbala ya tatu yina Yezu ke zabisa balongoki na yandi nde yandi ta fwa mpi ta futumuka. (Matayo 16:21; 17:22, 23) Kansi na mbala yai, yandi me songa bo nde bo ta fwa yandi na zulu ya nti. Balongoki ke widikila yandi kansi bo ke bakisa ve ntendula ya mambu yina yandi ke tuba. Mbala ya nkaka, bo ke yindula nde Nzambi ta vutula kimfumu ya Izraele na ntoto sambu bo ke zola kuvanda na nkembo mpi na lukumu na Kimfumu ya Kristu awa na ntoto.

Ziku Salome, mama ya ntumwa Yakobo mpi Yoane, kele na kati ya bantu yina ke sala nzietelo. Ntembe kele ve nde Yezu me pesaka bantumwa yai zole zina ya ke tendula “Bana ya Makelele ya Nzasi” sambu bo vandaka kuwa makasi ya  ngolo. (Marko 3:17; Luka 9:54) Banda ntangu mosi buna, bantumwa yai zole vandaka na mpusa ya bisika ya lukumu na Kimfumu ya Kristu. Mama na bo me zaba diambu yina. Ntangu yai, yandi me kwisa kusolula ti Yezu sambu na bana na yandi; yandi me fukama na ntwala ya Yezu sambu na kulomba yandi kima mosi. Yezu me yula yandi nde: “Inki nge ke zola?” Yandi me tuba nde: “Pesa nsiku nde bana na mono yai zole kuvanda, mosi na diboko na nge ya kitata mpi ya nkaka na diboko na nge ya kimama, na Kimfumu na nge.”—Matayo 20:20,  21.

Ya kieleka, diambu yai ya yandi me lomba me katuka na Yakobo ti Yoane. Ntangu Yezu me manisa kutubila mutindu bo ta pesa yandi nsoni mpi ta vweza yandi, yandi me songa bo nde: “Beno me zaba ve mambu yina beno ke lomba. Keti beno lenda nwa dikopa yina mono ke zola kunwa?” Bo me tuba nde: “Ee, beto lenda.” (Matayo 20:22) Yo ke monana nde, bo ke bakisa kibeni ve ntendula ya mambu yina yandi ke songa bo.

Kansi, Yezu me zabisa bo nde: “Ya kieleka beno ta nwa dikopa na mono, kansi sambu na kuvanda na diboko na mono ya kitata mpi ya kimama, mono ve muntu ke pesaka yo, kansi yo kele sambu na bantu yina Tata na mono me yidikilaka yo.”—Matayo 20:23.

Ntangu bantumwa ya nkaka kumi me wa mambu yina Yakobo mpi Yoane me lomba, bo me wa makasi. Keti Yakobo ti Yoane pesaka mpi mabanza na bo ntangu bantumwa vandaka kutulana ntembe na mbala ya me luta sambu na kuzaba nani na kati bo kele muntu ya kuluta nene? (Luka 9:46-48) Yo vanda mpidina to ve, kima yina bantumwa yai zole me lomba me monisa nde bantumwa 12 me sadila ve ndongisila yina Yezu me katuka kupesa bo na yina me tala kuditwadisa bonso muntu ya fioti. Bo kele kaka ti mpusa ya bisika ya lukumu.

Yezu me baka lukanu ya kumanisa ntembe yai mpi bampasi yina yo lenda basisa. Yandi me binga bantumwa 12 mpi me longisila bo na zola yonso nde: “Beno me zaba nde bantu yina ke monanaka nde bo ke yalaka makanda ke yalaka bo na kingolo-ngolo mpi bantu na bo ya nene ke songaka nde bo kele ti kiyeka na zulu na bo. Yo fwete vanda ve mutindu yina na kati na beno; kansi konso muntu yina ke zola kukuma muntu ya nene na kati na beno fwete vanda nsadi na beno, mpi konso muntu yina ke zola kuvanda muntu ya ntete na kati na beno fwete vanda mpika ya bantu yonso.”—Marko 10:42-44.

Yezu me songa bo mbandu yina bo fwete landa, disongidila mbandu na yandi. Yandi me tuba nde: “Mwana ya muntu kwisaka ve sambu bantu kusadila yandi, kansi sambu na kusadila mpi kupesa luzingu na yandi bonso nkudulu sambu na bantu mingi.” (Matayo 20:28) Na nsungi ya bamvula kiteso ya tatu, Yezu ke sadila bantu ya nkaka. Mpi yandi ta sala yo tii kuna yandi ta fwa sambu na bantu yonso. Balongoki fwete vanda ti mabanza ya kiteso mosi ti ya Kristu, disongidila nde bo fwete vanda ti mpusa ya kusadila bankaka na kisika nde bankaka kusadila bo mpi bo fwete vanda bantu ya fioti na kisika ya kusosa kisika ya lukumu.