Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 137

Bantu Mingi Me Mona Yezu na Ntwala ya Pantekoti

Bantu Mingi Me Mona Yezu na Ntwala ya Pantekoti

MATAYO 28:16-20 LUKA 24:50-52 BISALU 1:1-12; 2:1-4

  • YEZU ME MONANA NA BANTU MINGI

  • YEZU ME MATA NA ZULU

  • YEZU ME TIAMUNA MPEVE SANTU NA BALONGOKI 120

Ntangu Yezu me futumuka, yandi me baka bangidika sambu nde bantumwa na yandi 11 kukutana ti yandi na ngumba mosi ya Galilea. Balongoki ya nkaka mpi kele pana, bo kele kiteso ya 500, mpi bankaka na kati na bo vandaka ntete kutula ntembe. (Matayo 28:17; 1 Bakorinto 15:6) Kansi, mambu yina Yezu me tuba ntangu yai me sadisa konso muntu na kati na bo na kundima nde yandi kele kibeni na luzingu.

Yezu me tuba nde Nzambi me pesaka yandi kiyeka yonso na zulu mpi na ntoto. Yandi me longisila bo nde: “Yo yina, beno kwenda mpi beno kumisa bantu ya makanda yonso balongoki, beno botika bo na zina ya Tata mpi ya Mwana mpi ya mpeve santu, beno longa bo na kuzitisa mambu yonso ya mono songaka beno.” (Matayo 28:18-20) Ya kieleka, Yezu kele kaka ve na luzingu kansi yandi ke zola mpi nde balongoki na yandi kusamuna nsangu ya mbote.

Yezu me pesa balongoki na yandi yonso, yo vanda babakala, bankento mpi bana, kisalu ya kukumisa bantu balongoki. Bambeni lenda sosa kubuyisa bo na kusamuna mpi kulonga, kansi Yezu me sila bo nde: “Nzambi me pesaka mono kiyeka yonso na zulu mpi na ntoto.” Yo ke tendula nki sambu na balongoki na yandi? Yandi me songa bo nde: “Mono kele ti beno bilumbu yonso tii na nsukilu ya ngidika ya bima.” Yezu ke zola ve kutuba nde bantu yonso yina ta samuna nsangu ya mbote ta sala bimangu. Ata mpidina, mpeve santu ta sadisa bo.

Na kimvuka, Yezu me monana na balongoki na yandi “na nsungi ya bilumbu 40,” ntangu yandi me futumuka. Yandi me monana na mitindu ya kuswaswana na nitu ya kinsuni mpi me “kudimonisa ya moyo na bantu yai na banzikisa mingi ya ke ndimisa” mpi me longa bo mambu ya me tala “Kimfumu ya Nzambi.”—Bisalu 1:3; 1 Bakorinto 15:7.

Yo kele pwelele nde ntangu bantumwa kele na Galilea, Yezu me songa bo na kuvutuka na Yeruzalemi. Ntangu yandi me kutana ti bo na mbanza yango, yandi me tuba nde: “Beno katuka ve na Yeruzalemi, kansi beno landa kuvingila kima yina Tata silaka, yina mono tubilaka beno; sambu ya kieleka, Yoane botikaka bantu na masa, kansi beno ta baka mbotika na mpeve santu bilumbu fioti na nima.”—Bisalu 1:4, 5.

Na nima, Yezu me kutana diaka ti bantumwa na yandi. Yandi ‘me nata bo tii na Betania,’ yo kele na esti ya Ngumba ya Banti ya Olive. (Luka 24:50) Yezu me zabisaka bo mambu mingi ya me tala kukwenda na yandi, ata mpidina bo ke kwikila kaka nde na mutindu mosi buna Kimfumu na yandi ta vanda awa na ntoto.—Luka 22:16, 18, 30; Yoane 14:2, 3.

Bantumwa me yula Yezu nde: “Mfumu, keti nge ke vutula kimfumu na Izraele na ntangu yai?” Yandi me tuba kaka nde: “Yo kele ve mambu na beno na kuzaba bantangu to bansungi yina Tata me tulaka na nsi ya kiyeka na yandi mosi.” Na nima yandi me benda diaka dikebi na kisalu yina bo fwete sala, yandi me tuba nde: “Beno ta baka ngolo ntangu mpeve santu ta kwisa na zulu na beno, mpi beno ta vanda bambangi na mono na Yeruzalemi, na Yudea yonso mpi na Samaria, mpi tii na kisika ya kuluta ntama ya ntoto.”—Bisalu 1:6-8.

Bantumwa kele ti Yezu na Ngumba ya Banti ya Olive ntangu yandi me yantika kumata na zulu. Ntangu fioti na nima, dituti mosi me fika yandi mpi bo ke mona yandi diaka ve. Ntangu Yezu futumukaka, yandi monanaka na mitindu ya kuswaswana na nitu ya kinsuni. Kansi ntangu yai, yandi me yambula nitu ya kinsuni mpi me lwata nitu ya kimpeve ntangu yandi ke mata na zulu. (1 Bakorinto 15:44, 50; 1 Piere 3:18) Ntangu bantumwa ya kwikama ke landa kutala Yezu, ‘babakala zole ya me lwata bilele ya mpembe’ me basika pene-pene na bo. Bo kele bawanzio mpi bo me lwata nitu ya kinsuni; bo me yula bantumwa nde: “Babakala ya Galilea, sambu na nki beno me telama beno ke tala na zulu? Yezu yai ya bo me katula na ntwala na beno mpi me tombula na zulu ta kwisa kuvutuka mpi mutindu mosi, mutindu beno me mona yandi ke kwenda na zulu.”—Bisalu 1:10, 11.

Ntangu Yezu me mata na zulu, milolo kele ve mpi kaka balongoki na yandi ya kwikama bantu me mona  yandi. Yandi ta vutuka “mpi mutindu mosi,” disongidila kukonda milolo, mpi kaka balongoki na yandi ya kwikama bantu ta bakisa kukala na yandi na kiyeka ya Kimfumu.

Bantumwa me vutuka na Yeruzalemi. Na bilumbu yina me landa, bo me vukana ti balongoki ya nkaka kumosi ti “Maria mama ya Yezu, mpi ti bampangi [ya Yezu] ya babakala.” (Bisalu 1:14) Bo ke landa kusamba. Diambu mosi na kati ya mambu yina bo ke tubila na kisambu kele nde bo fwete pona longoki mosi sambu yandi yinga Yudasi Iskariote, mpidina ntalu ya bantumwa kuvanda ya kulunga, disongidila 12. (Matayo 19:28) Bo kele na mfunu ya longoki yina monaka mambu yina Yezu salaka mpi lufutumuku na yandi. Bo me bula zeke sambu na kuzaba luzolo ya Nzambi, yai kele mbala ya nsuka yina Biblia ke tubila kubula zeke. (Nkunga 109:8; Bingana 16:33) Bo me pona Matiasi, ziku yandi vandaka na kati ya balongoki 70 yina Yezu tindaka na kisalu ya kusamuna, mpi ‘bo me tanga yandi kumosi ti bantumwa 11.’—Bisalu 1:26.

Yezu me mata na zulu mpi bilumbu kumi na nima, Bayuda me sala Nkinsi ya Pantekoti ya mvu 33 ya ntangu na beto. Kiteso ya balongoki 120 me vukana na suku mosi ya zulu na Yeruzalemi. Na mbala mosi, makelele bonso ya mupepe yina ke bula ngolo me fuluka na nzo ya mvimba. Baludimi bonso ya tiya me monana mpi ludimi mosi-mosi kele na zulu ya konso muntu. Ebuna, balongoki yonso me yantika kutuba na bandinga mingi. Mpeve santu me tiamuka na zulu na bo mutindu Yezu silaka bo.—Yoane 14:26.