Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 68

Mwana ya Nzambi Kele “Nsemo ya Nsi-Ntoto”

Mwana ya Nzambi Kele “Nsemo ya Nsi-Ntoto”

YOANE 8:12-36

  • YEZU KE TENDULA KANA MWANA KELE NANI

  • INKI MUTINDU BAYUDA KELE BAMPIKA?

Beto kele na kilumbu ya nsuka ya Nkinsi ya Banzo-Ntenta, disongidila kilumbu ya nsambwadi mpi Yezu ke longa na kitini mosi ya tempelo; bo ke bingaka yo “kisika ya bo ke bumbaka bima ya ntalu.” (Yoane 8:20; Luka 21:1) Ziku, kitini yango kele na Kibansala ya Bankento, kisika yina bantu ke tulaka makabu.

Na mpimpa ntangu nkinsi ke salamaka, kisika yai ya tempelo ke vandaka ti nsemo mingi. Yo kele ti bima iya ya nene ya kutudila minda, mpi konso kima ya kutudila minda kele ti malonga iya ya nene ya kufuluka ti mafuta. Minda yango ke pesaka nsemo ya ngolo kibeni sambu yo ke semaka tii na kitamina ya nda mpenza. Mambu yina Yezu me tuba lenda yibusa bawi na yandi diambu yai: “Mono kele nsemo ya nsi-ntoto. Muntu yina ke landa mono ta tambula ve na mpimpa ata fioti, kansi yandi ta vanda ti nsemo ya luzingu.”—Yoane 8:12.

Bafarize me tula ntembe na mambu yina Yezu me tuba, bo me tuba nde: “Nge ke ta kimbangi sambu na nge mosi; kimbangi na nge kele ya kieleka ve.” Yezu me zabisa bo nde: “Ata mono ke ta kimbangi sambu na mono mosi, kimbangi na mono kele ya kieleka, sambu mono me zaba kisika mono me katukaka mpi kisika mono ke kwenda. Kansi beno, beno me zaba ve kisika mono me katukaka mpi kisika mono ke kwenda.” Yandi me tuba diaka nde: “Bo me sonikaka mpi na Nsiku na beno mosi nde: ‘Kimbangi ya bantu zole kele ya kieleka.’ Mono ke ta kimbangi sambu na mono mosi, mpi Tata yina tindaka mono ke ta kimbangi sambu na mono.”—Yoane 8:13-18.

Bafarize me ndima ve mambu yina yandi me tuba, bo me yula yandi nde: “Tata na nge kele na wapi?” Yezu me songa bo pwelele nde: “Beno me zaba mono ve, beno me zaba mpi ve Tata na mono. Kana beno zabaka mono, beno zolaka kuzaba mpi Tata na mono.” (Yoane 8:19) Ata Bafarize ke zola kaka nde bo kanga Yezu, muntu mosi ve ke simba yandi.

 Yezu me tuba diaka mambu yina yandi tubaka na ntwala: “Mono ke kwenda, mpi beno ta sosa mono, kansi beno ta fwa na disumu na beno. Beno lenda kwisa ve kisika mono ke kwenda.” Bayuda me bakisa ve ata fioti mambu yina Yezu me tuba, yo yina bo me yantika kuditubila nde: “Keti yandi ta kudifwa? Sambu yandi ke tuba nde, ‘Beno lenda kwisa ve kisika mono ke kwenda.’” Bo ke bakisa ve mambu yina Yezu me tuba sambu bo me zaba ve kisika yina yandi me katuka. Yandi me zabisa bo nde: “Beno kele bantu ya nsi; mono kele muntu ya zulu. Beno kele bantu ya nsi-ntoto yai; mono kele muntu ya nsi-ntoto yai ve.”—Yoane 8:21-23.

Yezu ke tubila luzingu yina yandi vandaka ti yo na zulu na ntwala ya kukwisa na ntoto, mpi nde yandi kele Mesia ya lusilu, to Kristu yina bamfumu yai ya mabundu ke vingila. Kansi, bo ke yula yandi ti kuvweza yonso nde: “Nge kele nani?”—Yoane 8:25.

Sambu bo ke telamina Yezu, yandi me songa bo nde: “Nkutu sambu na nki mono ke tuba na beno?” Na nima, yandi me benda dikebi na tata na yandi mpi me monisa sambu na nki Bayuda fwete widikila mwana ya Nzambi. Yandi me tuba nde: “Muntu yina tindaka mono ke tubaka kieleka, mpi mambu yina mono me waka na yandi mono ke tuba yo na nsi-ntoto.”—Yoane 8:25, 26.

Na nima, Yezu me monisa nde yandi ke tudilaka tata na yandi ntima ata Bayuda yai ke salaka yo ve; yandi me tuba nde: “Ntangu beno ta nangula Mwana ya muntu, beno ta zaba nde mono kele yandi, mpi nde mono ke salaka ata kima mosi ve na mabanza na mono mosi; kansi mono ke tuba mambu yai mutindu Tata longaka mono. Mpi Muntu yina tindaka mono kele ti mono; yandi bikisaka mono ve mono mosi, sambu mono ke salaka ntangu yonso mambu yina ke pesaka yandi kiese.”—Yoane 8:28, 29.

Kansi, Bayuda ya nkaka me kwikila na Yezu mpi yandi me zabisa bo nde: “Kana beno bikala na ndinga na mono, beno kele kibeni balongoki na mono, mpi beno ta zaba kieleka, ebuna kieleka ta katula beno na kimpika.”—Yoane 8:31, 32.

Sambu na Bayuda ya nkaka, kutuba nde bo ta katuka na kimpika kele kima mosi ya kuyituka. Bo me tuba nde: “Beto kele bana ya Abrahami mpi beto me vandaka ntete ve bampika ya muntu mosi. Inki mutindu nge ke tuba nde, ‘Beno ta katuka na kimpika’?” Bayuda me zaba nde na ntangu mosi buna, bo vandaka na nsi ya luyalu ya bantu ya nkaka, kansi bo ke buya nde bo binga bo bampika. Yezu me songa bo nde bo kele kaka bampika, yandi me tuba nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, konso muntu yina ke salaka masumu kele mpika ya masumu.”—Yoane 8:33, 34.

Yo kele kigonsa mutindu Bayuda me buya kundima nde bo kele na kimpika ya masumu. Yezu me tuba nde: “Mpika ke bikalaka ve na nzo kimakulu, kansi mwana ke bikalaka kimakulu.” (Yoane 8:35) Mpika ke vandaka ve ti nswa ya kubaka difwa, mpi bo lenda kula yandi konso ntangu yina. Kansi mwana ya munkwa ya nzo to mwana yina yandi me ndima bonso mwana na yandi, muntu ke bikalaka “kimakulu,” disongidila tii kuna yandi ta fwa.

Yo yina, kieleka ya me tala mwana kele kieleka yina ke katulaka bantu kimakulu na kimpika ya disumu yina ke nataka na lufwa. Yezu me tuba nde: “Kana Mwana kukatula beno na kimpika, beno ta katuka kibeni na kimpika.”—Yoane 8:36.