Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 63

Yezu Me Pesa Ndongisila na Yina Me Tala Kubudisa Sakuba mpi Disumu

Yezu Me Pesa Ndongisila na Yina Me Tala Kubudisa Sakuba mpi Disumu

MATAYO 18:6-20 MARKO 9:38-50 LUKA 9:49, 50

  • NDONGISILA YA ME TALA KUBUDISA SAKUBA

  • KANA MPANGI ME SALA DISUMU

Yezu me katuka kumonisa kikalulu yina balongoki na yandi fwete vanda ti yo. Bo fwete kudimona bonso bana, disongidila nde bo fwete kudikulumusa mpi bo fwete sosa ve kiyeka to lukumu. Balongoki fwete ‘yamba bana ya fioti sambu na zina ya Yezu, mpidina bo ta yamba yandi mpi.’—Matayo 18:5.

Ntama mingi ve, bantumwa vandaka kutulana ntembe sambu na kuzaba nani kele muntu ya kuluta nene na kati na bo, yo yina bo lenda mona nde Yezu me sungika bo na diambu yina yandi me tuba. Ntangu yai, ntumwa Yoane me tubila kima ya nkaka yina me katuka kusalama; yandi me tuba nde: “Beto monaka muntu mosi ke basisa bademo na zina na nge, mpi beto sosaka kukanga yandi nzila sambu yandi ke landa nge ve ti beto.”—Luka 9:49.

Keti Yoane ke mona nde bantumwa mpamba bantu kele ti nswa ya kubelula bantu to ya kubasisa bademo? Kana yo kele mpidina, inki mutindu Muyuda yai ke kuka kubasisa bampeve ya mbi? Ziku Yoane ke yindula nde muntu yina fwete sala ve bidimbu ya nkumbwa sambu yandi ke landaka ve Yezu ti bantumwa na yandi.

Yoane me yituka ntangu Yezu me songa yandi nde: “Beno sosa ve kukanga yandi nzila, sambu kele ve ti muntu yina ta sala kidimbu ya nkumbwa na zina na mono mpi na nima yandi kuka kutuba diambu ya mbi sambu na mono. Sambu muntu yina kele ve mbeni na beto kele sambu na beto. Mpi muntu yina ke pesa beno dikopa ya masa ya kunwa sambu beno kele bantu ya Kristu, mono ke tubila beno ya kieleka nde, yandi ta vidisa ve ata fioti matabisi na yandi.”—Marko 9:39-41.

Na ntangu yai, yo kele ve mfunu nde muntu yina kulanda Kristu sambu na kumonisa nde yandi kele longoki na yandi. Bo fwete sala ntete dibundu ya Bukristu. Yo yina, mutindu muntu yai ke landa ve Yezu ke tendula ve nde yandi kele mbeni na yandi to nde yandi ke pesa maboko na dibundu ya luvunu. Yo kele pwelele nde muntu yina ke kwikilaka na zina ya Yezu, mpi mambu yina Yezu me tuba ke monisa nde yandi ta vidisa ve matabisi na yandi.

Nkutu, yo ta vanda mbi kuluta kana bantumwa kubudisa muntu yai sakuba na mambu yina bo ke tuba mpi ke sala. Yezu me tuba nde: “Konso muntu yina ke sala nde muntu mosi na kati ya bantu yai ya kukonda mfunu ya ke kwikilaka kubula sakuba, yo ta vanda mbote kana bo kangisa yandi ditadi ya nene na nkingu mpi bo losa yandi na nzadi-mungwa.” (Marko 9:42) Na nima, Yezu me tuba nde balongoki na yandi fwete katula konso kima yina ata yo kele mfunu bonso diboko, dikulu, to disu kana yo ke budisa bo sakuba. Yo kele mbote na kukonda kima yina bo ke zolaka mpi kukota na Kimfumu ya Nzambi na kisika ya kulanda kuvanda ti yo mpi kukwenda na Gehena (Muwanda ya Inomi). Ntembe kele ve nde, bantumwa monaka muwanda yina ya kele pene-pene ya Yeruzalemi, kisika yina bantu vandaka kuyoka bima ya mvindu yo yina bo lenda bakisa nde yo ke tendula lufwa ya kimakulu.

Yezu me kebisa bo mpi nde: “Beno keba! Beno vweza ve muntu mosi na kati ya bantu yai ya kukonda mfunu, sambu mono ke tubila beno nde bawanzio na bo na zulu ke talaka ntangu yonso luse ya Tata na mono.” Inki mutindu tata na yandi ke monaka nde “bantu yai ya kukonda mfunu” kele kibeni  mfunu sambu na yandi? Yezu me pesa mbandu ya muntu mosi yina kele ti mameme 100 kansi dimeme mosi me vila. Yandi me yambula mameme 99 sambu na kukwenda kusosa dimeme yina, mpi ntangu yandi me mona yo, yandi me wa kiese mingi sambu na yo kuluta sambu na mameme 99. Yezu me tuba diaka nde: “Sambu na Tata na mono yina kele na zulu, yo kele ve diambu ya mbote nde ata muntu mosi na kati ya bantu yai ya kukonda mfunu kufwa.”—Matayo 18:10, 14.

Ziku, Yezu me yibuka ntembe yina bantumwa na yandi vandaka kutulana sambu na kuzaba nani kele muntu ya kuluta nene, yo yina yandi me songa bo nde: “Beno vanda ti mungwa na kati na beno, mpi beno vanda na ngemba na kati na beno.” (Marko 9:50) Mungwa ke kumisaka madia ntomo mingi. Mungwa ya kifwani ke salaka nde muntu kundima kukonda mpasi mambu yina muntu ya nkaka ke tuba, mpidina yo lenda sadisa bo na kutanina ngemba kansi kutulana ntembe ke bebisaka ngemba.—Bakolosai 4:6.

Bantangu ya nkaka, mambu ya mpasi ta basika mpi Yezu me monisa mutindu ya kuyidika yo. Yandi me tuba nde: “Kana mpangi na nge me sala disumu, kwenda mpi songa yandi kifu na yandi, kaka nge ti yandi. Kana yandi wila nge, nge me vutula mpangi na nge na nzila ya mbote.” Ebuna kana yandi wila nge ve? Yezu me pesa ndongisila nde: “Baka muntu mosi to bantu zole, sambu mambu yonso lenda ndimama kana bambangi zole to tatu me ta kimbangi.” Kana yandi wila bo ve, bo fwete tuba na “dibundu,” disongidila na bankuluntu sambu na kuzenga makambu. Ebuna kana nsumuki yina ke wa kaka ve? “Bika nde yandi vanda sambu na nge bonso muntu ya makanda mpi bonso kalaki ya mpaku,” disongidila bantu yina Bayuda vandaka ve kuvukana ti bo.—Matayo 18:15-17.

Bankengi ya dibundu fwete landa Ndinga ya Nzambi. Kana bo me mona nde nsumuki mosi kele na kifu mpi yo ke lomba nde yandi baka ndola, lukanu na bo ta vanda yina Yehowa mpi Yezu “me kangaka dezia na zulu.” Kansi kana bo me mona nde yandi me sala kima ve, lukanu na bo ta vanda yina Yehowa mpi Yezu me “kangulaka dezia na zulu.” Bansiku yai ta vanda kibeni mfunu kana dibundu ya Bukristu me salama. Sambu na balukanu ya mfunu ya mutindu yai, Yezu me tuba nde: “Kisika bantu zole to tatu me vukana na zina na mono, mono kele pana na kati na bo.”—Matayo 18:18-20.